0.5 C
İstanbul
Pazartesi, Ocak 18, 2021
Ana Sayfa Yaprak Testler Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi - 13

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 13

1) ÖSH: 2 olan bir sınavdan 45 puan alan bir öğrencinin gerçek puan aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 43-47
B) 41-47
C) 39-51
D) 39-49
E) 41-49

2) Bir grup lise öğrencisine uygulanan kişilik testinde agresif kişilik özelliklerine sahip olarak belirlenen öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda sık sık kavga olaylarına karıştıkları belirlenmiştir.
Bu durum kişilik testinin aşağıdaki hangi özelliğinin güçlü olduğuna örnek oluşturur?

A) Kapsam geçerliği
B) Sonuçsal geçerlik
C) Yordama geçerliği
D) Yapı geçerliği
E) Uygunluk geçerliği

3) Bir öğretmen uyguladığı bir yazılı yoklama sınavına ait yanıt kağıtlarını değişik zamanlarda parça parça okumuş ve okurken yanıt anahtarı kullanmamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Seçmeli test kullanmıştır
B) Standart test kullanmıştır
C) Sabit hata yapma olasılığı yüksektir
D) Sistematik hata yapma olasılığı yüksektir
E) Tesadüfi hata yapma olasılığı yüksektir

4) Aşağıdakilerden hangisinde kapsam geçerliği en yüksek ve şans başarısı en yüksek testler doğru sırayla verilmiştir?

A) D-Y testi- Yazılı yoklama
B) Eşleştirme-Çoktan seçmeli
C) Boşluk doldurma-Yazılı yoklama
D) Çoktan seçmeli-D-Y testi
E) Kısa yanıtlı-D-Y testi

5) Bir öğretmen hazırladığı testi anlattığı derste başarılı olan ve başarısız olan iki öğrenci grubuna uygulamış ve sonuçların birbirine yakın olduğunu görmüştür
Buna göre bu durum hazırlanan testin hangi özelliği ile ilgili bilgi vermektedir?

A) Tutarlılık
B) Kararlılık
C) Duyarlılık
D) Yapı geçerliği
E) Kapsam geçerliği

6) Asya öğretmen hazırladığı bir testi 7 gün arayla kendi sınıfına uygulamış ve sonuçların birbirine benzemediğini görmüştür
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yapı geçerliği yüksektir
B) Şans başarısı vardır
C) Tutarlılık yüksektir
D) Yakın zamandan dolayı hatırlama etkisi karışmış olabilir
E) Kararlılık yüksektir

7) Bir test maddesinin A seçeneğini sınava giren öğrencilerden başarılı olanların çoğu işaretlerken başarısız adayların az bir kısmı işaretlemiştir.
Buna göre doğru seçeneğin B olduğu düşünülürse A seçeneği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.

A) Konu dışı çeldiricidir
B) Negatif çeldiricidir
C) Güçlü çeldiricidir
D) Çeldiricilik gücü yüksektir
E) İyi çeldiricidir

Okulu bilgi yarışmasında temsil edecek üç öğrenciyi seçmek için bir sınav yapılmış ve en yüksek başarı gösteren üç öğrenci okul takımına alınmıştır.
8) Buna göre yapılan değerlendirme amacına göre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutlak değerlendirme
B) Bağıl değerlendirme
C) Tanılayıcı değerlendirme
D) Formatif değerlendirme
E) Summatif değerlendirme

9) Buna göre yapılan değerlendirme ölçütüne göre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutlak değerlendirme
B) Bağıl değerlendirme
C) Diagnostic değerlendirme
D) İzleme amaçlı değerlendirme
E) Değer biçme amaçlı değerlendirme

TEST                      Aritmetik ortalama                         Standart sapma
Mat                                  80                                                10
Fen                                  80                                                8
Sosyal                              80                                                4
İngilizce                            80                                                9
Türkçe                              80                                                2

10) Yukarıdaki tabloya göre öğrencilerin en başarılı olduğu ders aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matematik
B) Fen
C) Sosyal
D) İngilizce
E) Türkçe

11) Yukarıdaki tabloya göre güvenirliğin en yüksek olduğu ders aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matematik
B) Fen
C) Sosyal
D) İngilizce
E) Türkçe

12) Yukarıdaki tabloya göre puanların birbirine en yakın olduğu ders aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matematik
B) Fen
C) Sosyal
D) İngilizce
E) Türkçe

TEST                      Aritmetik ortalama                         Standart sapma

Mat                                      60                                           10

Fen                                      50                                           10

Sosyal                                  30                                           10

İngilizce                                20                                           10

Türkçe                                  90                                           10

13) Yukarıdaki tabloya göre güvenirliğin en yüksek olduğu test aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matematik
B) Fen
C) Sosyal
D) İngilizce
E) Türkçe

14) Yukarıdaki tabloya göre homojenliğin en yüksek olduğu der aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matematik
B) Fen
C) Sosyal
D) İngilizce
E) Türkçe

PUAN (X)                             YIĞILMALI FREKANS

40                                           3

50                                           7

60                                           8

70                                           16

80                                           31

90                                           0

15) Yukarıda verilen puan dağılımının açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 50
B) 40
C) 60
D) 70
E) 20

16) Yukarıda verilen puan dağılımın tepe değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 90
B) 80
C) 70
D) 60
E) 50

17) Yukarıda verilen puan dağılımının ortancası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 90
B) 80
C) 70
D) 60
E) 50

18) Öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemek isteyen bir öğretmene aşağıdaki ölçme araçlarından hangisinin önerilmesi uygundur?

A) Çoktan seçmeli test
B) Yazılı yoklama
C) Yapılandırılmış grid
D) Portfolyo
E) Performans değerlendirme

19) Öğrencilerinin sosyal gelişimini belirlemek isteyen bir öğretmene aşağıdaki ölçme araçlarından hangisinin önerilmesi uygundur?

A) Tanılayıcı dallanmış ağaç
B) Kelime ilişkilendirme testi
C) Portfolyo
D) Performans değerlendirme
E) Yapılandırılmış grid

20) Öğrencilerindeki kavram yanılgılarını belirlemek isteyen bir öğretmene aşağıdaki ölçme araçlarından hangisinin önerilmesi uygundur?

A) Portfolyo
B) Performans değerlendirme
C) Öz değerlendirme
D) Akran değerlendirme
E) Kelime ilişkilendirme testi

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-D 3- E 4-D 5-D 6-D 7-B 8-C 9-B 10-E 11-A 12-E 13-D 14-E 15-B 16-B 17-C 18-E 19-C 20-E

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!