-1 C
İstanbul
Pazar, Ocak 17, 2021
Ana Sayfa Yaprak Testler Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi - 14

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 14

1) Alınan puanları bilmediğimiz ancak tüm öğrencilerin eşit puan aldığını bildiğimiz bir test hakkında aşağıdaki özelliklerden hangisi söylenemez?

A) Standart sapma sıfırdır
B) Ranj sıfırdır
C) Öğrencilerin aldığı puan ortancaya eşittir
D) Mod yoktur
E) Güvenilir bir testtir

2) 100 soruluk bir testin madde güçlük indekslerinin % 80’i 0,70 ‘in üzerinde bulunmuştur.
Bu testle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sağa yığınlıdır
B) Kolay gelmiştir
C) Sola çarpıktır
D) Yöntemler etkili olmuştur
E) Seçme eleme amaçlı sınavda kullanılması uygundur

3) Öğrencilerinin bir konudaki duygularını en etkili ve kısa yoldan ifade edip edemediklerini ölçmek isteyen bir öğretmene aşağıdaki araçlardan hangisinin önerilmesi uygundur?

A) Yaplandırılmış grid
B) Tanılayıcı dallanmış ağaç
C) Kelime ilişkilendirme testi
D) Journal
E) Poster

4) Güncel bir konuda öğrencilerinin kısa, özgün ve yazılı görüşlerini öğrenmek isteyen bir öğretmene aşağıdaki araçlardan hangisinin önerilmesi uygundur?

A) Yapılandırılmış grid
B) Boşluk doldurma
C) Portfolyo
D) Journal
E) Poster

5) Normal dağılıma sahip bir sınavda ortalamaya eşit puan alan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sınıfın yaklaşık yarısından başarılıdır
B) Z puanı sıfırdır
C) Puanı moda eşittir
D) T puanı 60’tır
E) Sınav orta güçlükte gelmiştir

6) Doğru cevaba en yakın cevap aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A) Negatif çeldirici
B) Konu dışı çeldirici
C) Kolay çeldirici
D) Güçlü çeldirici
E) Ayırıcı çeldirici

7) Normal dağılıma sahip beş maddelik bir testin madde güçlük indeksleri ; P1: 0,50 P2: 0,40  P3: 0,40   P4:0,50  P5:0,30 olarak verilmiştir.
Buna göre bu testin ortancası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2
B) 2,25
C) 2,10
D) 2,50
E) 1,80

8) Tüm maddelerinin güvenilirlik katsayıları eşit ve 0,20 olan beş maddelik bir testin standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,20
B) 0,40
C) 0,60
D) 0,80
E) 1

9) Aritmetik ortalaması 10 soru sayısı 50 olan bir test için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kolay gelmiştir
B) Başarı yüksektir
C) Sağa yığınlıdır
D) Sola çarpıktır
E) Seçme eleme sınavı olarak kullanılabilir

10) Güvenirlik katsayısı 0,25 olan bir testin geçerlik katsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 0,2
B) 0,3
C) 0,4
D) 0,5
E) 0,6

11) Bir matematik öğretmeni hazırladığı sınavda tüm konulardan yeterli sayıda soru sormuş ancak soruları yalnızca bilgi basamağından sorarak kavrama ve uygulama basamaklarından soru kullanmamıştır.
Buna göre öğretmenin kullandığı testin hangi özelliği öncelikle bundan olumsuz etkilenir?

A) Kapsam geçerliği
B) Uygunluk geçerliği
C) Yordama geçerliği
D) Görünüş geçerliği
E) Yapı geçerliği

12) 50 maddelik bir d-y testinden 40 doğru 10 yanlış yapan bir öğrencinin düzeltilmiş neti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 40
B) 30
C) 20
D) 10
E) 25

13) Gamze öğretmen derse başlamadan önce içerik analizini yapabilmek amacıyla öğrencilerin ön bilgilerini belirleyecek bir test düzenlemiş ve konu sonlarında eksik öğrenmeleri belirlemek için sorular sorarak dersin devamında bu eksik öğrenmeleri dikkate alacak planlamalar yapmıştır.
Gamze öğretmenin bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Tanılayıcı-Değer biçici
B) Biçimlendirici-Değer biçici
C) İzleme-Tanılama
D) Tanılayıcı-Biçimlendirici
E) Bağıl değerlendirme-Tanılayıcı

14) Aşağıdakilerden hangisi aralıklı ölçek düzeyinde bir ölçme değildir?

A) Güdülenme düzeyi
B) Hazırbulunuşluk düzeyi
C) Problem çözme becerisi
D) Derste kalış süresi
E) Dikkat düzeyi

15) Aşağıdaki işlemlerden hangisinde doğal sıfır ve yapay birim bir arada bulunur?

A) 10 derece sıcaklığındadır
B) 40 öğrenci var
C) Başarı puanım 80
D) 100 tl değerindedir
E) 4 kalem var

16) Bir tarih öğretmeni dönem sonunda uyguladığı sınavı puanlamıştır. Aynı yanıt anahtarı ile başka bir öğretmenin sınavı puanlamasını sağlayan öğretmen daha sonrasında bu sınavın sonuçları ile bir önceki sınavın sonuçlarını karşılaştırmıştır.
Buna göre öğretmenin kendi sınavı ile ilgili belirlemeye çalıştığı özellikler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Tutarlılık-Kararlılık
B) Objektiflik-Güvenirlik
C) Tutarlılık-Yordama
D) Tutarlılık-Uygunluk
E) Objektiflik-Uygunluk

17) Öğrencilerinin işbirliği becerilerini ve öğrenme sitillerini belirlemek isteyen bir öğretmen aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanması uygun olur?

A) Portfolyo
B) Yazılı yoklama
C) Öz değerlendirme
D) Performans değerlendirme
E) Çoktan seçmeli test

18) Ömer Öğretmen hazırladığı bir testi ünitenin belirtke tablosu ile karşılaştırmıştır.
Buna göre öğretmenin belirlemeye çalıştığı özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Objektiflik
B) Yordama
C) Uygunluk
D) Yapı geçerliği
E) Kapsam geçerliği

19) Bir öğretmenin öğretmenlik performansını ayrıntılı olarak ve her bir beceriye ayrı puanlayarak belirmek isteyen uzman aynı zamanda öğretmenlik bilgisini de ayrıntılı biçimde ölçmek istemektedir.
Buna göre sırasıyla uzmanın kullanması gereken ölçme araçları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütüncül rubrik-Derecelendirme ölçeği
B) Analitik rubrik-Kontrol listesi
C) Analitik rubrik-Çoktan seçmeli test
D) Bütüncül rubrik-Yazılı yoklama
E) Kontrol listesi-Yapılandırılmış grid

20) 11. sınıf tarih dersinin aşağıdaki kazanımlarından hangisinin test yoluyla ölçülmesi uygun değildir?

A) Yükselme dönemi padişahlarını söyler
B) Kuruluş dönemine ait önemli olayları sıralar
C) Kuruluş dönemi ile yükselme dönemini karşılaştırır
D) Atatürkçü düşünme sistemine ilgi duyar
E) Atatürkçü düşünme sistemini açıklar

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-E 3-E 4-C 5-D 6-D 7-C 8-A 9-E 10-E 11-E 12-B 13-D 14-D 15-D 16-B 17-D 18-E 19-C 20-D

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!