-2 C
İstanbul
Pazar, Ocak 17, 2021
Ana Sayfa Yaprak Testler Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi - 11

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 11

1)

PUAN FREKANS
20 5
37 2
42 7
49 4
60 3
65 10
84 6

Yukarıdaki frekans tablosunda öğrencilerin Trafik ve İlk Yardım dersi sınavından almış oldukları puanlar ve frekans değerleri bulunmaktadır.
Buna göre bu sınavda sınıfın aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 54
B) 51
C) 53
D) 52
E) 50

2) Vize sınavının %40’ının, final sınavının %60’ının alındığı bir derste, vizeden 50, finalden 80 puan olan bir öğrencinin ağırlıklı ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 75
B) 68
C) 57
D) 82
E) 73

3) Standart sapma, bir puan dağılımındaki ölçme sonuçlarının aritmetik ortalamadan ne kadar uzaklaştığının ortalamasını veren bir yayılma ölçüsüdür.
Buna göre standart sapmanın büyük olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öğrencilerin öğrenme düzeyi birbirine uzaktır.
B) Öğrenciler arasındaki farklılaşma fazladır.
C) Testin güvenirliği düşüktür.
D) Testin uygulandığı grup heterojendir.
E) Uygulanan testin ayırt ediciliği yüksektir

4) Standart sapma, bir puan dağılımındaki ölçme sonuçlarının aritmetik ortalamadan ne kadar uzaklaştığının ortalamasını veren bir yayılma ölçüsüdür.
Buna göre standart sapmanın küçük olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öğrencilerin arasındaki farklılaşma azdır.
B) Testin uygulandığı grup homojendir.
C) Uygulanan testin ayırt ediciliği düşüktür.
D) Öğrencilerin öğrenme düzeyi birbirine uzaktır.
E) Testin güvenirliği düşüktür.

5) Bir öğretmen, uyguladığı sınavın analizlerini yapmış ve puan dağılımının birinci çeyreğini 40, üçüncü çeyreğini 90 olarak hesaplamıştır.
Buna göre puan dağılımının çeyrek sapması kaçtır?

A) 50
B) 40
C) 35
D) 20
E) 25

6) Demokrasi ve İnsan Hakları dersinin sınavından öğrencilerin almış olduğu puanlar şu şekildedir:
86, 47, 19, 30, 52, 26, 95, 61, 73, 100, 58, 25
Buna göre bu sınavda puan dağılımının ranjı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 81
B) 100
C) 19
D) 61
E) 56

7)

Puan

Aralığı

Frekans
38-46 8
47-55 6
56-64 3
65-73 5
74-82 4
83-91 2

Yukarıdaki frekans tablosunda öğrencilerin Müzik dersi sınavından almış oldukları puan aralıkları ve frekans değerleri bulunmaktadır.
Buna göre bu puan dağılımının ranjı kaçtır?

A) 42
B) 45
C) 87
D) 74
E) 65

8) Normal dağılım gösteren bir sınavın aritmetik ortalaması 75, standart sapması 3’tür. Bu sınavdan 90 alan bir öğrencinin Z puanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3
B) 10
C) 5
D) 15
E) 8

9) Aritmetik ortalaması 70, standart sapması 5 olan bir testte, 80 puan alan bir öğrencinin T puanı nedir?

A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
E) 80

10) 36 kişilik bir sınıfta uygulanan, maddeleri “1 ve 0” şeklinde puanlanmış bir Türkçe testinin 5. maddesini 18 kişi doğru cevaplamıştır.
Buna göre 5. maddenin güçlük indeksi kaçtır?

A) 0,10
B) 0,20
C) 0,30
D) 0,40
E) 0,50

11)

Öğrenci 3. madde
1 0
2 1
3 1
4 0
5 0
6 1
7 0
8 1
9 0
10 1

10 kişilik bir sınıfa uygulanan maddeleri “1 ve 0” şeklinde puanlanmış bir Matematik testinin 3. maddesine ait doğru cevaplama sayıları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Tabloya göre, 3. maddenin güçlük indeksi kaçtır?

A) 0,50
B) 0,40
C) 0,30
D) 0,20
E) 0,10

12)

6.Madde SEÇENEKLER   N (Toplam öğrenci sayısı)
A B C D* E BOŞ
Üst grup 8 5 3 15 6 3 30
Alt grup 4 12 7 6 1 30

Yukarıdaki tabloda “1 ve 0” şeklinde puanlanan Kimya testinin 6. maddesine ait üst ve alt grup yöntemine göre seçenek dağılımları verilmiştir.
Tabloya göre 6. maddenin güçlük indeksi kaçtır?

A) 0,30
B) 0,35
C) 0,40
D) 0,45
E) 0,50

13)

4.Madde SEÇENEKLER   N (Toplam öğrenci sayısı)
A B C D* E BOŞ
Üst grup 5 8 4 15 8   40
Alt grup 9 6 4 9 12   40

Yukarıdaki tabloda, “1 ve 0” şeklinde puanlanan Türkçe testinin 4. maddesine ait üst ve alt grup yöntemine göre seçenek dağılımları verilmiştir.
Tabloya göre 4. maddenin güçlük indeksi kaçtır?

A) 0,30
B) 0,25
C) 0,15
D) 0,40
E) 0,50

14)

Madde Pj
1 0,34
2 0,51
3 0,18
4 0,94
5 0,24
6 0,71
7 0,46
8 0,54
9 0,63
10 0,85

Yukarıdaki tabloda, “1 ve 0” şeklinde puanlanmış on maddelik geometri testinin maddelerine ait güçlük (Pj) indeksleri verilmiştir.
Buna göre, uygulanan geometri testinin ortalama güçlüğü kaçtır?

A) 0,50
B) 0,55
C) 0,60
D) 0,54
E) 0,65

15) Ortancası 44 standart sapması 4 olan normal dağılıma sahip bir coğrafya testinde Z puanı -2 olan öğrencinin puanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 44
B) 48
C) 52
D) 40
E) 36

16) 30 kişinin katıldığı bir sınavda öğrencilerin %40’ı 80 % 30’u 60 %10’u 40 %20’si ise 50 almıştır.
Buna göre sınavın ortancası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 65
B) 60
C) 40
D) 50
E) 80

17) Bir matematik öğretmeni hazırladığı teste ağırlıklı olarak bilgi basamağından soru bulundurmuştur.
Bu durum testin aşağıdaki özelliklerinden hangisini olumsuz etkiler?

A) Kapsam geçerliği
B) Uygunluk geçerliği
C) Yordama geçerliği
D) Sonuçsal geçerlik
E) Yapı geçerliği

18) -1 z puanına sahip öğrencinin 55 -2 z puanına sahip bir öğrencinin ise 51 puan aldığı bir sınavda 63 puan alan bir öğrencinin T puanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
E) 70

19) Grafik ile sorulan bir gelişim psikolojisini sınava giren sayısı bilinmeyen bazı adaylar istatistik sorusu zannederek konuyu bildikleri halde okumadan geçmişlerdir.
Buna göre yapılan hata türü ve teste ait özellik aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Sabit hata-Kapsam geçerliği
B) Sistematik hata-Görünüş geçerliği
C) Tesadüfi hata-Görünüş geçerliği
D) Sabit hata-yapı geçerliği
E) Sistematik hata-Yapı geçerliği

20) Seçenek sayısı ile geçerlik arasında aşağıdaki ilişkilerden hangisinin olması beklenir?

A) Nötr
B) Pozitif yüksek
C) Negatif yüksek
D) Pozitif zayıf
E) Negatif zayıf

21) Aşağıdaki özelliklerden hangisinin ölçümünde hata yapılma olasılığı en yüksektir?

A) Yetenek
B) Zeka
C) Mizaç
D) Beceri
E) Dikkat

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-B 3-C 4-E 5-E 6-A 7-B 8-C 9-D 10-E 11-E 12-B 13-A 14-D 15-E 16-B 17-E 18-D 19-C 20-B 21-B

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!