5 C
İstanbul
Perşembe, Ocak 14, 2021
Ana Sayfa Öğretmenlik Alan Bilgisi PDR Konu Tarama Testi - 4

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Sinirsel bütünleşme
B) Kültürel empati
C) İlişkisel empati
D) Erdem
E) Sahiplenici olmayan içtenlik

2) Danışman: Bu benim başıma gelseydi sanırım biraz kızgın hissederdim.
Yukarıda verilen ifade aşağıdaki danışmanlık becerilerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Kendini katma
B) İleri empati
C) Kendini açma
D) Çıkarsama tepkisi
E) Yansıtma

3) 1. İletişim doğrudandır
2.Psikolojik danışmanlık mesleği ile ilgili jargondan uzak durulmalıdır
3.Ne demek istendiği açıkça söylenmelidir
Kendini açma ve geribildirim becerilerinin kullanımı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) 1
B) 3
C) 1-3
D) 1-2-3
E) 2-3

4) Psikolojik danışman Eda hanıma danışma sırasında danışanı “eşim öğretmen ancak son zamanlarda beni ve çocuklarımı da öğrencileri gibi görüyor bu artık çekilmez bir hal aldı” demiş ve Eda Hanım “eşinizin size ve çocuklarınıza öğrenci gibi davranmasının sizi mutsuz ettiğini söylüyorsunuz” demiştir.
Buna göre Danışman Eda Hanımın verdiği karşılık aşağıdaki tekniklerden hangisine örnek oluşturur?

A)İleri empati
B)Asgari düzeyde teşvik
C)Yansıtma
D)Sempati
E)Özdeşim

5) 1. Olaylara dikkati verme
2. Danışanları sınıflandırma
3. Sempati duyma
4. Empati kurma
Psikolojik danışma sürecinde empati ve dikkatin iletilmesi becerilerinin kullanımı açısından yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) 1-2
B) 1-2-4
C) 3-4
D) 1-2-3
E) 4

6) Psikolojik danışma sürecinde danışmanın yüz ifadelerinin danışanın yüz ifadelerini aynen benzemesi olarak betimlenen durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinirsel bütünleşme
B) Canlılık
C) Göz teması
D) Görülebilir davranış etkisi
E) Yansılama

7) Psikolojik danışma sürecinde göz teması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İlişki ve bağlanma işareti olabilir
B) Katılma işareti olabilir
C) İlişkinin niteliğini yansıtabilir
D) Mesajın iletilmesini kolaylaştırabilir
E) 5 saniyeden uzun bakış saldırganlık olarak algılanabilir

8) Psikolojik danışman danışma sürecinde bir konuya çok sık tepkide bulunmaz ise o konu kesintiye uğrar.
Bu durum danışma süreci ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Görülebilir davranış etkisi
B) Sözel takip
C) Seçici dikkat
D) Bağlamla dinleme
E) Beden poziyonları

9) Danışan: O gerçekten beni umursamıyor ve ben bunu kabullenmeyi öğrenmeliyim
Danışman: Onun seni umursamadığından eminsin
Yukarıda verilen durumda danışmanın kullandığı terapötik beceri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İleri empati
B) Çıkarsama tepkisi
C) Duygu yansıtma
D) Yeniden ifade etme
E) Anlamı kişiselleştirme

10) Danışma sürecinde danışan bazen mantıksız bir cümle kurabilir. Kullanılan cümleye tepkide bulunmayarak kendi kurduğu cümlenin ne anlama geldiğinin kendisi tarafından anlaşılması sağlanabilir. Bazen de konuyla çok ilgili bir cümle kurulur ve danışan tarafından bu ilişkinin anlaşılması için susulur.
Yukarıda ifade edilen durum danışma sürecine ait aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Danışan kaynaklı sessizlik
B) Danışman kaynaklı sessizlik
C) Sessiz odaklanma
D) Sessiz ilgi
E) Savunmalara tepki verme

11) Psikolojik danışmada sessizlik süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Danışanın aklı karışmışsa sessizliği kullanmalıdır
B) Danışan psikotikse sessizlik kullanılmamalıdır
C) Danışan duygusal bir kriz yaşıyorsa sessizlik kullanılmamalıdır
D) Sessizlik alışkanlık haline getirilmemelidir
E) Bazı sessizlik durumlarında dikkati de kullanarak ümitle danışana bakılmalıdır.

12) Danışman: Lütfen başlamakta ve devam etmekte rahat olun. Bugün nereden başlamak istersiniz?
Yukarıda verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanırsa en doğru olur?

A) Açık uçlu soru
B) Kapalı uçlu soru
C) Açıklığa kavuşturucu soru
D) Yapılandırılmamış davet
E) Asgari düzeyde teşvik

13) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma süreci açısından yanlıştır?

A) Danışan cümle kullandıktan ve sizin yorumunuzla birlikte duraksamışsa iletişimi arttırmak için zaman kaybetmeden cümle kurun
B) Eğer danışanın aklı karışmışsa sessizliği kullanmaktan kaçının
C) Eğer danışan duygusal kriz yaşıyorsa veya psikotikse sessizliği kullanmaktan kaçının
D) Sessizlik kullanma biçiminizi alışkanlık haline getirmeyin
E) Sizin başlattığınız sessizliği sona erdirme ve bitirme şansını danışana tanıyın

14) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma sürecinde dikkatin iletilmesi ile ilgili yollardan biri değildir?

A) Yüz ifadesi.
B) Yapılandırılmamış davet
C) Bedenin pozisyonu.
D) Sözel tepkiler.
E) Beden hareketleri.

15) 1. Empatik koşul oluşturma
2. Dinleme
3. Duyguyu tanımlama ve yoğunluğu belirleme
4. Yansıtma
5. Tepkilerden doğruluğu test etme
Doğru bir duygu yansıtma için yukarıdaki aşamalardan hangilerinin yerinin değiştirilmesi gerekir?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 3 ve 4
D) 4 ve 5
E) 2 ve 5

16) Danışman: Bana bu ilişkiyi tekrar açıklayabilir misiniz?
Yukarıdaki ifadeye göre danışman aşağıdaki teşvik etme sorularından hangisini kullanmıştır?

A) Yapılandırılmamış davet
B) Açık uçlu soru
C) Kapalı uçlu soru
D) Açıklığa kavuşturucu soru
E) Kapı aralayıcı tepki

17) Danışan: İnsanlarla doğrudan konuşabildiğin ve sohbet edebildiğin bu çeşit düzeni seviyorum. Kimseyi tanımadığım ve kimsenin beni tanımadığı büyük kalabalıklardan hoşlanmıyorum.
Danışman: Büyük kalabalıklar içinde olmayı tercih etmiyorsun.
Yukarıda verilen örnek aşağıdaki terepötik süreçlerden hangisine örnek oluşturur?

A) Anlamı kişiselleştirme
B) Duygu yansıtma
C) İleri empati
D) Çıkarsama tepkisi
E) Seçerek tepki verme

18) Danışan: Bu yaz iyi bir iş bulmayı ümit ediyorum
Danışman: Bu yaz, ihtiyacın olan işi bulmaya bel bağlamışsın.
Yukarıdaki örnekte kullanılan danışmanlık becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygu yansıtma
B) Yansılama
C) İçeriği özetleme
D) Yeniden ifade etme
E) İleri empati

19) Danışan: İnsanları seviyorum ama eminim onlardan yorulacağım.
Danışman: Bir süre sonra insanların arasında olmak senin için yorucu oluyor.
Yukarıdaki örnekte kullanılan danışmanlık becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygu yansıtma
B) Yansılama
C) İçeriği özetleme
D) Yeniden ifade etme
E) İleri empati

20) Psikolojik danışma sürecinde danışanların danışman ile aralarında bir benzerlik ya da uyum fark etmesi durumu aşağıdaki etkili danışmanlık özelliklerinden hangisinin ortaya çıkmasına yol açar?

A) Güvenirlik
B) Yetkinlik
C) Kişilerarası çekicilik
D) Nesnellik
E) Kişisel farkındalık

 

 

21) Danışan: Alkol ile ilgili büyük bir sorunum olduğunu düşünmüyorum. Yani her gün içiyorum ama bu yapmam gereken şeylere engel oluyor gibi görünmüyor. Yani sanırım bazen biraz endişeleniyorum çünkü alkol içince duyduğum hissi seviyorum ve sonuçta bırakmak istemiyorum.
Danışman: Alkol içmek yapmak zorunda olduğun şeyleri engellemiyor ve alkolün sende bıraktığı etki nedeniyle bırakmak istemiyorsun.
Yukarıdaki örnekte kullanılan danışmanlık becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygu yansıtma
B) Yansılama
C) İçeriği özetleme
D) Yeniden ifade etme
E) İleri empati

22) Duyguların pek çok farklı çeşidi olmasına rağmen kelimelerle tanımlanan en açık ve evrensel duygular dört kategoride toplanır. Sevinç, öfke, korku ve üzüntü.
Buna göre aşağıdaki ifade biçimlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir duygu kategorisine aittir?

A) İğrenmek
B) Gücenmek
C) Tartışmak
D) Gücendirmek
E) Unutmak

23) Duyguların pek çok farklı çeşidi olmasına rağmen kelimelerle tanımlanan en açık ve evrensel duygular dört kategoride toplanır. Sevinç, öfke, korku ve üzüntü.
Buna göre aşağıdaki ifade biçimlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir duygu kategorisine aittir?

A) Can sıkıcı
B) Sıkıntılı
C) Dışlanmış
D) Bezgin
E) Kederli

24) Danışan: Her zaman çok sorumlu olmak zorundaymışım gibi hissediyorum.
Danışman: Bazen bütün sorunlarını unutarak rahatlamış hissetmek istiyorsun.
Yukarıdaki örnekte kullanılan danışmanlık becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygu yansıtma
B) Anlamı kişiselleştirme
C) Problemi kişiselleştirme
D) Özetleme
E) Yüzleştirme

25) Danışan: İşim hakkında gerçekten moralim çok bozuk. Gün be gün devam edecek enerjiyi bulmak çok zor. Gerçekte işimi önemsemiyorum ancak yıllardır oradaki insanlar öyle çirkinler ki onların etrafında olmak istemiyorum. Biliyorum eğer ben şu an olduğum gibi kibar bir insan olmasam büyük ihtimalle onlara gerçekten bir iki şey söylerdim
Danışman: İşinle ilgili hevesin kırılmış. Ayrıca kulağa öyle geliyor ki çok öfkelisin ve iş arkadaşlarından bıkmışsın ancak kendi kibarlığından dolayı suçlu hissediyorsun ve onlara hiddetini ifade etmeye dirençlisin.
Yukarıdaki örnekte kullanılan danışmanlık becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygu yansıtma
B) Anlamı kişiselleştirme
C) Problemi kişiselleştirme
D) Duygu özetleme
E) İçerik özetleme

26) Psikolojik danışma sürecinde genel olarak danışan sorunları altı kategoride ele alınır.
Buna göre zaman, yer, kesişen olaylar ve kültürel, sosyo-politik konulardan kaynaklı sorunlar aşağıdaki kategorilerin hangisinde yer alır?

A) İnançlar
B) İlişkisel örüntüler
C) Davranış
D) Bağlamsal faktörler
E) Dil örüntüleri

27) Danışma sürecinde danışmanın danışana “yalnızca terapistin rolü bağlamında değil tam bir insan olarak tepki vermesi” biçiminde tanımlanan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empati
B) Koşulsuk kabul
C) Saygı
D) Saydamlık
E) Yetkinlik

28) Psikolojik danışma sürecinde kültürden kültüre farklı yorumlanabilen ilgi gösterme örüntüleri bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilgi gösterme örüntüleri arasında ele alınamaz?

A) Göz teması
B) Beden dili
C) Ses tonu ve konuşma hızı
D) Fiziksel mesafe
E) Cinsiyet

29) Danışan: Sözümü bu şekilde kesmenizden hoşlanmıyorum
Danışman: Şu anda bana kızgınsınız.
Yukarıdaki örnekte kullanılan danışmanlık becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygu yansıtma
B) Anlamı kişiselleştirme
C) Problemi kişiselleştirme
D) Duygu özetleme
E) İçerik özetleme

30) Danışan:Keşke babam daha anlayışlı olsa ve beni daha az eleştirseydi.Hep yapabileceğimden daha iyisini yapmamı veya olmadığım biri gibi davranmamı istiyor.
Danışman: İnsanların beni veya yaptıklarımı tasvip etmemesini sevmiyorum.Bazen insanların daha nazik olmaya çalışmasını diliyorum.
Yukarıdaki örnekte kullanılan danışmanlık becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygu yansıtma
B) Somutluk
C) Paralel olmayan tepki
D) Paralel tepki
E) Kendini katma

31) Danışan: Kocanın baş edilmesi zor birisi olduğunu söylemiştin. Anlattığın şey bunun bir örneği mi?
Yukarıda verilen danışman tepkisi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A) Açıklayıcı sorular
B) Bağlantı kurma ifadeleri
C) Doğrulayıcı ifadeler
D) Kapı aralayıcı sorular
E) Yapılandırılmamış davet

32) Danışman: Kardeşlerinle ilişkinin dostane olmadığını söylediğinde ciddi olduğunu kabul ediyorum.
Yukarıda verilen danışman tepkisi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A) Açıklayıcı sorular
B) Bağlantı kurma ifadeleri
C) Doğrulayıcı ifadeler
D) Kapı aralayıcı sorular
E) Yapılandırılmamış davet

33) Danışman: Kendini karanlık bir buluta girmiş gibi hissediyorsun
Danışan: Evet o şekilde hissediyorum
Yukarıda verilen danışman tepkisi aşağıdaki terapötik koşullardan hangisiyle açıklanır?

A) İlişkinin şimdi ve buradalığı
B) Empati
C) Saydamlık
D) Somutluk
E) Saygı

34) Danışman: Bu olayda öfkeni kontrol edip kendini istediğin gibi ifade edebildiğin için mutluyum.
Yukarıda verilen danışman tepkisi aşağıdaki terapötik becerilerden hangisiyle açıklanır?

A) Kendini açığa vurma
B) Odaklanma
C) Kendini katma
D) Cesaretlendirme
E) Bağlama

35) Danışman: Hayal kırıklığına uğradın çünkü erkek arkadaşının sana değer vermediğini düşünüyorsun ve bu duygunu onunla paylaşamıyorsun.
Yukarıda verilen danışman tepkisi aşağıdaki terapötik becerilerden hangisiyle açıklanır?

A) Anlamın kişiselleştirilmesi
B) İçerik yansıtma
C) Duygu yansıtma
D) Amacın kişiselleştirilmesi
E) Problemin kişiselleştirilmesi

36) “Depresyona eğilim bir özelliktir; depresyona eğilimli kişiler belirlenmeye çalışılır” aşağıdaki kişilik kuramlarından hangisinin görüşlerine uygundur?

A) Psikanalitik yaklaşım
B) Davranışçı yaklaşım
C) Bilişsel yaklaşım
D) İnsancıl yaklaşım
E) Ayırıcı özellik yaklaşımı

37) “Depresyon içe dönük bir öfkedir” aşağıdaki kişilik kuramlarından hangisinin görüşlerine uygundur?

A) Psikanalitik yaklaşım
B) Davranışçı yaklaşım
C) Bilişsel yaklaşım
D) İnsancıl yaklaşım
E) Ayırıcı özellik yaklaşımı

38) “Uyum sağlamış insanların üstünlük çabası, toplumsal çıkarlar yönündedir” ifadesi Adlerian kişilik kuramına ait aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?

A) Aşağılık duygusu
B) Üstünlük çabası
C) Sosyal ilgi
D) Yaşam tarzı
E) Kardeş sırası

39) Sosyaldirler, dünyada harmoni ararlar, geleneklere ve otoriteye saygı duyarlar, düşünce bastırıldığı için duygusaldırlar.
Yukarıda temel özellikleri verilen kişilik tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçe dönük-hisseden
B) İçe dönük-duyumsayan
C) Dışa dönük-hisseden
D) Dışa dönük-duyumsayan
E) İçe dönük-sezgisel

40) Gizemlidirler, yeni, orijinal fikirleri başkaları tarafından pek anlaşılmaz. Duyumlar bastırılmıştır.
Yukarıda temel özellikleri verilen kişilik tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçe dönük-hisseden
B) İçe dönük-duyumsayan
C) Dışa dönük-hisseden
D) Dışa dönük-duyumsayan
E) İçe dönük-sezgisel

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-C 3-C 4-C 5-E 6-E 7-E 8-C 9-D 10-C 11-A 12-D 13-A 14-B 15-A 16-D 17-E 18-D 19-D 20-C 21-C 22-E 23-A 24-A 25-D 26-D 27-D 28-E 29-A 30-C 31-B 32-C 33-B 34-C 35-E 36-E 37-A 38-C 39-C 40-E

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!