4.5 C
İstanbul
Perşembe, Ocak 14, 2021
Ana Sayfa Öğretmenlik Alan Bilgisi PDR' De Karışan Kavramlar - 1

PDR’ De Karışan Kavramlar – 1

BAŞKALARINI ALGILAMAK
Kişi algısı, görülen bir kişi ve hakkında izlenim oluşturmayı ve niyeti, özellikleri, davranışları hakkında tahminlerde bulunarak kişinin sevilebilirliği ve ne tür bir insan olduğu hakkında yargıda bulunmaktır. Bir insan hakkında ilk algı ve izlenimimiz oluşurken bu süreci aynı anda etkileyen dört faktörden söz edilir.

FİZİKSEL GÖRÜNÜM
A-ÇEKİCİLİK: Fiziksel olarak daha çekici insanların genellikle daha olumlu bir izlenim yarattığı araştırmalarla ortaya konmuştur.
B-ETKİLER: Yüz çekiciliğinin sosyal etkileşimlerimizi ve davranışlarımızı etkilediği ve ilk izlenimlerimiz üzerinde etkili olduğu sosyal psikologlar tarafından ortaya konmuştur.

AÇIKLAMA İHTİYACI
İnsanların neden belli bir şekilde göründüğü, giyindiği ya da davrandığını açıklamaya çalışırız. Örneğin garson kıyafetli bir gencin okul harçlığını çıkarmak için çalıştığını düşünebiliriz.

DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER
İlk izlenim bir kişiden ne kadar hoşlanacağımızı ya da onunla ne şekilde iletişime gireceğimizi belirler. Örneğin saatte 7 dolar kazanan biri ile gireceğimiz etkileşim yılda 100 000 dolar kazanan biriyle gireceğimiz iletişimden farklı olabilir.

IRK ETKİLERİ
Araştırmalar kendi ırkımızdan olan insanların yüzlerini diğerlerine göre daha kolay tanıdığını tespit etmiştir.

STEROTİPLERİN GELİŞMESİ
Sterotipler; insanların belli gruba ait oldukları için belli özelliklere sahip olduklarına dair  yaygın inanışlardır. Ve genellikle yanlıştırlar, çoğu zaman daha az güce ve daha az kontrole sahip olan gruplardaki insanları, güce ve kontrole sahip insanlardan daha olumsuz yansıtabilir.
Bunlar ön yargı ve ayrımcılığı da beraberinde getirebilir. Kilolu bir kadını işe almamak gibi.
Sterotipler zihinsel standart ve düşünce tasarrufu aracıdırlar.

ŞEMALAR
İnsanlar, olaylar ve kavramlar hakkında bilgiler içeren bilgisayar dosyalarına benzer zihinsel kategorilerdir.
Şemalar ilgilendiğimiz şeyleri ve olayları etkilediği için düşünce, algı ve sosyal davranışlarımızı etkileyebilir hatta bozabilir. Değişime karşı dirençlidirler. Avantajları ve dezavantajları vardır.

ŞEMA TÜRLERİ
-KİŞİ ŞEMASI
-ROL ŞEMALARI
-OLAY ŞEMASI
-KENDİLİK ŞEMASI

YÜKLEME
Olayların, başka insanların davranışlarının ve kendi davranışlarımızın sebebi olarak gösterdiğimiz şeylerdir.

İÇSEL YÜKLEME
Davranışı gerçekleştiren kişinin içsel özelliklerine veya eğilimlerine dayalı olarak yapılan açıklamamalardır. Bazen eğilim yüklemesi diye de adlandırılır.
Örneğin bir hakemin neden birinci lig hakemliğine yükseltilmediğini açıklamak için onun kişisel özelliklerine, eğilimlerine dikkat çekip adaletli olmadığını hızlı koşmadığını söyleseydik içsel yükleme yapmış olurduk.

DIŞSAL YÜKLEME
Harici şartlar ve durumlara dayalı davranış açıklamalarıdır. Bazen durumsal yükleme diye de adlandırılır.
Örneğin bir hakemin  neden birinci lige yükseltilmediğini açıklamak için o ligde erkek hakemlerin yönetim gösterdiğini ve kadın hakem istenmediğini söyleseydik dışsal yükleme yapmış olurduk.

YÜKLEME HATALARI
TEMEL YÜKLEME HATASI
Bir kişinin davranışının sebeplerini ararken kişinin eğilimlerine veya kişilik özelliklerine odaklanarak kişinin davranışını ne şekilde etkilediğini görmezden gelme eğilimidir.
Örneğin; çevresel faktörlerden dolayı okulda ya da iş hayatında başarılı olması engellenen birinin bu durumunu kadın, zenci ya da diğer kişisel özelliklerine dayandırmak temel yükleme hatasıdır.

AKTÖR GÖZLEMCİ ETKİSİ
Bir davranışta bulunurken kendi davranışımızı durumsal bir faktöre ancak başkalarının davranışlarını ise o kişinin eğilim ve özelliklerine bağlama eğilimidir.
Örneğin; park cezası yediğinde kendi hatasını görmezden gelerek polisin acımasız olmasına bağlayan bir kişi bu hatayı yapmış demektir. Kendimizi gözlemlediğimiz kişinin yerine koyarak bu hatayı yapıp yapmadığımız anlarız.

KENDİNE HİZMET EDEN YANLILIK
Başarılarımızı kişisel özelliklerimize ve eğilimlerimize yükleyip başarısızlıklarımızı ise durumlara yükleme eğilimidir.

TUTUMLAR
Olumsuzdan olumluya uzanan bir süreklilik çizgisi içerisinde bir nesne, kişi ya da olayla ilgili değerlendirmelerimizi içeren ve bizi bununla ilgili bir biçimde davranmaya yatkın hale getiren özelliğimizdir.
Tutumların üç işlevi vardır. Tutum önce düşüncede başlar düşünce onunla ilgili bir duygulanımı duygulanıma paralel olarak ta bir davranışın ortaya çıkması olasıdır.(Düşünce-Duygu-Davranış Üçlemesi)

TUTUM NELERİ ETKİLER;
YATKINLIK( neye yatkın ve meyilli olacağımızı)
YORUMLAMA( neyi ne şekilde yorumlayacağımızı)
DEĞERLENDİRME( neyi ne şekilde değerlendireceğimizi)

BİLİŞSEL ÇELİŞKİ
Bizi inanışlarımızı birbiriyle daha tutarlı hale getirerek bilişsel tutarsızlığımızı azaltmaya motive eden rahatsızlık verici psikolojik gerilim durumudur.
Örneğin yaşamının büyük bir bölümünde ırkçı olarak yetişen bir erkek barışsever bir kadına aşık olduğunda ve sevecen barış dolu mesajlarını gözlemlediğinde bu onun için can sıkıcı bir durum haline gelir.
Bu durumda kişi ya inanışlarını değiştirir ya da tutuma ters davranış yaparak bilişsel çelişkiyi azaltır.

KENDİLİK ALGISI TEORİSİ
Kendi davranışlarımızı önce gözlemlemek, algılamak ve sonra değiştirmektir. Yani buna göre insan önce davranır davranışlarını kendi gözlemler ve tutumlarını ona göre belirler.
TUTUMLARI DEĞİŞTİRMEDE İKİ YOL
MERKEZİ YOL; Güçlü argümanlarla, analizlerle, gerçeklerle ve mantıkla ikna yöntemidir.
ÇEVRESEL YOL; Duyguya, enerjik ve hevesli konuşmalara dayalı ikna yoludur.
UYUM; Baskı ve doğrudan bir talep olmasa bile grup baskısından dolayı yaptığımız her türlü davranıştır.

İTAAT; Toplum içinde tepkilerimizde sosyal baskıya boyun eğdiğimiz ancak inanışlarımızı değiştirmediğimiz bir tür uyumdur.
BOYUN EĞME; Güç veya otorite sahibi bir kişinin verdiği emre karşılık olarak bir davranışın gerçekleştirilmesidir.
GRUP BİRLİKTELİĞİ; Grup üyelerinin kaç tanesini aynı ortak özellikleri paylaştığını düşündüğü tarafından belirlenen beraberliklerdir. Kabul törenlerinin nihai amacı bunu sağlamaktır.
GRUP NORMLARI; Grup üyelerinin ne şekilde davranması gerektiği ile ilgili resmi ve resmi olmayan kurallardır.
KİMLİKSİZLEŞTİRME; Kişinin kimliğinin tanımlanması ihtimalinin düşük olduğu durumlarda mantık dışı veya anti sosyal davranışlarda bulunma eğilimidir.
Örneğin, şoförlerin trafikteyken tanınmama ihtimalleri olduğunda aşırı korna çalması.
BİLGİSEL ETKİ TEORİSİ; Durumun ciddiyetini değerlendirmek için başkalarının tepkilerini kullanma durumudur.
Örneğin eğer seyirciler harekete geçmiyorsa ortada acil bir durum olmadığı sonucuna varabiliriz.
GRUP KUTUPLAŞMASI; Grup tartışmalarının çoğunluğun görüşünü güçlendirmesi ve o görüşü aşırı bir pozisyona kaydırmasıdır.
GRUP DÜŞÜNCESİ; Grubun gerekli bilgileri toplamak ve alternatifleri değerlendirmekten çok fikir birliğine varmak konusuna daha fazla önem vermesinden dolayı kimi zaman kötü kararlar verebilmesini tanımlar.
ALT TİPLEŞTİRME: BÜTÜN ERKEKLERİN ŞİDDETE EĞİLİMLİ OLDUĞUNA İNANAN BİR KADIN BU EĞİLİMDE OLMAYAN BİR ÇOK ERKEKLE KARŞILAŞTIKÇA BU ERKEKLERE İLİŞKİN BİR ALT KATEGORİ OLUŞTURUR. YANİ ŞEMALARIMIZI DOĞRULAYICI OLMAYAN ÖRNEKLERE TEPKİ OLARAK YENİDEN KATEGORİZE ETMEKTİR.
SOSYAL KET VURMA: TEK BAŞINA GÖSTERİLEN ÇABA VE PERFORMASIN İŞBİRLİĞİ VE GRUP DÜZENİN DE DÜŞMESİ AZALMASI
ÖZDENETİMİN KALKMASI: BİYERLERİN TEK BAŞLARINA İKEN YAPAMAYACAKLARI DAVRANIŞLARI GRUP İÇİNDE YAPMA EĞİLİMİNDE OLMALARI
TANIK ETKİSİ: ACİL YARDIM GEREKTİREN BİR DURUMDA EĞER ÇEVREDE BAŞKA İNSANLAR VARSA BU DURUM YARDIM YAPMA MÜDAHALE ETME İHTİMALİNİ AZALTABİLİR.
SOSYAL HIZLANDIRMA: BİR İŞİ YAPARKEN BAŞKALARI TARAFINDAN GÖZLEMLENMEK GENEL UYARILMIŞLIĞI ARTTIRIR BU BAZEN PERFORMANSIN DÜŞMESİNE BAZEN ARTMASINA YOL AÇAR
KÜLTÜREL YETERLİLİK: DANIŞMANIN FARKLI KÜLTÜRLERE AİT BİLGİ SAHİBİ OLMASI
BİLİNÇLİ FARKINDALIK: DANIŞMANIN KENDİ, İÇSEL DURUMUNUN YARGILAYICI OLMADAN FARKINDA OLMASI
İLETİŞİMSEL UYUM: DANIŞMANIN EMPATİ KURARAK ANLADIKLARINI SÖZEL OLAARAK DANIŞAANLA PAYLAŞMASIDIR.EMPATİNİN BİR PARÇASIDIR.
İLİŞKİSEL EMPATİ: KİŞİNİN KENDİSİ DİĞERLERİ VE DANIŞMA İLİŞKİSİNE İLİŞKİN EMPATİSİDİR
KÜLTÜREL EMPATİ: İNSAN DAVRANIŞLARINI KÜLRÜREL BAĞLAM İÇİNDE ANLAMADIR

SESSİZ İLGİ: DANIŞANIN DUYGULARINI SUSARAK ANCAK ETKİN BİÇİMDE PAYLAŞMAK
TEMEL YÜKLEME HATASI(UYUŞMA YANLILIĞI): İNSANLARIN BİR DURUMU DEĞERLENDİRİRKEN İÇİNDE BULUNULAN NESNEL KOŞULLARA GÖRE DEĞİLDE KİŞİLER HAKKINDAKİ FİKİRLERİNE GÖRE YORUMLAMALAR YAPMASIDIR.
BİLİŞSEL CEBİR: HERHANGİ BİR ŞEY HAKKINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ OLUŞTURDUĞUMUZ ZİHİNSEL İZLENİMLERİMİZDİR
SOSYAL KODLAMA: TOPLUMSAL UYARANLARIN ZİHNİMİZDE TEMSİL EDİLME SÜRECİDİR.
CANLILIK:BİR UYARANIN DUYGUSAL AÇIDAN İLGİNÇ,SOMUT,HAYAL KURMAYI TETİKLEYİCİ VE KİŞİYE YAKIN OLMASI DURUMUDUR.
YANLIŞ BENZERLİK ETKİSİ: BENZER KOŞULLARDA DİĞER İNSANLARIN DA BİZLER GİBİ DAVRANACAĞINI UMMAMIZDIR BU BEKLENTİYE GİRMEMİZDİR.
KENDİNİ KORUYAN YANLILIK: İNSANLARIN BAŞARILARI TAMAMEN KENDİNE MALETME EĞİLİMDİR.
KENDİNİ KAYIRAN YANLILIK: İNSANLARIN BAŞARISIZLIKLARI SÜREKLİ BAŞKALARINA MALETME EĞİLİMİDİR.
PSİKODİNAMİK BENLİK: BİLİNÇALTINA YERLEŞMİŞ KİŞİNİN KENDİ İLE İLGİLİ ALGILARIDIR.
KOLLEKTİF BENLİK:  TOPLUMSAL ROLLERİMİZ İLE İLGİLİ BENLİĞİMİZ FARKINDALIĞIMIZDIR MESLEĞİMİZİN CİNSİYETİMİZİN MEMLEKETİMİZİN FARKINDALIĞI GİBİ
BİREYSEL BENLİK: KENDİ ÖZELLİKLERİMİZE İLİŞKİN ALGILARIMIZDIR
SEMBOLİK BENLİK: AYNA BENLİĞİN DİĞER ADIDIR.İNSANLAR KENDİ İLE İLGİLİ BİLGİLERE BAŞKALARINDAN ALDIKLARI DÖNÜTLERLE SAHİP OLURLAR.
BENLİK GÜDÜSÜ: İNSANLARIN KENDİLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNME İHTİYAÇ VE ARZULARIDIR.
KENDİNİ DEĞERLENDİRME: BİREYİN KENDİ HAKKINDA OLUMSUZ DA OLSA DOĞRU VE GEÇERLİ BİLGİYE ULAŞMAK İSTEMESİDİR.
KENDİNİ DOĞRULAMA: İNSANLARIN KENDİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİ DENEYİMLERLE DOĞRULAMA ÇABASI VE İSTEĞİDİR.
KENDİNİ KAYIRMA: BENLİĞİN DAHA ÇOK OLUMLU YÖNLERİNE ODAKLANMAKTIR.
BİLİŞSEL TUTARLILIK: TUTUMLARLA DAVRANIŞLARIN PARALEL OLMASIDIR.RUH SAĞLIĞININ ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİDİR.
DOLAYSIZ YAŞANTI: BİR İNSAN BİR OLGU İLE NE KADAR ÇOK DOĞRUDAN DENEYİM YAŞARSA O ORANDA O OLGU VE DURUMLA İLGİLİ TUTUMLARI DA O KADAR GERÇEKÇİ OLUR ÖRNEĞİN BİR İNSANIN HOCASINA KARŞI TUTUMLARI UFOLARA KARŞI OLAN TUTUMLARINDAN DAHA GERÇEKÇİDİR.
SOSYAL KOLAYLAŞTIRMA: BİREYİN TEK BAŞINA İKEN GÖSTERDİĞİ PERFORMANS İLE BAŞKALARININ VARLIĞI SÖZ KONUSU İKEN PERFORMANSININ FARKLILAŞMASIDIR.BAZEN PERFORMANS AZALIR BAZEN ARTAR
GÜCÜ GÖRMEZDEN GELEN DİL: DANIŞANLARIN BELKİ OLABİLİR SANKİ SANIRIM ZANNEDERSEM TÜRÜNDEKİ KONUŞMALARIDIR.
O KONUŞMASI: DANIŞANIN SANKİ BAŞKA BİRİNDEN BAHSEDİYORMUŞ GİBİ ÖZELE İNMEDEN KONUŞMASI KENDİLEŞTİRMEDEN KONUŞMASI ÖRNEĞİN ARKADAŞ EDİNMEKTE ZORLANIYORUM YERİNE ARKADAŞ EDİNMEK ZORDUR DEMESİ
GERİYE DÖNME: BAŞKALARINA YAPMAK İSTEDİĞİMİZ ŞEYLERİ KENDİMİE ÇEVİRMEK YA DA BAŞKALARININ BİZE YAPMASINI İSTEDİĞİMİZ ŞEYLERİ KENDİMİZE YAPMAKTIR.ÖRNEĞİN KENDİMİZİ YARGILAMAK VE İNCİTMEK
SÖZÜNDEN DÖNME: DANIŞANLARIN ABARTILI ESPRİLER KULLANIP SOYUTLAMALAR YAPIP AÇIKLAMA YERİNE SORULAR SORARAK DİKKAT DAĞITMALARIDIR.
KAVŞAK NOKTASI: BAŞKALARI İLE SORUNSUZ BİÇİMDE İLİŞKİ SÜRDÜREREK KENDİ GERÇEK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ AÇIKLAMAYARAK KENDİNİ GÜVENDE HİSSETME BEĞENİLME VE KABUL GÖRME KAYGISINDAN KURTULMA
BEYNİN YAPISI
Yetişkin bir insanda beynin ortalama ağırlığı 1350 gr’dır ve beyin pembemsi beyaz renkte jöle kıvamını andırır.Beyin glikoz maddesi ile çalışır ve glial ve nöron hücreleri denen iki hücre grubunu barındırır.Bu hücrelerin yaklaşık sayısı 1 trilyondur.Beyin,sinir sisteminin bir parçasıdır ve bu hücreler yoluyla insan davranışını şekillendirir.

ÖN BEYİN
Bir beyne yukarıdan bakıldığında görülen şekil ön beyindir ve beynin en büyük kısmıdır.Sağ ve sol yarım küre olmak üzere iki bölümden oluşur.Her iki yarı kürenin farklı görevleri vardır.Sağ beyin uzamsal algı,ritm duygusu,hayal gücü,görsellik gibi özellikleri içerirken; sol beyin analitik düşünme,konuşma yazma,gerçekçi düşünme gibi mantıksal işlevleri içermektedir.

ÖN BEYNİN BÖLÜMLERİ
1-KORTEKS
Bütün yüzeyi kaplayan ince hücre tabakasıdır.Kıvrımlı yapısı nöronların saklanmasını sağlar.Kendi içinde dört ayrı loba ayrılmıştır.

A-FRONTAL (ÖN) LOB: en büyük lobdur.Karar verme,planlama,mantık yürütme ve davranışı uygulamakla ilgili çalışır.
B-YAN (PARİETAL) LOB : Ön lobun hemen arkasındadır.Dokunma,uzuvların yerinin belirlenmesi,ısı ve acıyı hissetme,dikkat ve algılama gibi bilişsel fonksiyonlarla ilgili çalışır.
C-TEMPORAL(ŞAKAK) LOB: Duyma,tutarlı konuşma ,sözlü ve yazılı malzemeyi anlama ile ilgili çalışır.İçindeki broca alanı cümle kurmayı,Wernicke alanı ise cümle anlamayı sağlar.
OKSİPİTAL(ARKA BAŞ) LOB: Renkleri görme,nesneleri tanımak gibi görsel işlevlerle ilgilidir.

2-LİMBİK SİSTEM
Beynin en ilkel yanıdır.Yeme,içme ,cinsellik,korku,kızgınlık gibi dürtülerden sorumludur.

3-TALAMUS
Vücudun çeşitli kısımlarından gelen bilgiyi serebral kortekse iletir.Duyusal ve motor davranışların uyumlu çalışmasını sağlar.Uyku ve uyanıklığı denetler.

4-HİPOTALAMUS:
Beynin tabanında yer alır.İç salgı bezlerini düzenler,organizmanın dengesini yani hemeostatisten sorumludur,stres merkezi olarak ta görev yapar ve açlığın,cinselliğin uyku ve uyanıklığın düzen ve denetlenmesinde rol oynar.

5-AMİGDALA
Bütün duyulardan gelen bilgileri alır.Duygularla ilgili beyne talimatlar gönderir.

6-HİPOKAMPÜS
Hafızadan sorumludur.
ORTA BEYİN
Zevk merkezidir. Uyarıcılardan gelen yöne dönmek gibi işitsel reflekslerle ilgili çalışır.
ARKA BEYİN
En ilkel hayvanlarda bile bulunur. Üç temel alanı vardır

1-PONS
Beyin ve omurilik arasındaki köprüyü sağlar. Uyku ile ilgili kimyasalları da üretir.

2-MEDULLA
Omuriliğin üst kısmında yer alır ve nefes alma,kalp atışları kan basıncı gibi bazı refleksleri kontrol eder. Aşırı miktarda alkol veya uyuşturucu alınması halinde medulla hücrelerinin işlevlerinin bastırılmasına ve nefes refleksinin durup ölüm riskine yol açabilir.

3-BEYİNCİK
Beynin en arkasında ve altında yer alır. Motor hareketleri koordine eder ancak istemli hareketleri başlatamaz.

NÖRONLAR
Beyinde iki tip hücre yapısı bulunur. Bunlar glial hücreler ve nöronlardır. Glial hücreler yaklaşık 900 milyar adettir ve beyinde en çok bulunan hücrelerdir. Ve görevleri şunlardır;
-Gelişen nöronların büyümesini yönlendirmek
-Gelişmiş nöronları desteklemek için iskelet görevi görmek
-Nöronların büyümesini ve işlevini etkileyen kimyasalları salgılamak
-Nöronların etrafını sararak diğer elektrik sinyallerinin müdahalesini engelleyerek bir tür yalıtım oluşturmak
Eğer bu glial hücreler kontrolsüz biçimde büyürse beyin kanseri meydana gelir.
Nöron hücreleri ise yaklaşık 100 milyar kadardır.İki özel uzantısı vardır.Bu uzantılardan biri elektrik sinyallerini almaya diğeri ise elektrik sinyalleri göndermeye yarar.Nöronlar duyusal bilgileri almamızı sağlayan,kas hareketlerini kontrol eden,hormon salgılamak,düşünmek,hayal kurmak gibi zihinsel süreçleri gerçekleştirmemizi sağlayan bilgi ağlarıdır.Erişkin bir insan sınırlı sayıda nöron ürettiği için darbe almasından sonra yeniden üretilmesi bağlanması zor olabilir.

NÖRONLARIN BÖLÜMLERİ VE GÖREVLERİ
HÜCRE GÖVDESİ(SOMA): Yakıt sağlayıp kimyasal üreterek nöronun düzgün çalışmasını sağlar
DENTRİT: Komşu nöronlardan ,kaslardan veya duyu organlarından sinyalleri alıp hücre gövdesine taşır.
AKSON: Komşu nöronlara kaslara sinyal taşıyan ipliksi yapıdır.
MİYELİN: Bitişik aksonların ürettiği sinyallerin karışmasını engeller
AKSON UÇLARI: Her bir uç komşu nöronlarla iletişimi sağlayan iletişimi sağlayan kimyasalları depolar
SİNAPS: Akson uçları ve komşu organ,kas veya hücre gövdesi arasında bulunan sonsuz küçüklükte boşluktur.
RANVİER DÜĞÜMÜ: Hücre zarı üzerindeki iyonların geçişini düzenleyen sodium ve potasyum kanalları bu düğümde toplanır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!