4.5 C
İstanbul
Perşembe, Ocak 14, 2021
Ana Sayfa Öğretmenlik Alan Bilgisi PDR Konu Tarama Testi - 2

PDR Konu Tarama Testi – 2

1)Aşağıdakilerden hangisi danışanların psikolojik danışma sürecinde yüksek düzeyde motivasyon sahibi olmasına yol açan öncelikli ilkedir?

A) Gizlilik
B) Profesyonellik
C) Gönüllülük
D) Süreklilik
E) Açıklık

2)Bir psikolojik danışman, danışanın sorunlarıyla bireysel farklılıkları arasında bağ kurmaya çalışırsa öncelikle aşağıdaki koşullardan hangisi ile çelişmiş olur?

A) İlişkinin şimdi ve buradalığı
B) Empati
C) İleri empati
D) Saygı
E) Koşulsuz kabul

3)Konuşma hızının kabul edilebilir sınırların üzerinde olması ses ve hece birimlerin zaman zaman atılması nedeniyle anlaşılırlığının azalması biçiminde ortaya çıkan konuşma bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Afazi
B)Akıcı konuşma bozukluğu
C)Dizartri
D)Takifemi
E)Apraksi

4)Öğretmenin ilgisini çekmek için ders akışını bozmaya çalışan bir lise öğrencisine öğretmen aşağıdaki davranış kontrol tekniklerinden öncelikle hangisini kullanmalıdır?

A) Sönmeyi bekleme
B) Görmezden gelme
C) Olumsuz pekiştireç kullanma
D) Ara verme
E) Ortam değiştirme

5)Genellikle paranoid sanrı ile bir görülür. Hasta “beni öldürecekler”, ”hakkımda kötü düşünüyorlar” gibi düşüncelere sahip olabilirler. Yemek yemeyi reddedebilir çünkü içine zehir atıldığını düşünür.
Yukarıda belirtilen sanrı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paranoid sanrı
B) Perseküsyon sanrısı
C) Erotomanik sanrı
D) Grandiyozis sanrısı
E) Küçüklük sanrısı

6) Rem uykusu sırasında görülen olumsuz ayrıntılı rüyalar aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) İmsomni
B) Hipersomni
C) Parasomni
D) Uyurgezerlik
E) Kabus

7)Genellikle sevilmeyen bir kişinin rahatsız olması amacıyla söylenen yalan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Menfaat yalanları
B) Patolojik yalanlar
C) İntikam yalanları
D) Zıtlaşma yalanları
E) Yüceltilmiş yalanlar

8)Esir kamplarında yaşayan mahkumlar, düşmanın değer yargılarını kabul ederek yani saldırganla özdeşleşerek anksiyeteden korunmaya çalışırlar. Çok dayak yiyen çocukların çok kavga etmeleri de bu duruma örnektir.
Bu durum psikanalitik danışma yaklaşımına ait aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A)Gerileme
B)Yüceltme
C)Yansıtma
D)İçe alma
E)Karşıt tepki oluşturma

9)Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma değildir?

A)Ablasının odasına girmeme
B) Otobüs durağını görünce tedirgin olma
C)Babasını görünce kaçma
D)Okulu görünce mutlu olma
E)Makarna görünce heyecanlanma

10)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)Çağan’ın yalnızca Ulaş’a selam vermesi
B)Ahmet’in yalnızca mesajlara yanıt vermesi
C)Sevil’in yalnızca ofiste görüşme yapması
D)Ertuğrul’un başı ağrıdığında yalnızca ilaç içmesi
E)Kenan’ın yalnıza başı ağrıdığında ilaç içmesi

11)Sözel ve sözel olmayan örüntüleri not etmek, danışanın kaygı ve rahatsızlık durumlarına dikkat etmek, danışanın kültürel geçmişini anlayabilmek gibi davranışlar psikolojik danışmanın aşamalarından birine aittir.
Buna göre verilen davranışlar aşağıdaki psikolojik danışma aşamalarından hangisine aittir?

A)Kaynaşma ve ilişki kurma
B)Sunulan problemin tanımlanması
C)Hedef tanımlama ve amaç oluşturma
D)Müdahaleleri seçme ve uygulama
E)Sonlandırma ve izleme

12)Aşağıdakilerden hangisi yapılandırılmamış davete bir örnektir?

A) Sessiz olduğunda ne düşünüyorsun
B) Nasıl iş bulmayı planlıyorsun
C) Ne zaman kaygı duyuyorsun
D) Kaç erkek ve kız kardeşsiniz
E) Lütfen başlamakta ve devam etmekte rahat olun

13)Kalabalık ortamlara katılmaktan çekinen danışmandan bu durumu hayalinde canlandırıp yaşaması istenmiştir.
Bu durum aşağıdaki müdahale tekniklerinden hangisine örnektir?

A) Sosyal model olma
B) Eş zamanlı model olma
C) Sembolik model olma
D) Örtük model olma
E) Tepki kolaylaştırma

14)Danışanın bir işi yapmak için kendi kendine konuşması ve sonra o işi yapması biçiminde gelişen kontrol aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ön uyaran verme
B) Eşik
C) Uyaran kontrolü
D) Taşırma
E) Yönerge Verme

15) Ümit, iş yerinde denetmeni yeni bir kural açıklayınca bu kuralın kendi taşkın davranışları nedeniyle olduğuna inanmıştır.
Bu durum aşağıdaki bilişsel çarpıtma türlerinden hangisine örnektir?

A)Kutuplaşmış düşünce
B)Felaketleştirme
C)Kişiselleştirme
D)Tünel bakışı
E)Seçici soyutlama

16)Polyannacılık mekanizmasının tam tersi olduğu düşünülen bilişsel çarpıtma aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kutuplaşmış düşünce
B)Felaketleştirme
C)Kişiselleştirme
D)Büyütme-Küçültme
E)Seçici soyutlama

17)Bilişsel danışma yaklaşımına göre yönlendirici sorular sorma stratejisi olarak tanımlanan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sorgulama
B)Sokratik sorgulama
C)Düşünceleri kaydetme
D)Dıştan içe doğru ilerleme
E)Atılganlık eğitimi

18)Ailesinin kendisini evlatlıktan reddettiğini duyan ve korkular yaşayan bir danışana zihninde ailesiyle bir telefon konuşması yaptığını hayal etmesi istenmiş ve konuşmanın belli anlarına odaklanması için el çırpma tepkisi kullanılmıştır.
Bu durum bilişsel terapiye ilişkin aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A)Düğmeyi çevirme
B)Sokratik sorgulama
C)Düşünceleri kaydetme
D)Dıştan içe doğru ilerleme
E)Atılganlık eğitimi

19) Psikolojik danışma sürecinin bu aşaması, danışanın yaşamı ve psikolojik danışma almasına yol açan durumları öğrenme ve bu amaçla bilgi alma sürecidir.
Yukarıdaki açıklama psikolojik danışma sürecine ait aşağıdaki aşamalardan hangisi ile ilişkilidir?

A) İlişki kurma
B) Problemin tanımlanması
C) Amaç oluşturma
D) Müdahalede bulunma
E) Sonlandırma ve izleme

20) Danışman: Gelecek yıl okulu bitirdiğinde, girebileceğin ideal iş ne olabilir?
Yukarıda verilen danışman tepkisi amaç oluşturma sürecine ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Sözel yüzleştirme
B) Gözünde canlandırma tepkisi
C) Olumlayıcı tepki
D) Amaç oluşturma haritası
E) Ardışık tahmin merdiveni

21) Diyalog bir etkileşim sürecidir. Siz konuşursunuz sonra ben konuşurum. Ne danışan ne de danışman monoloğu danışma sürecine genel anlamda bir değer katar.
Yukarıda verilen ifade danışmada diyalog sürecine ait aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Terapötik diyalog
B) Bağlantı
C) Sırayla konuşma
D) Karşılıklı etki
E) Sonuçları ortaklaşa yaratma

22) Danışman ve danışan tarafından sergilenen bazı özellikler terapötik diyalog sürecinde etkilidir.
Buna göre kişisel bakım ve giyim özellikleri aşağıdakilerden hangisinin kapmasına girer?

A) Otonom tepkiler
B) Alan
C) Beden davranışları
D) Genel görünüm
E) Fiziksel özellikler

23) Danışanın danışmanın kendisini dinlemesinden beklediği şey, danışmanın söylediklerini tekrar etmesi değildir. Karşılarındaki kişinin psikolojik, sosyal ve duygusal olarak onlara eşlik etmesini isterler.
Yukarıdaki ifade ile eleştirilen dinleneme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanıtları içinden tekrarlama
B) Kısmen dinleme
C) Kayıt cihazı gibi dinleme
D) Dinlememe
E) Yetersiz dinleme

24) Danışan Danışmanına dönüp “öncelikler anlaşılmadan sorunlarıyla yüzleşmek istemediğini” ifade etmiş ve kaşlarını çatarak sessizce ve sabit bakışla onun yüzüne bakmıştır.
Bu durum aşağıda verilen kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Doğrulama ve tekrarlama
B) Yanıltma
C) Pekiştirme ve vurgulama
D) Yoğunluk katma
E) Kontrol etme ve düzenleme

25) Asya kökenli bir danışanı, varoşta oturan siyah bir anneyi, ya da yoksul ve bir beyazı dinlerken bilinçli olsun ya da olmasın ön yargılar anlamayı çarpıtabilir.
Bu durum aşağıdaki çarpıtılmış dinleme türlerinden hangisi ile açıklanır?

A) Stereotipe dayalı dinleme
B) Sempatik dinleme
C) Filtrelenmiş dinleme
D) Değerlendirerek dinleme
E) Bilgi merkezli dinleme

26) Ufuk: Soruşturma bitmedi en azından benim kafamda. Eskisi kadar canlı değilse de kafamın içinde ikisi de.
Sefa: Sorun da bu değil mi? Neden kendine bir iyilik yapıp olanları unutmuyorsun. Hayatına devam et Allah aşkına!
Bu durum aşağıdaki çarpıtılmış dinleme türlerinden hangisi ile açıklanır?

A) Stereotipe dayalı dinleme
B) Sempatik dinleme
C) Filtrelenmiş dinleme
D) Değerlendirerek dinleme
E) Bilgi merkezli dinleme

27) Sözsüz iletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her türlü iletişim konuşma içerir
B) İletişimin çoğunu sözsüz davranışlar oluşturur
C) Bir kişi konuşurken gözünüzün içine bakmıyorsa yalan söylüyordur
D) Sözsüz davranışlar farklı durumlarda ayrı anlamlar taşır
E) Sözsüz davranışlar kişiden kişiye farklılık göstermez

28) Danışman: Ahmet, iddia ediyorum fiziksel görünüşünle ilgili kaygıların büyük bir olasılıkla birer semptomdan ibaret. Benliğinin daha derinlerinde kendini kabullenemediğini hissediyorum. Asıl sorun bu!
Bu durum aşağıdaki iletişim sorunlarından hangisi ile ilişkilidir?

A) Klişeler
B) Yorumlamalar
C) Tavsiye
D) Papağan gibi tekrarlama
E) Sempati ve uzlaşma

29) Danışman: İş yeri rekabete açık bir ortamdır. Böyle meselelerin baş göstermesi hiç nadir bir durum değil aksine normal bir durum.
Bu durum aşağıdaki iletişim sorunlarından hangisi ile ilişkilidir?

A) Klişeler
B) Yorumlamalar
C) Tavsiye
D) Papağan gibi tekrarlama
E) Sempati ve uzlaşma

30) Danışan: Eşimle iyi geçiniyorum; kayınvalidemle de iyi geçiniyorum. Ama üçümüz bir aradayken ortaya çıkan hava çok rahatsız edici.
Danışman: Haydi, bana ne düşündüğünüzü söyleyin.
Yukarıda verilen danışman tepkisi konuşmaya teşvik süreci ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?

A) Cümleler
B) Ricalar
C) Sorular
D) Sözcük öbekleri
E) Sesli teşvik

31) Danışman: Geçen hafta programa hevesli görünüyordunuz. Ama şimdi sesinizde bir tereddüt seziyorum. Neler oluyor?
Yukarıda verilen danışman tepkisi konuşmaya teşvik süreci ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?

A) Cümleler
B) Ricalar
C) Sorular
D) Sözcük öbekleri
E) Sesli teşvik

32) Nevrozu “ kaygının en önemli özelliği olan, öğrenilmiş ısrarlı uyumsuz alışkanlıklar” olarak tanımlayan bir uzmanın bu görüşü aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi ile uyumludur?

A) Bilişsel yaklaşım
B) Davranışçı yaklaşım
C) Akılcı duygusal davranışçı yaklaşım
D) Gestalt terapi
E) Gerçeklik terapisi

33) Bir birey ateş ve siren seslerinin doğrudan bir tehdit olmadığını bilse bile her şeye rağmen savaş esnasında onları duyduğu zamanki korkuyu yaşayabilir.
Bu durum aşağıdaki danışma yaklaşımlarından hangisinin açıklamalarına uygundur?

A) Bilişsel yaklaşım
B) Davranışçı yaklaşım
C) Akılcı duygusal davranışçı yaklaşım
D) Gestalt terapi
E) Gerçeklik terapisi

34) Yaşantı yoluyla edinilmiş bir korkuyu önce nefes egzersizleri ardından korku hiyerarşisi oluşturup daha sonra ise aşamalı şekilde maruz bırakarak yok etmeye çalışan bir uzman aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmıştır?

A) Eşik
B) Karşıt koşullanma
C) Karşılıklı ketleme
D) İtici uyarıcıya koşullama
E) Caydırma terapisi

35) Bir danışan kendisine saygı duyabilmek için mutlaka önemli kişilerin gözünde mükemmel olması gerektiğine inanmaktadır.
Bu durum aşağıdaki bilişsel çarpıtma türlerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Kutuplaşmış düşünme
B) Felaketleştirme
C) Aşırı genelleme
D) Kişiselleştirme
E) Tünel bakışı

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-E 3-D 4-B 5-B 6-E 7-D 8-D 9-A 10-D 11-B 12-E 13-D  14-E  15-C 16-D 17-B 18-A 19-B 20-B 21-A 22-D 23-C 24-D 25-C 26-D 27-D 28-B 29-A 30-B  31-C 32-B 33-B 34-C 35-A

Önceki İçerikOkul Öncesi Test – 1
Sonraki İçerikOkul Öncesi Test – 2

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!