3.5 C
İstanbul
Cuma, Ocak 15, 2021
Ana Sayfa Eğitim Bilimleri Sınıf Yönetimi ve Materyal Tasarımı Test - 1

Sınıf Yönetimi ve Materyal Tasarımı Test – 1

1) Sınıfın lideri konumunda olan Hale Öğretmen, öğrencilerinin sosyal becerilerini, olumlu bağlılığı ve sorumluluk duygusunu geliştirebilmek için etkinlikler düzenlemektedir.
Buna göre sınıf yönetiminde Hale Öğretmen’in aşağıdaki yaklaşım, model ya da yöntemleri sırasıyla hangisidir?

A) Geleneksel – Çoklu Zekâ
B) İşbirlikli – Geleneksel
C) Yapılandırmacı – Gelişimsel
D) Bireyselleştirilmiş Öğretim – Geleneksel
E) İşbirlikli – Bütünsel

2) Geleneksel sisteme göre öğretmen aktif öğrenci pasif konumda iken, yeni eğitim sisteminde öğrenci bütün etkinliklerin merkezine konumlandırılmıştır.
Buna göre sınıf yönetiminde çağdaş yaklaşımları benimseyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisine önem ve öncelik vermelidir?

A) Ders planı yaparken daha ayrıntılı düzenlemelere yer vermek
B) Öğretim sürecinin sonunda değerlendirme yapmak
C) İçeriğin ayrıntılı olarak aktarılmasına yönelik düzenlemelere gitmek
D) Eklektik kaynaklara dayalı olarak öğretim sürecini düzenlemek
E) Bireysel ve bağımsız eğitim düzenekleri oluşturmak

3) Hem öğretmen olarak kendisinin hem de öğrencilerinin aktif olarak düzenlediği gösterip-yaptırma temelli etkinliğe katılmasını öngören bir öğretmen aşağıdaki sınıf oturma düzenlerinden hangisini kullanırsa diğerlerine göre daha etkili bir sonuç alır?

A) Daire
B) U düzeni
C) Küme
D) İstasyon
E) Bireysel yerleşim

4) İnsana, doğaya ve yaşadığı dünyaya duyarlı, dürüst ve erdemli bireyler yetiştirmek isteyen Ulaş Öğretmen İlerlemecilik eğitim felsefesini benimsemiştir.
Ulaş Öğretmen’in amacını gerçekleştirmesi için öncelikle hangisini yapması beklenir?

A) Bu kazanımlara yönelik hazır ve pratik davranış kalıpları sunmak
B) Değerlerle tutarlı olmayan davranışları eleştirmekten kaçınmak
C) Bu değerlerin kazanımına yönelik içerik düzenlemeleri yapmak
D) Davranışları ile öğrenci zihninde ideal ahlak ve erdemlilik modeli oluşturmak
E) Kazanımların yaşanarak öğrenileceği bir ortam hazırlamak

5) Öğrencileri sınıfta karışıklık ve düzensizlik olsa da kendi haline bırakan öğretmen tipidir. Öğrenci tamamen özgürdür. Öğretmen yüksek not verme eğilimindedir.
Bu açıklamaya uygun “liderlik türüne göre öğretmen” tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otoriter
B) Demokratik
C) İlgisiz
D) Yapıcı
E) Kalıplayıcı

6) Derse ilgisi olmayan ve dersi çoğunlukla sabote etmeye çalışan, başarısız ve “zor öğrencilerin” sınıf içinde başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması sonuç vermez?

A) Yansıtıcı düşünmeli ve kendi davranışlarını gözden geçirmelidir.
B) Öğrenci ile samimi ilişkiler kurmalı, onlara kendi çocuğu gibi davranabilmelidir.
C) Öğrencilerin sosyal ilişkilerini analiz etmelidir.
D) Öğrencilerinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
E) Öğrencileriyle karşı karşıya gelmekten kaçınmalıdır.

7) Okul müdürü Dilaver Bey, yeni eğitim-öğretim sürecinin ilk günlerinde öğretmenlerle yaptığı toplantıda “ Eğitim-öğretim yılının bu ilk günlerinde öğrencilerinize uymaları gereken kurallar ve sınıf işleyiş süreçlerinin öğretilmesine ağırlık vermenizi öneriyorum” demiştir.
Buna göre yukarıda uygulanması önerilen aşağıdaki sınıf yönetimi modellerinden hangisidir?

A) Tepkisel
B) Önlemsel
C) Gelişimsel
D) Bütünsel
E) Davranışsal

8) Sınıf kurallarını etkili bir şekilde uygulamak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

A) Sınıf kurallarını ilan edip, olumlu-olumsuz örneklerle her kuralı öğrencilerine açıklamalıdır.
B) Kurallar için sınıfın onayını almalı, itiraz varsa dikkate alınmalıdır.
C) Kurallara uyan öğrencilere memnuniyetini ifade etmelidir.
D) Kurallara uyan öğrenciler ödüllendirilmelidir.
E) Kurallar sık sık öğrencilere hatırlatılmalı, gerektiğinde esnetilmelidir.

9) Elif Öğretmen, sınıfının fiziksel düzeni üzerinde değişiklikler yapmak istemektedir.
Elif Öğretmen sınıfın fiziksel çevresini düzenlerken aşağıda verilenlerden hangisini en son dikkate almalıdır?

A) Öğrencilerin çalıştıkları alanı kullanma şekillerini önemsemelidir.
B) En uzak öğrencinin yanına rahatlıkla ulaşabileceği bir düzenleme yapmalıdır.
C) Etkinlik türüne göre farklı yerleşim planları olmalıdır.
D) Sınıfın fiziksel düzenlemesi öğrencilerin öğretmen ve materyallere ulaşmasını kolaylaştırmalıdır.
E) Öğretmen bireysel farklılıklara saygı göstermelidir.

10) Yaptığı etkinlik sırasında dikkatini etkinliğe vermeyen ve arkadaşlarını meşgul eden Gülkız’ın yanına yaklaşan Burçin Öğretmen “Henüz çalışmanı bitirmemişsin Gülkız, hadi gel birlikte yapalım” diyerek aşağıdaki davranış yönetme tekniklerinden hangisini kullanmış olur?

A) Yaptırım uygulama
B) Sorumluluk verme
C) Sözlü uyarılar kullanma
D) Pekiştireç verme
E) İşaret kullanma

11) Çiçek Öğretmen, sınıf içinde iletişimi sağlarken hangisini etkili kullanırsa en az etki ile öğretim sürecini tamamlar?

A) Etkili hitap yeteneğini
B) Ses tonunu
C) Anlaşılır ve net mesajları
D) Görsel materyalleri
E) Jest ve mimiklerini

12) Öğretmenin sınıfta lider konumda olduğu bir anlayışı temsil ettiğini söyleyen Mürvet Öğretmen’in öğretme-öğrenme sürecinde aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?

A) Öğrencilerine tartışma ortamı yaratarak eleştirel düşünmelerini sağlar.
B) Öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olur.
C) Öğrencilere karşılaştıkları problemleri çözebilecek beceriler kazandırır.
D) Büyük grup anlayışı içinde öğretme-öğrenme süreçlerini uygular.
E) Öğrencilerinin bağımsız düşünen ve sorumluluk sahibi bireyler olduğunu kabul eder.

13) Ezbere dayalı eğitim sistemini eleştiren bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

A) Öğrencilerin ön öğrenmelerinden hareket etmeden içeriği doğrudan aktarma
B) Dersin giriş bölümünde ön örgütleyicilerden faydalanma
C) Önceki öğrenmelerle yeni öğrenmeler arasında bağ kurma
D) Dersin değerlendirme bölümünde öğrencilerden kavram haritaları oluşturmalarını isteme
E) İçeriği belli bir mantıkla organize edip öğrenciler için anlamlı bir bütün haline getirme

14) Öğrencileri bir etkinliğe odaklanmışken başka bir etkinliğe aniden geçmeyen, başla bir etkinliğe başlamak için önceki etkinliğin uygun şekilde sonlandırılmasını sağlayan Deniz Öğretmen’in sınıf içinde iletişim kurmada aşağıda verilen kavramlardan hangisine uygun davrandığı söylenebilir?

A) Uyanıklık
B) Örtüşme
C) Akıcılık
D) Oyalanmama
E) Ben dili

15) Yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun her öğrencinin kendi bedenini saran yakın alanını koruma hakkı bulunmaktadır. Bu konuda duyarlı bir öğretmen davranışı, öğrencisiyle etkileşime girmesini gerektiren çok özel bir işi yoksa öğrencisinin yakın alanının dışında kalmayı tercih etmesi olacaktır.
Bu durum kişiler arası alan faktörünün hangi alanıyla ilişkilendirilebilir?

A) Kişisel alan
B) Özel alan
C) Sosyal alan
D) Genel alan
E) Sosyal ilişki

16) Öğrencilerin kendini savunmak zorunda hissetmediği, öğretmeni tarafından anlaşıldığını düşündüğü bir sınıf ortamında, öğretmen de kendi duygularının anlaşıldığını hissetmektedir. Dolayısıyla sınıfça bir yakınlaşma söz konusu olduğundan anlaşmazlıklar en aza inmektedir.
Buna göre bu sınıfta sözlü iletişim türlerinden hangisinin daha baskın olduğu söylenebilir?

A) Ben dili
B) Sen dili
C) Etkin dinleme
D) Açık-net bir dil kullanma
E) Göz teması kurma

17) “Verdiğim ödevi zamanında bitirmezsen bitirinceye kadar burada kalacaksın.”
“Sınıf kurallarına uymazsan velini çağırmak zorunda kalacağım.”
Bu ifadeleri kullanan bir öğretmen aşağıdaki iletişim engellerinden hangisini ortaya çıkarmaktadır?

A) Emir vermek-yönlendirmek
B) Uyarmak-gözdağı vermek
C) Yargılamak-eleştirmek
D) Ad takmak-alay etmek
E) Öğretmek-öğüt vermek

18) Olumlu bir sınıf atmosferinin oluşabilmesi için sınıf kurallarına ihtiyaç vardır. Öğretmen sınıf kurallarını oluştururken bir takım özelliklere dikkat etmelidir.
Sınıf içi kurallar oluşturulurken hangisinin dikkate alınması olumlu bir sonuç vermez?

A) Kural sayısı fazla olmamalıdır.
B) Kurallar gözlenebilir davranışları ifade etmelidir.
C) Sınıf kurallarının okul kuralları ile uyumlu olması gerekmemektedir.
D) Kurallar belirlenirken öğrencilerin görüşleri alınmalıdır.
E) Kurallara uyma ya da uymama davranışının sonucu kurallar bütününde ifade edilmiş olmalıdır.

19) Ödevlerini düzenli yapan öğrenciyi tebrik eder, ona aferin der.
Derste konuşan öğrencinin teneffüs saatini keser.
Bu örneklerde, öğretmen hangi sınıf yönetimi yaklaşımını kullanmıştır?

A) Tepkisel
B) Önlemsel
C) Gelişimsel
D) Bütünsel
E) Çağdaş

20) Programlı öğretim ya da bilgisayar destekli öğretim gibi uygulamaları sınıfında kullanmak isteyen bir öğretmen sınıfın fiziksel oturma düzeninde hangi oturma düzenini temel almalıdır?

A) U düzeni
B) Küme
C) Bireysel
D) Daire
E) İstasyon

21) Öğrencilerine hem “ben ve benim anlattıklarım dinlenmeye değer” hem de “sen değerlisin” mesajı vermek isteyen bir öğretmenin hangisini kullanması öğrencinin benlik saygısını arttırır?

A) Bekleme süresini kullanmak
B) Konuşurken göz teması kurmak
C) Yanına gidip dikilmek
D) Vücut dilini kullanmak
E) Ben dili kullanmak

22) Aşağıda verilenlerden hangisi öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etik standartların temel ölçütlerinden en önemlisi kabul edilmektedir?

A) Alanındaki gelişmeleri yakından takip etme
B) İnsan onuruna saygı duyma
C) Değerlendirmelerde nesnel, tutarlı ve adil olma
D) Mesleğinde planlı ve özenli olma
E) Öğrencisine parayla ders vermekten kaçınma

23) Laboratuvar çalışmaları için de uygun olan, hem bireysel hem de küme şeklinde çalışmaya uygun olan sınıf içi yerleşim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalışma istasyonu
B) Sıralı yerleşim
C) U düzeni
D) Grupların gruplanması
E) Konferans masası

24) Öğrencinin tek bir yönüne odaklanmadan fiziksel, ruhsal, toplumsal bakımdan onu önemseyen ve öğrencinin otokontrollü olmasını sağlamayı hedefleyen sınıf yönetimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütünsel
B) Önleyici
C) Tepkisel
D) Gelişimsel
E) Geleneksel

25) Değişen dünya düzenine eğitim programları da ayak uydurmak zorundadır.
Buna göre aşağıdakiler yorumlardan hangisi çağdaş yaklaşımlar içinde kabul edilemez?

A) Her öğrenci biriciktir.
B) Öğrenci kendisini sınıfın bir parçası olarak görür.
C) Sınıf yönetimi yumuşak ve esnektir.
D) Öğrenciler toplu birer grup olarak görülür.
E) Sınıf atmosferine dinleme ve anlama hâkimdir.

26) Eğitim-öğretim sürecinde belirlenmiş hedeflere ulaşmak için sınıf yönetiminde zamanı etkili kullanmak oldukça önemlidir.
Bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yaparsa zamanı etkili yönetememiş kabul edilir?

A) Hedefe uygun olamayan konularda ayrıntıya girmeden kaçınmak
B) Yapılması zor etkinliklerin arasına dinlendirici etkinlikler koymak
C) Öğrencilerin en verimli zamanlarında en önemli işleri yapmak
D) Aynı nitelikteki her iş için ayrı planlama yapmak
E) Ders araç gereçlerini dersten önce hazır etmek

27) “ Eğer on dakika içinde sessizce verdiğim etkinliği tamamlarsanız geri kalan zamanda bilmece oyunu oynayacağız” diyen sınıf öğretmeni Erkan, istenmeyen davranışların önlenmesine yönelik hangi ilkeyi kullanmaktadır?

A) Yaklaşık istendik davranışı kabul etme
B) Derse dönme
C) Öğrencilerle anlaşma
D) Pekiştireç verme
E) Söndürme

28) -Öğrencilerin tümünün öğretmeni görebilmesi
-Sınıftaki hareket alanları
-Araç-gereçlere kolay ulaşabilirlik
-Öğrencilerin birbirlerini ve derse katılımları izleyebilmeleri
Yukarıda bahsedilen özellikler sınıf yönetimini etkileyen hangi boyut ile ilişkilendirilebilir?

A) Plan program etkinlikleri
B) Davranış düzenlemelerine ilişkin etkinlikler
C) Zaman yönetimine ilişkin etkinlikler
D) Sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesi
E) Sınıf ortamının fiziksel düzeni

29) Öğrenci merkezli bir yaklaşımın benimsediği sınıfta aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

A) İşbirliğine eğilim vardır.
B) Öğrencinin ilgi ve istekleri dikkate alınır.
C) Öğrenci merkezdedir ve aktivitesi fazladır.
D) Öğrencinin fiziksel ve sözel etkinliği sınırlıdır.
E) Öğrenci otokontrolü fazladır.

30) “Sınıf içinde düzensizliğin, başıboşluğun ve yönlendirme yetersizliğinin olduğu” sınıf yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokratik
B) İlgisiz
C) Duygusal
D) Otokrat
E) Yapıcı

31) Öğrencilerin kurallara uyması bekleniyorsa bunun için uygun ortamların da oluşturulması gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sınıf kurallarına uyabilmesi için gerekli şartlar arasında gösterilemez?

A) Öğrencilere güvenilmelidir.
B) Kurallara uyulmazsa bunun sebepleri araştırılmalıdır.
C) Kurallar öğrencilerin de katkısı ile oluşturulmalıdır.
D) Kurallar gerekirse esnetilebilecek özelliğe sahip olmalıdır.
E) Okullar iyi bir yaşam alanı olarak düzenlenmelidir.

32) Öğrencilerinin ilköğretimin ilk yıllarında somut işlemler basamağında olduğunu göz önünde bulundurarak etkinlikleri ve sınıf kurallarını düzenleyen bir öğretmenin aşağıdaki sınıf yönetimi yaklaşımlarından hangisini benimsediği söylenebilir?

A) Bütünsel
B) Gelişimsel
C) Önleyici
D) Tepkisel
E) Geleneksel

33) Bir öğretmenden bir konu tartışıldığı sırada öğrencilerin yorumlarını dinlemek, konuyu öğrenip öğrenmediklerini gözlemek, sonraki soruyu hazırlamak ve sınıf disiplinine hâkim olabilmesi gibi özellikler beklenir.
Yukarıda bahsedilen durum sınıf içi boyutlardan hangisi ile ifade edilebilir?

A) Çok boyutluluk
B) Çabukluk
C) Eş zamanlılık
D) Kestirilemezlik
E) Açıklık

34) Öğretim hedeflerini temel alan, işlem süreçlerini belirleyen, kullanılacak eğitim-öğretim araçlarını belirleyen, öğrenciler için etkinlikleri düzenleyen ve değerlendirme boyutu üzerinde çalışan bir öğretmenin aşağıda verilen sınıf yönetimi boyutlarından hangisi üzerinde çalıştığı söylenebilir?

A) Fiziksel boyut
B) Plan program etkinliği
C) Zaman yönetimi
D) İlişki düzenleme
E) Davranış düzenleme

35) Diğer arkadaşlarından daha hızlı öğrenen öğrenciler etkinlik sırasında sıkıldığı için diğer arkadaşlarını rahatsız edebilir, disiplin sorunlarına neden olabilir.
Buna göre öğretmenin istenmeyen davranışı önlemek için aşağıdakilerden hangisini kullanması olumlu sonuç verir?

A) Öğretim sürecinde değişiklik yapmak
B) Öğrenciyle konuşmak
C) Sorumluluk vermek
D) Sorunu anlayıp kaynağını tespit etmek
E) Görmezden gelmek

36) “Sınıf kurallarına bir gün tam anlamıyla uysanız gözlerim yaşarırdı zaten!” yerine “Sınıf kurallarına uymamanız hem beni üzüyor hem de ders yapmamızı engelliyor. Sizlerin bu konuda daha özenli olacağınıza güvenim tam” demek daha olumlu bir sonuç verir.
Buna göre öğretmenin ifadesi sınıf içi iletişimde hangi ilkeyi temel aldığını gösterir?

A) Kurallar hiç kimse için esnetilmemelidir.
B) Kurallara uymayanlara sen dili yerine ben dili kullanılmalıdır.
C) Kurallara uyulmaması durumunda yaptırımlar belirlenmelidir.
D) Yasak koyucu cümleler yerine olumlu cümleler seçilmelidir.
E) Olumlu ve olumsuz örneklerle sınıf içinde her kural açıklanmış olmalıdır.

37) Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını yönetmek isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapması beklenir?

A) Öğrencileriyle birlikte sınıf kurallarını belirlemek
B) Küçük gruplar oluşturarak Sınıfı kontrol altına almak
C) Öğrenci velileri ile işbirliği içinde hareket etmek
D) Yanlış davranış sergileyen öğrencilerin disiplin kuruluna göndermek
E) Sorunlu öğrenciler için rehberlik servisinden yardım almak

38) Öğretmen, sahip olduğu bilgileri, düşünceleri ve duyguları alıcı ile paylaşmak isterse, onu “hareket, yazı, formül, tablo, şekil, resim, jest, mimik” gibi bir dizi sembolle veya harekete çevirerek kodlar. Kodlama olmadan bilgilerin alıcıya iletilmesi mümkün değildir. Öğretmen anlamlı öğrenmeyi sağlamak için öğrencinin kendisi gibi aynı anlamları vereceği, anlayabileceği sembolleri ve hareketleri kullanmalıdır.
Yukarıda bahsedilen kavram iletişim süreci öğelerinden hangisiyle ifade edilir?

A) Mesaj
B) Kaynak
C) Kanal
D) Alıcı
E) Bağlam

39) Eğitim hedeflerine ulaşabilmek için öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında sorunsuz bir iletişim olması gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi iletişimde soruna neden olabilecek iletişim engelleri arasında gösterilemez?

A) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
B) Ad takmak, alay etmek
C) Soru sormak, ipucu vermek
D) Sözünden dönmek, oyalamak
E) Şakacı davranmak, konuyu saptırmak

40) Öğretimin etkili şekilde yürütebilmesi için kullanılan öğretim araçlarına öğretim araçları denir.
Bu açıklamaya göre bilgi aktarımının dışında eğitsel etkileşimin olmadığı araç ya da ortam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alan gezisi
B) Atölye
C) Televizyon
D) Deney
E) Bilgisayar

41) Teknolojik imkânlar gelişse de sınıflarda hala çoğunlukla yazı tahtası kullanılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi yazı tahtası kullanımının öğretim süreçlerine beklenen eğitsel katkılarından biri değildir?

A) Öğretmenin zamanını ve enerjisini ekonomik kullanmasını sağlar.
B) Konuyla ilgili temel kavramların öğretiminde kullanılır.
C) Sözel iletileri görsel sembollerle destekleyerek konunun anlaşılmasını sağlar.
D) Konuyla ilgili kavram haritalarının, grafiklerin gösterimine katkı sağlar.
E) Öğrenciler arasındaki işbirliğini destekler.

42) “Bazen iyi bir simülasyon iyi bir öğretmenin yerine geçebilir” diyen bir eğitimci bilgisayar destekli öğretimin hangi uygulamasını temel almaktadır?

A) Tekrar ve alıştırma yazılımları
B) Bire bir eğitim yazılımları
C) Benzetim yazılımları
D) Eğitsel oyun yazılımları
E) Problem çözme

43) Öğrenci merkezli yaklaşımı benimseyen bir öğretmen, yapacağı etkinliklerde öğrencinin aktif olabilmesi için, materyal hazırlarken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi önemlidir?

A) Öğretim materyali öğrenciye alışma ve uygulama imkânı vermelidir.
B) Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan tüm bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır.
C) Öğretim materyali dersin kazanımları ve amaçlarına uygun olmalıdır.
D) Öğretim materyali basit ve anlaşılabilir olmalıdır.
E) Öğretim materyali her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır.

44) Verilen eğitimin kalite ve verimliliğini arttırmak, öğrenci motivasyonunu ve dikkatini yükseltmek ve dersi ilgi çekici hale getirmek için görsel ve işitsel materyaller kullanmak iyi bir yoldur.
Buna göre görsel ve işitsel materyallerin seçiminde aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması gerekli değildir?

A) Öğrencilerin hazırbulunuşlukları ve gelişim özelliklerine uygun olması
B) Okullarda yaygın olarak uzun süre kullanılıyor olması
C) Dersin hedeflerine yönelik olması
D) Öğrencilerin öğretim ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış olması
E) Eğitsel mesajlar, görüntü, ses, görseller ve dil açısından nitelikli olması

45) Tıpta, askeriyede, sanayide, mimaride ve eğitimde kullanılan, ilgili konuların öğretimi için üç boyutlu görsel sağlayan, yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunan, dünya ve uzay hakkında bilgi veren araç ya da ortam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabartma haritalar
B) Alan gezisi
C) Akıllı tahta
D) Model ve numuneler
E) Televizyon

46) Eğitimde iki ya da üç boyutlu araç gereç kullanımı etkili ve kalıcı öğrenmeler için öğretmenin en önemli yardımcılarından biridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yöntem teknik açısından araç gereç kullanımının yararlarından en az etkili olandır?

A) Soyut kavramların öğretilmesinde somut sonuçlara ulaştırır.
B) Öğrenciler arasındaki olumlu bağlılığı arttırır.
C) Derse dikkati çeker.
D) Sözel iletişimin netleştirilmesine yardım eder.
E) Aynı anda birçok duyu organına hitap ederek ekonomikliği sağlar.

47) Eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılan eğitsel materyallerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencilerin derste dalgınlık yaşamalarını engellemek
B) Derslerle ilgili kazanımların ölçümünü yapmak
C) Öğrencileri derse karşı güdülemek
D) Öğrencilerin öğretim faaliyetine etkin katılımını sağlamak
E) Kalıcı öğrenmeyi sağlamak

48) Eğitimde teknoloji olanakları gelişse de ders kitapları hala önemli birer materyal olma rolünü sürdürmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ders kitabında bulunması gereken eğitsel özelliklerden değildir?

A) Eğitimin hedeflerine uygun görsel uyarıcılarla zenginleştirilmiş olmalıdır.
B) Uygulama soruları, kavram haritaları, alıştırmalar konu başı, sonu ve ortasında olmalıdır.
C) Soyut bilgi ve kavramlara yer vermelidir.
D) Farklı öğretme-öğrenme yaklaşımlarına uyumlu olmalıdır.
E) Öğrencinin anlayabileceği şekilde açık, net ve anlaşılır olmalıdır.

 

 

 

49) Eğitim öğretimde kullanılan araç-gereç ve materyaller aynen bulanık bir görüntünün netleşmesi gibi bilginin anlamlı şekilde zihinlere yerleşmesine katkı sağlar.
Buna göre öğretmen materyal seçiminde planlama aşamasında ilk olarak neye dikkat etmelidir?

A) Seçeceği materyalin özelliklerine
B) Dersin hedeflerine
C) Öğrenci farklılıklarına
D) Sunulacak içeriğe
E) Materyalin ekonomikliğine

50) Bir öğretmenin dersinde yapacağı etkinlikte kullanacağı materyalin hazırlık aşamasında aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekli değildir?

A) Seçilen yönteme uygunluğu
B) Bireysel farklılıkları destekleme durumu
C) Birden çok duyu organına hitap ediyor oluşu
D) Öğrenci grubunun sayısı
E) Değerlendirme sürecine katkısı

51) Sırma Öğretmen, yaptığı etkinlik planlarında tüm unsurları göz önünde bulundurarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz ardı etmemektedir.
Buna göre, Sırma Öğretmen aşağıdakilerin hangisiyle bireysel farklılıkları gideremez?

A) Öğretim materyallerini kullanma ile
B) Öğrencilerine seçtiği yöntem teknikle
C) Öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarını temel aldığında
D) İşlediği dersin konusunda
E) Öğrencilerin öğrenme hızlarında

52) Eğitim öğretimde kullanılan materyaller yaparak yaşayarak öğrenme imkânı sunmasıyla öğrencinin gerçekçi durumları gözlemleyip bireysel öğrenme yapmasını pekiştirir. Öğretime aktif katılımı sağlayan materyaller, eğitimde öğrenmenin rolünü genişletir.
Buna göre yukarıdaki parçada eğitimde kullanılan materyallerin hangi işlevinden söz edilmektedir?

A) Çoklu öğrenme ortamı sunması
B) Dikkat çekmeyi olanaklı hale getirmesi
C) Güvenli gözlem yapma olanağı sağlaması
D) Bilgilerin hatırlanmasını kolaylaştırması
E) Farklı öğrenme ihtiyaçlarını karşılaması

53) “Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan materyaller ne kadar iyi olursa olsun, öğretimsel etkinliği olmayan ve öğrenciyi görmek istediğimiz düzeye ulaştırmıyorsa, o materyalin verimliliğinden söz edilemez” diyen bir eğitimci materyal hazırlanırken aşağıdakilerden hangisine diğerlerinden daha fazla dikkat etmelidir?

A) Öğretim materyali her öğrencinin erişebileceği ve kullanabileceği şekilde olmalıdır.
B) Öğretim materyali öğrenciye öğrendiğini uygulama ve alıştırma yapma imkânı vermelidir.
C) Öğretim materyali dersin tüm bilgileri ile değil, önemli ve özet bilgilerle donanık olmalıdır.
D) Öğretim materyali dersin kazanımları ve amaçlarına uygun olmalıdır.
E) Öğretim materyali basit, sade, anlaşılır olmalıdır.

54) Öğretmenin öğretim teknolojilerini kullanırken dersin amaçlarını bilmesi ve seçimlerini ona göre yapması önemlidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretim teknolojilerinin temel amaçlarından değildir?

A) Öğrenme yapıları farklı olan öğrencilere yapılarına uygun şekilde bilgiyi sunma
B) Öğretim hizmetini geniş gruplara yayma
C) Somut işlemler dönemindeki öğrencilere öğretimi görselleştirme
D) Öğretimi işbirlikli bir hale getirip sosyalleşmeyi sağlama
E) Merkezi öğretmenden çıkarıp öğrenciye odaklama

55) Aşağıda verilenlerden hangisi öğretimde kullanılan teknolojinin faydalarından değildir?

A) Öğrencilerin yaratıcılıklarını arttırarak bireysel öğrenmelerine katkı sağlama
B) Öğrencilerin derse aktif katılımını sağlama
C) Kalabalık sınıflarda zamanı ekonomik kullanma ve fırsat eşitliğini koruma
D) Materyallerin maliyet gerekçesi ile değişim zorunluluğunun zaman alması
E) Öğrencilerin soyut kavramları algılamasına ve gerçek yaşantılar geçirmesine imkan verme

56) Dersin kazanımlarına uygun hazırlanmış bir materyal öğrenciyi konunun içinde tutacağı gibi öğretmenin de dağınıklığını engeller.
Bu durum materyal kullanmanın yararlarından hangisiyle ifade edilir?

A) Öğrencilerin farklı öğrenme ihtiyaçlarını karşılaması
B) Öğretimde kullanıldığında maliyeti düşürmesi
C) Öğrenci ve öğretmenin amacı dışına çıkmasını önlemesi
D) Bilgilerin hatırlanmasını kolaylaştırması
E) Öğrenmenin somutlaştırılması

57) Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyalinin etkili kullanımı ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Öğretim materyali sınıfa getirilmeden önce kontrol ve denemesi yapılmalıdır.
B) Materyal tüm öğrencilerin dikkatini toparladıktan sonra kullanılmalıdır.
C) Öğrencilerin süreçte dikkati dağıldığında etkinliği bozmadan materyal kullanımına devam edilmelidir.
D) Materyal kullanımı sırasında güvenlik önlemlerini dikkat edilmelidir.
E) Materyal belirlenen süre içinde kullanılmalı ve işi bittiğinde göz önünden kaldırılmalıdır.

58) Görsel özellik taşıyan bir materyalin ögelerinin hem kendi arasında hem de istenen mesajla uyum içinde olması öğretim materyalleri tasarım ilkelerinden hangisi ile ifade edilir?

A) Denge
B) Hizalama
C) Bütünlük
D) Vurgu
E) Oran orantı

59) Her öğretim düzeyinde yaygın olarak kullanılan materyal ders kitaplarıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ders kitaplarının yararlarından biri değildir?

A) Öğretimi kendi etrafında koşullandırıp başka materyale ihtiyaç bırakmazlar.
B) Başka eğitim araçlarıyla birlikte kullanılabilirler.
C) Fazla bilgiyi etkili biçimde sunabilirler.
D) Gerekli yerlerine uygun sorular yerleştirilirse öğrenmeyi pekiştirirler.
E) Herkesin anlayabileceği örnekleri içeren bilgi kaynaklarıdır.

60) Bir konu etrafında organize edilmiş ve birden fazla araç içeren materyaller için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Şemalar
B) Grafikler
C) Çoklu ortam setleri
D) Gerçek nesneler
E) Kitaplar

61) Nesnelerin gerçek halleri her zaman sınıf ortamına taşınamayacağından, nesnelerin üç boyutlu halleri olan modeller gerçek nesnenin yerine kullanılır.
Buna göre modellerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Soyut düşünce ve kavramların somutlaştırılmasına yardım eder.
B) Karmaşık olan bilgiyi anlaşılır kılar.
C) Gerçek yaşam sürecini risk almadan görebilme olanağı verir.
D) Algı sınırları dışında kalan araç ve cisimlerin algılanmasını sağlar.
E) Ucuz, hafif ve kolay taşınabilirlik özelliklerinden ötürü kolaylıkla çoğaltıp saklanabilir.

62)
I- Öğrencilerin işbirliği içinde olmaları ve etkinliklere katılmalarını sağlanmalıdır.
II- Kuralları rehber öğretmen belirlemeli ve tüm sınıf bu kurallara uymalıdır.
III- Öğrencilerin sadece akademik başarılarına ağırlık verilmemeli sosyalleşmelerine de fırsat verilmelidir.
IV- Öğretme ve öğrenciler arasındaki ilişkiler olumlu olmalıdır.
V- Öğrenciler fırsat eşitliğinden yararlanmalıdır.

Yukarıdakilerden hangileri çağdaş sınıf yönetimi anlayışına uygun bir açıklama değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) II ve V
E) III ve IV

63) Sınıfta sorun yaşanmadan planlamayı, istenmeyen davranış olmadan düzenlemeyi telkin eden sınıf yönetimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepkisel model
B) Önlemsel model
C) Bütünsel model
D) Gelişimsel model
E) Otoriter model

64) Aşağıda verilenlerden hangisi geleneksel eğitim modeline göre uzaktan eğitimin sağladığı faydalar arasında gösterilemez?

A) Eğitim merkezinden tüm dünyaya bilgi gönderilebilir.
B) Postalama masrafı ortadan kalkar.
C) Öğrenciler geri bildirimlerini uzun sürede yaparlar.
D) Öğreten ve öğrenenler arasında metin, grafik iletişim gibi çeşitli öğretim teknikleriyle etkileşim sağlanır.
E) Bir servisten tüm bilgi düzeltilerek güncellenir.

65) Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitimde öğretmen sorumluluklarından biri kabul edilemez?

A) Öğretmenler ders içeriklerinin belirlenmesi ve çeşitli ortam ve araçlarla derslerin gerçekleştirilmesinden sorumludur.
B) Öğretmenler uzaktan eğitimde çoğu zaman rehberdir ve kişisel gelişime her yönden yardımcı olmak durumundadır.
C) Bilişim sistemleri ile ilgili yazılımları hazırlamaları ve uygulamaları görevleri arasındadır.
D) Öğretmen sorulara mümkün olan en kısa zamanda dönüt vermelidir.
E) Öğretmenler çok kısıtlı yüz yüze görüşmelere rağmen öğrenci ihtiyaçlarını tespit etmek zorundadır.

66) Bu modeller öğrencinin zamandan ve mekândan bağımsız olduğu modeller olup, bireysel öğrenmeye dayanmaktadır. Bu modelde dersler, çalışmalar öğrencinin istediği yer ve zamanda (bağımsız zaman ve mekân) kendi öğrenme hızına göre ve istediği şartlarda gerçekleşir.
Yukarıda özellikleri verilen uzaktan eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş zamanlı (senkron) model
B) Eş zamanlı olmayan (asenkron) model
C) Tek yönlü iletişim (pasif) modeli
D) Çift yönlü iletişim (interaktif) modeli
E) Çok yönlü iletişim

67) Aşağıda verilenlerden hangisi uzaktan eğitimin sınırlılıklarından biri kabul edilebilir?

A) Eğitim isteğinde artış
B) Sınırsız ve süresiz eğitim kavramını ortaya çıkarma
C) Eğitimde standartlaşma
D) Esnek ve objektif ölçme değerlendirme
E) Ulaşım olanaklarına ve iletişim teknolojilerine bağımlı olma

68) Aşağıda verilenlerden hangisinde öğretim yazılımlarının işlem basamakları doğru sıralanmıştır?

A) Giriş – yanıt sağlama – soru seçimi – değerlendirme – dönüt-çıkış
B) Değerlendirme – giriş – yanıt sağlama – soru seçimi- dönüt – çıkış
C) Giriş – soru seçimi- yanıt sağlama – değerlendirme – dönüt – çıkış
D) Değerlendirme – giriş – dönüt – soru seçimi – yanıt sağlama – çıkış
E) Yanıt sağlama – giriş – soru seçimi – değerlendirme

69) Aşağıda verilenlerden hangisi öğretim yazılımlarının öğretim faaliyetlerine sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Öğrencilerin güdülenmesini sağlar ve hatırlamayı arttırır.
B) Tekrar ve uygulamalar olanağı sayesinde kalıcılık sağlar.
C) Tehlikeli olabilecek uygulamaları benzerleri ile güvenli uygulama ortamı sağlar.
D) Soyut nesneleri çocuklar için somutlaştırır ve öğrenmeyi kolaylaştırır.
E) Öğretim zamanında artış sağlar.

70) Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler bilgi çağını başlatmıştır. Bu çağın en önemli özelliği, bilgi teknolojilerinin sık kullanımı ve bilgi üretiminin maddi üretimin önüne geçmesidir. Bundan dolayı öğretmenlerin bireysel farkları gözetmesi ve bu teknolojileri kullanmayı gerektiren yaklaşımları benimsemesi gereklidir.
Buna göre bir okulda teknolojik olanaklar gelişmiş ve bireysel öğrenme hızına sahip öğrenciler varsa öğretmenin kullanabileceği en uygun yaklaşım aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) Yapılandırmacılık yaklaşımı
B) Proje tabanlı öğretim
C) Probleme dayalı öğretim
D) Bilgisayar destekli öğretim
E) Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretim

71) Aşağıda verilenlerden hangisi internet tabanlı öğrenmenin faydalarından biri değildir?

A) Dünyanın öbür ucundan haberdar olma ve bilgiye ulaşma
B) Kişinin en uygun olduğu zamanda konuyu öğrenebilme fırsatı vermesi
C) Kişinin tüm öğretim faaliyetlerinin raporlanabilmesi
D) Öğrencinin konuyu öğrenene kadar konu üzerinde alıştırma yapabilmesi
E) Eğitmenler açısından geleneksel ders içeriklerine uygun olması

72) Aşağıda verilenlerden hangisi bir eğitim aracı olarak bilgisayarların eğitim açısından üstün yönlerinden biri değildir?

A) Bilgisayarlar, öğretmene öğrenci sorunları ile ilgilenebilme fırsatının yanında işlerini daha verimli yapabilme olanağı sağlar.
B) Bilgisayarlar öğrenciye kendi öğrenme hızlarında ilerleme şansı verir.
C) Bilgisayarlar öğretime çeşitlilik, canlılık ve kalite getirir.
D) Bilgisayarlar kullanıma daima hazır durumdadır, yorulmazlar.
E) Bilgisayarlar yazı, grafik, ses gibi özelliklere sahip olduğundan kullanımı zordur.

73) Görsel materyallerde kullanılan dil kitapta kullanılan dile benzememelidir. Görsel materyaldeki metinlerde; ana fikir, konu özetini içeren anahtar kavramlar olmalıdır.
Bu parçada, görsel materyallerde kullanılan “yazıların” hangi özelliği ifade edilmiştir?

A) Kullanılan cümle uzunluklarına dikkat edilmelidir.
B) Satır ve harf aralıkları kullanım amacına ve yaş grubuna uygun olmalıdır.
C) Yazılarda renk kullanımında dikkatli olunmalıdır.
D) Harflerin boyutu (puntosu) önemlidir.
E) Yazı karakterinin seçimine dikkat edilmelidir.

74) Sunumlarda kullanılmak için önceden bilgisayar, video ve kamera yardımıyla hazırlanmış materyalin bir dizi işlemden geçirilip büyütüldükten sonra yansıya aktarılması amacıyla kullanılan teknoloji destekli materyal aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etkileşimli video
B) Slayt
C) Tele metin
D) Opak projektör (Episkop)
E) Data-show

75) Her sayfada işlenen konunun aşamalarının basit, kolay anlaşılır şekilde sunulduğu, kullanılacak kâğıtların hazırlanıp tek tek gösterilmesiyle yapılan sunumda öğretmen aşağıdaki görsel öğretim araçlarından hangisini kullanmış olabilir?

A) Çok amaçlı tahta
B) Elektronik tahta
C) Döner levha
D) Bülten tahtası
E) Pano

76) Duyu organlarına hitap etme açısından düşünülürse aşağıda verilenlerden hangisi hem görsel hem de işitsel materyaller arasında gösterilemez?

A )Kuklalar
B) Basitleştirilmiş modeller
C) Video metin
D) Pikap ve plaklar
E) Kabartma haritalar

77) Akıllı tahta kullanımı gelişen teknoloji ve değişen eğitim sistemi ile kullanımı yaygınlaşan bir materyaldir.
Aşağıdakilerden hangisi akıllı tahta kullanımın faydaları arasında yer almaz?

A) Öğretmenin bilgisayar odaklı olmasını sağlar.
B) Eğitimde görselliği büyük ölçüde kullanır.
C) Teknolojiyi kullanan kurum imajı verir.
D) Zamandan önemli ölçüde tasarruf yaptırır.
E) Öğretmen bilgisayar ortamına aktarılmış her ögeyi materyal olarak kullanabilir.

78) Aşağıda verilenlerden hangisi materyal olarak video kullanmanın olumsuzluklardan biri değildir?

A) Kamera-TV ekranının görüş açıları dardır ve sınırlıdır.
B) Ses ve görüntü kaliteli olmaz ise öğrencileri etkilemesi o kadar az gerçekleşir.
C) Mesleki derslerde uygulama öncesinde konu ile ilgili bir film izletmek iş kazalarını en aza indirir.
D) Görüntüler, şekil ve büyüklük hakkında yanlış bir fikir verebilir.
E) Yeni teknolojik kaynaklar kullanmada gerekli olan eğitim programlarını hazırlamak zordur.

79) Matematik öğretmeni Bedriye Hanım, ortak sınav sonuçlarının, bütününü ve başarı yüzdelik oranlarının dağılımını göstermek için hangi grafik çeşidini kullanmalıdır?

A) Pasta
B) Çubuk
C) Sütun
D) Grafik
E) Çizgi

80) Aşağıdakilerden hangisi materyal olarak yapılan çalışmada grafik kullanmanın getireceği faydalar arasında gösterilemez?

A) Resim ve grafiklerin gerçeğe uygun, renkli ve yazılı açıklamalardan oluşması materyalin etkisini arttırır.
B) İçeriğin tamamını aktarırken değil, açıklama yapılacak kısmında öğretmene destek veren bir materyaldir.
C) Öğrencinin kavramı anlamlandırmasına, yorumlamasına ve kavramlar arası ilişkiyi görebilmesine yardımcıdır.
D) Grafiklerin yapılması uzun zaman alır ve gelişmiş teknoloji gerektirir.
E) Sözel olarak anlatılması güç ya da sayısal olarak anlamı zor kavranacak içeriği basitleştirir.

81) Üzerine çeşitli resimler, şekiller ve yazılar asılabilecek bir ilan yeri olan yazım ve gösterim tahtası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Beyaz tahtalar
B) Bülten tahtaları
C) Kumaş tahtalar
D) Manyetik tahtalar
E) Elektronik tahtalar

82) Grafik, resim, şekil, harf gibi görsel objelerin kapladığı bölümü ifade eden materyal tasarım ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Renk
B) Çizgi
C) Alan
D) Doku
E) Harf ve yazı

83) Hareket, yön, işlem gösteren, birleştirme-ayrıma işlerini yapan, üzerinde kurgu yapılabilecek temel yapı taşları görsel tasarım ögelerinin kullanım ilkelerinden hangisiyle ifade edilir?

A) Alan
B) Çizgi
C) Şekil
D) Doku
E) Renk

84) Aşağıdakilerin hangisi bir öğretmenin materyal seçiminde dikkat edeceği ölçütlere göre yanıtlaması gereken sorulardan biri değildir?

A) Materyalin içeriğinin tümünde gerçekçi ögeler var mı?
B) Materyal, teknik özellikleri açısından yeterli mi?
C) Materyalde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmış mı?
D) Materyalin içeriği mesajlar doğru ve güncel mi?
E) Seçilen materyal öğretim programıyla uyumlu mu?

85) En iyi okunabilirliğe sahip materyal renk düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyaz zemin üstüne siyah
B) Siyah zemin üstüne sarı
C) Beyaz zemin üstüne yeşil
D) Sarı zemin üstüne siyah
E) Mavi zemin üstüne beyaz

86) Materyalde kullanılan görsellerin belirli bir bölümüne dikkat çekilmek istenirse, ögeyi ilgi merkezi haline getirmek için aşağıdaki tekniklerden hangisinin uygulanması yanlış olur?

A) Diğer şekillerden farklı bir şekil kullanmak
B) Temel ögeyi diğerlerinden daha büyük yapmak
C) Vurgulanmak istenilen madde rengi ile zemin rengini aynı yapmak
D) Farklı renk ve doku kullanımları
E) Ok ve benzeri yön gösteren çizgilerin ve şekillerin kullanılması

87) Sözel tasarım öğeleri düşünüldüğünde aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Satırların birbirine yakın olması okuma hızını arttırır.
B) Harflerin rengi arka planın rengiyle zıt olmalıdır.
C) Büyük harflerin fazlalığı okuma hızını düşürür.
D) Bir görselde veya arka arkaya kullanılacak bir grup görselde ikiden fazla yazı tipi kullanılmalıdır.
E) Materyalde kullanılan yazı tipi görseldeki diğer ögelerle uyum içinde olmalıdır.

88) Aşağıda verilenlerden hangisi şematik görsellerin faydalarından biri sayılamaz?

A) Soyut kavramları somut hale getirerek görselliği sağlar.
B) Öğrencinin var olan bilgileri ile öğrenilecek bilgi arasındaki ilişkiyi güçlendirir.
C) Konunun sınırlarını öğrencinin belirlemesini sağlar.
D) Öğrencinin kavramlar arası ilişkilerde değişiklik yapıp yapmadığını görmeye yarar.
E) Öğrencinin kavramlar arası ilişki kurup kuramadığını gösterir.

89) Aşağıda verilenlerden hangisi çift yönlü iletişimin özelliklerinden biri değildir?

A) Tek yönlü iletişime göre daha yavaş ilerler.
B) Gürültü ve dış faktörlerin etkisine açıktır.
C) Öğrenci eleştiri yapabilme ve tartışma becerisi kazanır.
D) Çift yönlü iletişimde öğretmen ağırlıklı olacak şekilde konuşma devam eder.
E) Göndericinin mesajına alıcıdan geribildirim alınır.

90) Eğitim sürecinde iletişimin temel görevi, anlamları bir potada buluşturmanın yanı sıra duygu, düşünce, bilgi ve becerileri paylaşarak davranış değişikliği meydana getirmektir.
Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi iletişim tanımı içinde kabul edilemez?

A) İletişimde iletilen içerik çeşitli semboller aracılığıyla iletilir.
B) İletişimde içerik bir kanal ile iletilir.
C) İletişimde amaç paralelinde etki vardır.
D) İletişim bir süreçtir.
E) İletişimin tek taraflı olması iletişim için yeterlidir.

91) Aşağıda verilenlerden hangisi iletişim arızalarından kabul edilemez?

A) Kanalın mesajı iletirken kullandığı kodlama anahtarına alıcının sahip olması
B) Kanalın mesajlarına alıcının aynı anlamı yüklememesi
C) Mesajın alıcının anlayabileceği sembollerden arınık olması
D) Kaynağın konu ile ilgili uzmanlığının olmaması
E) Kaynağın sözlerini uygun jest, mimik, vücut hareketleri ile desteklememesi

92) Sınıfta iletişimi olumsuz etkileyecek durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dürüst ve açık iletişim
B) Öğrencinin herhangi bir sorununda veli ile iletişime geçip ortak karar alma
C) Öğrencinin değerli olduğunu hissettirme
D) Öğrencinin çalışma stili hakkında öğretmenin bilgili olması
E) Sen dili yerine ben dilini tercih etme

93) Öğretmenin etkili bir iletişim ortamı için hangi soruyu yanıtlaması olumlu bir sonuç vermez?

A) Göndereceğim mesaj sonrasında ne olmasını bekliyor olabilirim?
B) Çevremi etkileyebilmem için ne yapmam gerekir?
C) Sahip olduğum kültürü öğrencilerime hangi yolla aktarırım?
D) Öğrencilerimin neye inanmalarını, ne söylemelerini, ne yapmalarını istiyorum?
E) Psikolojik olarak öğrencilerimde hangi etkiyi oluşturmak istiyorum?

94) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biri değildir?

A) Statü farklılıkları
B) Ortak yaşantı alanının fazlalığı
C) Dil güçlükleri
D) Dinleme yetersizliği
E) İfade açıklığının bulunmaması

95) İyi bir iletişim için kişinin yalnız söylediklerine değil, yüzü, eli, kolu ve bedeniyle yaptıklarını takip edebilmek önemlidir. Çünkü konuşma kadar jest, mimik, ses tonu gibi ögeler de sessiz mesajlar içerir.
Paragrafta etkili iletişim için gereken ögelerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

A) Etkin dinleme
B) Saygı
C) Tek yönlü iletişim
D) Doğallık
E) Empati

96) Her söylenenden melankolik ya da gülünç bir şeyler çıkarmaya çalışan, yani duygusal tonun üzerine çıkmaya çalışan insanlar vardır. Bu dinleyiciler kendi ilgilendikleri dışında duyduklarını hemen unuturlar.
Bu kişilerin durumu dinleme çeşitlerinden hangisi ile açıklanabilir?

A) Görünüşte dinleyen
B) Tuzak kurucu dinleyici
C) Yüzeysel dinleyici
D) Saplanmış dinleyici
E) Seçerek dinleyen

97) Sınıf ortamında etkili bir iletişim sürecinin sağlanması için öğretmen aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

A) Dönüt-düzeltme yapmayı sürekli kılma
B) Öğrencileri başarısına göre kategorize etme
C) Oluşan problemleri görmezden gelme
D) Öğrencilerin her davranışını onaylama
E) Öğrencilerin sadece eğitimsel yönlerini önemseme

CEVAPLAR:  1-B 2-E 3-B 4-E 5-C 6-B 7-B-8-E 9-E 10-C 11-D 12-D 13-A 14-C 15-B 16-A 17-B 18-C 19-A 20-C 21-B 22-B 23-A 24-D 25-D 26-D 27-C 28-E 29-D 30-B 31-D 32-B 33-C 34-B 35-C 36-B 37-A 38-B 39-C 40-C 41-E 42-C 43-A 44-B 45-D 46-B 47-E 48-C 49-B 50-E 51-D 52-A 53-D 54-D 55-D 56-C 57-C 58-C 59-A 60-C 61-E 62-B 63-B 64-C 65-C 66-B 67-E 68-C 69-E 70-D 71-E 72-E 73-A 74-E 75-C 76-E 77-A 78-E 79-A 80-D 81-B 82-C 83-B 84-A 85-D 86-C 87-A 88-C 89-D 90-E 91-E 92-B 93-C 94-B 95-A 96-D 97-A

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!