6 C
İstanbul
Çarşamba, Ocak 13, 2021
Ana Sayfa Yaprak Testler Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi - 15

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız.

Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi
Kitap okumayı sever +
Çalışkandır +
Sorumluluklarını bilir +
Arkadaşları ile iyi geçinir +

1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontrol-gözlem listesi
B) Özellik kayıt çizelgesi
C) Dereceli puanlama anahtarı
D) Derecelendirme ölçeği
E) Analitik rubrik

2) Sınıfına yeni nakil gelen ve giyim kuşamı, diksiyonu çok düzgün bir öğrenci için nakil geldikten kısa bir süre sonra yukarıdaki formu dolduran bir öğretmen aşağıdaki hata türlerinden hangisine yol açmıştır?

A) Bonkörlük hatası
B) Mantık hatası
C) Genelleme hatası
D) Tanıma hatası
E) Yanıltma hatası

3) Uzun zamandır tanıdığı ancak formda belirtilen kadar olumlu özelliklere sahip olmayan bir öğrencisi için yukarıdaki formu dolduran bir öğretmen aşağıdaki hata türlerinden hangisine yol açmıştır?

A) Genelleme hatası
B) Mantık hatası
C) Tanıma hatası
D) Kişisel yanlılık hatası
E) Yanıltma hatası

4) Aşağıdaki özelliklerden hangisinin ölçülmesinde diğerlerinden farklı bir ölçme yönteminin kullanılması gerekir?

A) Görsel kompozisyonda perspektif kullanır
B) Görsel kompozisyonda çizgilere yer verir
C) Görsel kompozisyonda uygun renk kullanır
D) Görsel kompozisyonda asimetriden yararlanır
E) Görsel kompozisyonda sürrealizmden gelen özellikleri sıralar

5) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçülebilir bir özelliktir?

A) Öğrencinin dersteki dikkati
B) Matematiğe olan ilgi
C) Sayısal düşünme yeteneği
D) Türkçe başarısı
E) Derste kalış süresi

6,7 ve 8. Soruları verilen metne göre yanıtlayınız.

Bir banka personel alımı için sınav uygulamış, en başarılı on adayı işe başlatmıştır. Banka yöneticileri yaptıkları sınavın en uygun personeli işe almalarını sağladığını ifade etmişlerdir.
6) Buna göre personel alımında kullanılan sınavın yordama geçerliliğine dair kanıt elde etmek için aşağıdakilerden hangisi en uygun ölçüttür?

A) Lisans ortalamaları
B) Kişilik özellikleri
C) İşe başladıktan sonraki performans testi puanları
D) Önceki sınav puanları
E) Önceki iş deneyimleri

7) Buna göre personel alımında kullanılan sınavın uygunluk geçerliliğine dair kanıt elde etmek için aşağıdakilerden hangisi en uygun ölçüttür?

A) Kişilik özellikleri
B) Zeka düzeyleri
C) Dikkat düzeyleri
D) İşe alındıktan sonraki performans testi puanları
E) İşe alınmadan önceki test puanları

8) Buna göre kullanılan değerlendirme amaç ve ölçütüne göre aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Tanılayıcı-mutlak
B) İzleme-bağıl
C) Değer biçme-bağıl
D) Tanılayıcı-bağıl
E) Değer biçme mutlak

MADDE GÜVENİRLİK
1 0,20
2 0,35
3 0,42
4 0,55
5 0,61
6 0,68

9) Başarıyı ölçme amacıyla yapılacak bir sınavda kullanılması en uygun olan iki madde aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 2-3
B) 4-6
C) 5-6
D) 1-3
E9 2-4

10) Aritmetik ortalaması 10 olan 50 soruluk bir coğrafya testi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Sınav kolay gelmiştir
B) Sola çarpık bir dağılım göstermiştir
C) Sağa yığınlı bir dağılım göstermiştir
D) Güvenilirlik yüksektir
E) Başarı düşüktür

11) Bloom’un geleneksel taksonomisine göre bilgi basamağındaki hedefleri ölçmek isteyen bir öğretmenin aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanması daha uygun olur?

A) Yazılı yoklama
B) Sözlü yoklama
C) Boşluk doldurma
D) Izgara
E) Kelime ilişki testi

12) Öğrencilerindeki ince kas gelişimini takip etmek isteyen bir okul öncesi öğretmenine önerilebilecek en uygun ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Performans değerlendirme
B) Tanılayıcı dallanmış ağaç
C) Öz değerlendirme
D) Ürün seçki dosyası
E) Kontrol listesi

13) Anadolu Üniversitesi öncülüğünde hazırlanan Anadolu-Sak milli zeka testimiz bir yıl boyunca üstün zekalı olduğu bilinen ve zeka geriliği yaşayan öğrenci gruplarına uygulanmış ve alınan puanların korelasyonu incelenmiştir.
Buna göre zeka testinin öncelikle belirlenmeye çalışılan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenirlik
B) Yordama geçerliği
C) Yapı geçerliği
D) Sonuçsal geçerlik
E) Kapsam geçerliği

14) Aşağıdakilerden hangisinde doğal sıfır bulunur?

A) İstanbul’da hava sıcaklığı 30 derecedir
B) Ardahan’ın rakımı 450 metredir
C) Şu anda saat 14:00’dır
D) Deneme sınavından 80 puan aldım
E) Ürünün fiyatı 400 TL’dir

15) İstanbul büyükşehir belediyesi geliştirdiği cep trafik uygulamasında sürücülere yardımcı olmak için çok yoğun yolları bordo, daha az yoğun yolları kırmızı, kısmen yoğun yolları sarı, açık yolları koyu yeşil, çok akıcı yolları ise açık yeşil rengiyle belirlemiştir.
Büyükşehir belediyesinin kullandığı ölçek türü aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Sıralama
B) Kategorilendirme
C) Oranlı
D) Aralıklı
E) Eşit aralıklı

16) Haber kuşağı sunan bir sunucu bültenin sonunda trafik yoğunluğuna göre İstanbul’un ilçelerini en yoğundan en akıcıya göre listelemiştir.
Sunucunun kullandığı ölçek türü aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Sıralama
B) Kategorilendirme
C) Oranlı
D) Aralıklı
E) Eşit aralıklı

17) Bir aday öğretmenin performansının değerlendirilmesi sürecinde bazı özelliklerin diğerlerinden daha önemli olduğunu savunan bir uzman aşağıdaki araçlardan hangisini kullanmalıdır?

A) Kontrol listesi
B) Ürün seçki dosyası
C) Derecelendirme ölçeği
D) Izgara
E) Dereceli puanlama anahtarı

18) Hazırlanan bir tarih testini inceleyen iki alan uzmanından Hülya Hanım ünite ve konu dağılımının adil olmadığını, Hasan bey ise hedef dağılımının adil olmadığını savunmuştur.
Hazırlanan teste ilişkin iki uzmanın eleştirdiği özellikler aşağıdakilerden hangisiyle doğru sırayla verilmiştir?

A) Güvenirlik-geçerlik
B) Yordama geçerliği-uygunluk geçerliği
C) Kapsam geçerliği-yapı geçerliği
D) Yapı geçerliği-kapsam geçerliği
E) Yapı geçerliği-güvenirlik

19 ve 20. Soruları tabloya göre yanıtlayınız.
10 öğrenci;  5 çoktan seçmeli maddeden oluşan bir teste girmiştir. Öğrencilerin doğru cevapları 1, diğer cevaplar ise 0 olarak puanlanmıştır. Öğrencilerin her bir maddeden aldıkları puanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Maddeler

___________________________________________________

Öğrenciler             1              2             3             4             5             T

___________________________________________________

Cem                     1              1             1             1             1             5

Ulaş                      1              0             1             1             1             4

Fırat                      1             0             0             1             1             3

Ercan                    1             0             1             1             0             3

Onur                     1             0             1             1             0             3

Çağan                   1             0             0             1             1             3

Hüsniye                 0             1             1             0            0            2

Elif                         0            0             1             0             1             2

Gökçe                   1              0             0             0             0             1

İbrahim                 0              0             0             0             1             1

____________________________________________________

19) Puan dağılımının ortanca ve açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3-4
B) 2-3
C) 4-5
D) 3-5
E) 2-5

20) Madde güçlüğü en yüksek olan madde hangisidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-C 3-D 4-E 5-E 6-C 7-E 8-D 9-A 10-E 11-C 12-D 13-C 14-E 15-B 16-A 17-E 18-C 19-A 20-B

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!