4.5 C
İstanbul
Perşembe, Ocak 14, 2021
Ana Sayfa Öğretmenlik Alan Bilgisi Okul Öncesi Çözümlü Test - 3

Okul Öncesi Çözümlü Test – 3

1) Çocukların yaşadıkları ortamlarda yer alan farklı boyut, şekil ve renkteki figürleri ve bunlar arasındaki ilişkileri fark etmesine ve farklı figürler kullanarak yapı-inşa oyunları aracılığıyla yaratıcılıklarını kullanmasına olanak tanıyan merkezlerden en uygunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Blok merkezi
B) Kitap merkezi
C) Sanat merkezi
D) Fen merkezi
E) Müzik merkezi

2) Akvaryum, saat, takvim, cetvel, mezura, harita, hesap makinesi, kum saati, küre, harita, ülkeleri tanıtan resimler, büyüteç, mikroskop vb. malzemelerin bulanabileceği en uygun merkez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müzik merkezi
B) Blok merkezi
C) Müzik merkezi
D) Sanat merkezi
E) Fen merkezi

3) Aşağıda verilen örnekler arasında hangisi ilkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikler arasında yer almaz?

A) Görsel algı çalışmaları
B) Problem çözme ve tahmin çalışmaları
C) Dikkat ve hafıza çalışmaları
D) Nefes ve ritim çalışmaları
E) Okuma yazma çalışmaları

4) Okul öncesi eğitimde günlük eğitim sürecinin ve etkinliklerin değerlendirilmesi sürecinde yer alan betimleyici sorular bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tür sorulara örnek oluşturabilir?

A) Bu oyunu başka nasıl oynayabiliriz?
B) Yaptığınız hareketlerden hangisinde en çok zorlandınız?
C) Sıra olmak neden gereklidir?
D) Yemekten en çok hoşlandığınız yiyecekler nelerdir?
E) İlkbaharda çevremizde ne tip değişiklikler olur?

5) Çocukların genel olarak eğitim kurumunda öğrendikleri ve semboller kullanmayı gerektiren problemleri çözebilmek için gerekli kurallardan oluşan yapılandırılmış bilgiler olup matematiksel işlemlerin nasıl boyutuyla ilgilenen bilgi türüdür.
Buna göre açıklaması verilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kavramsal bilgi
B) İşlemsel bilgi
C) İşlevsel bilgi
D) Iraksak bilgi
E) Değişken bilgi

6) İki nesnenin boyut, renk, şekil gibi özelliklere göre aynı ya da farklı olup olmadığını belirleme işlemidir. Sıralama kavramı için temel oluşturur
Buna göre yukarıda açıklaması yapılan temel beceri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınıflandırma
B) Karşılaştırma
C) Birebir eşleme
D) Sıralama
E) Uzaysal algı

7) Gelman ve Gallistel’e göre; “saymanın bütün varlık topluluklarına uygulanabilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit sıra
B) Birebir ilişki
C) Kardinal değer
D) Soyutlama
E) Sıra-bağımsızlık

8) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesinde matematik eğitimi ile ilgili genel hedeflerdendir?

A) Sınıflandırma
B) Karşılaştırma
C) Sıralama
D) Birebir eşleme
E) Matematiğe olumlu tutum kazandırma

9) Okul öncesi müzik eğitiminde çeşitli geleneksel türler bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda ruhsal doyumu sağlayan geleneksel yöntemlerdendir?

A) Ninni
B) Türkü
C) Aktarma şarkılar
D) Nazlatma
E) Tekerlemeler

10) Çocuk resminde çeşitli eğilimler bulunmaktadır.
Buna göre çizilen objenin detaylarını korumak olarak belirlenen eğilim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şematizm
B) Espri
C) İdealizm
D) Simetri
E) Orantı

11) Bir okul öncesi öğretmeni çeşitli nesneleri göstererek fark ettikleri özellikleri söylemelerini istemiştir.
Buna göre öğretmen aşağıdaki becerilerden hangisinin gelişimine katkı vermeye çalışmıştır?

A) Betimleme
B) Örüntüleme
C) Eşitleme
D) Sınıflama
E) Kıyaslama

12) Bir okul öncesi eğitimi öğretmeni gösterdiği nesneleri uzunluk, ağırlık ve renklerine göre dizmelerini istemiştir.
Buna göre öğretmen aşağıdaki becerilerden hangisinin gelişimine katkı vermeye çalışmıştır?

A) Betimleme
B) Sıralama
C) Sembol kullanma
D) Geometriyi anlama
E) Eşitleme

13) Bir okul öncesi öğretmeni nesneleri arttırma, eksiltme yaparak, kümelerin içine nesne ekleyerek ya da çıkartarak yeni kümeler oluşturmalarını istemiştir.
Buna göre öğretmen aşağıdaki becerilerden hangisinin gelişimine katkı vermeye çalışmıştır?

A) Sınıflama
B) Betimleme
C) Eşitleme
D) Sıralama
E) Birleştirme ve ayırma çalışmaları

14) Erken destek araştırma projesinin çocukların okula karşı olumlu tutum geliştirmede etkili sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi erken destek araştırma projesinin yararları arasındadır?

A) Okula devam eden çocukların sayısı daha fazladır.
B) Çocukların bilişsel gelişimleri olumlu yönde etkilemiştir.
C) Çocukların okul başarıları yüksektir.
D) Çocukların okula karşı daha olumsuz tutuma sahiptir
E) Çocuklar kendilerini okula karşı daha hazırlıklı ve akademik olarak daha yeterli görmüşlerdir.

15) Aşağıdakilerden hangisi sözel tepki aracılığı ile oluşan iletişim engelleri arasında yer almaz?

A) Emir vermek, yönlendirmek
B) Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak
C) Güven vermek, desteklemek, avutmak
D) Öğüt vermek, desteklemek
E) Durumu kontrol etmek yerine sorunu çözmeye yönelik tepki

16) 6 yaşındaki Kerimcan’ın ailesi çocuklarının okuma- yazmaya hazırlık çalışmalarını desteklemek ve çocuklarına daha iyi bir anne baba olabilmek amacıyla olumlu disiplin yöntemlerini, gelişim özelliklerini ve gelişim alanlarını öğrenebilecekleri, aynı zamanda öğretmen ile işbirliği içerisinde okulda yürütebilecekleri bir eğitim programı araştırmışlardır.
Buna göre Kerimcan’ın ailesine önerilebilecek en uygun eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okul Öncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı
B) Ana Baba Okulu
C) Anne Eğitimi Programı
D) Benim Ailem Anne ve Çocuk Eğitim Programı
E) Baba Destek Eğitim Programı

17) Aşağıdaki öğrenme stillerinden hangisi özellikle soru-cevap yöntemini kullanmayı gerektiren bir öğrenme stilidir?

A) Somut yaşantı
B) Aktif yaşantı
C) Soyut kavramsallaştırma
D) Yansıtıcı gözlem
E) İşitsel

18) Öğrenme sürecinde yalnızca gözlem yapmakla yetinmeyen aynı zamanda gözlemlediklerini yorumlayan ve kendince ifade eden bir öğrenci aşağıdaki öğrenme stillerinden hangisine sahiptir?

A) Yerleştiren
B) Değiştiren
C) Ayrıştıran
D) Özümleyen
E) Aktif yaşantı

19) –Yaz okulu projesiyle başlamıştır.
-Azınlıklar önemsenmiştir.
-Okul öncesi dönem çocuklarının ve ailelerinin hem bakımı ve hem de eğitimleri hedeflenmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen okul öncesi eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Montessori yaklaşımı
B) Reggio Emilia yaklaşımı
C) Proje yaklaşımı
D) Head Start yaklaşımı
E) High Scope yaklaşımı

20) Montessori yaklaşımının önerdiği eğitim materyalleri çeşitli başlıklar altında ele alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Montessori materyallerinden yaratıcılıkla ilgili materyaller arasında değerlendirilir?

A) Fermuar
B) Düğme
C) Ayakkabı
D) Para birimleri
E) Resim kağıtları

21) Hipotetik düşünme biçimi altı şapkalı düşünme tekniğine göre aşağıdaki şapka türlerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Beyaz şapka
B) Yeşil şapka
C) Sarı şapka
D) Kırmızı şapka
E) Mavi şapka

22) Hoşgörü ve demokratik tutum geliştirmeyi amaçlayan bir öğretmenin aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini kullanması en uygundur?

A) Örnek olay yöntemi
B) Deney yöntemi
C) Beyin fırtınası
D) Gösterip yaptırma
E) Tartışma

23) Bir öğretmen toplu taşıma araçlarında yaşanan izdiham sorunuyla ilgili bir videoyu sınıf ortamında öğrencilerine izletmiş ve bu sorunu öğrencileriyle birlikte inceleyip analiz etmiştir.
Buna göre öğretmenin kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma-inceleme
B) Proje temelli öğretim
C) Buluş yoluyla öğretim
D) Tartışma
E) Örnek olay

24) Çocukların gelişim gereksinimlerini karşılayacak etkinlikleri planlayan bir öğretmenin çocuklarla birlikte yerde olması, onların sorularını cevaplamayı sağlayarak dinlemeye imkan tanır.
Oyuna dayalı program yaklaşımının aşamaları göz önüne alındığında yukarıda verilen açıklama hangi aşamaya aittir?

A) Çocukların gözlenmesi
B) Uzun ve kısa süreli hedefler
C) Uygulama
D) Değerlendirme/Yeni hedefler oluşturma
E) Sonuçlar ve neler elde edildi

25) Bir okul öncesi öğretmeni drama etkinliğinin ardından, tavşanların ve kuşların genel özelliklerini kavramış olan bir çocuğa “Tavşan kuş gibi uçabilseydi neler yapardı?” sorusunu yöneltmiştir.
Buna göre öğretmenin kullandığı soru türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olgusal soru
B) Tehdit edici olmayan soru
C) Yaratıcı soru
D) Özel soru
E) Duygusal soru

 

 

 

26) Sercan, öğrenim hayatına sürdürürken çevresel yardımları çok önemsemeyen, kendi bireysel planlamasına sadık kalan, kendi hedeflerini kendisi koyan ve kişisel hedeflerine sadık kalmaya özen gösteren bir kimse olarak tanınmaktadır.
Bu durum büyük beşli kuramına göre aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile açıklanır?

A) Dengesizlik
B) Dışa dönüklük
C) Deneyime açıklık
D) Uyumluluk
E) Öz disiplinlilik

27) I-Yetişkinlerin yapmamaları gereken bir davranışı yapmış olmaları
II-Yetişkinlerin yapmaları gereken bir davranışı yapmamış olmaları

Yukarıda verilen açıklamalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) İhmal-istismar
B) İstismar-ihmal
C) İstismar-sorumsuzluk
D) İhmal-sorumsuzluk
E) İstismar-taciz

28) Aşağıdakilerden hangisi daha çok bir ihmal belirtisidir?

A) Sistematik kesik morluklar
B) Cinsellik konusunda aşırı bilgi
C) Kaza nedenlerine inanılmayacak türde açıklamalar yapma
D) Kırık ya da iç kanama
E) Sürekli açlık ve susuzluk

29) Yedi yaşındaki Ahmet, tuvalet kontrolünü kazanmış olmasına rağmen okul ortamlarında bazen altına kaçırmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Birincil enürezis
B) İkincil enürezis
C) Enkoprezis
D) Tourette sendromu
E) Asperger sendromu

30) Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı yapıtı için söylenemez?

A) Görsel ve dilsel uyarıcılarıyla çocukların yaşamla bağını kurar
B) İlgi alanlarını girerek çocukları eğlendirirler.
C) Çocuklara doğru öğütler vererek onları yanlışlardan uzaklaştırır.
D) Yaşamı hayal kurarak, sorarak tanımalarına olanak sağlar
E) Dilsel, görsel kurguları çocuklara çeşitli yaşantılar edindirir.

31) Aşağıdakilerden hangisi, çocuğun kitapla tanışması evresinde uyulması gereken bir yaklaşımdır?

A) Genellikle yalın çizgili sevimli resimlerle oluşturulmuş kitaplarla buluşturulmalıdır.
B) Bu evrede sayışmaca, tekerleme söyleme alıştırmaları yapılmalıdır.
C) Ünlü ve ünsüzleri doğru seslendirme deneyimleri edindirilmeli
D) Kısa, yalın, bellekte kalıcı dilsel kurgularla yapılandırılmış masal, öykü vb. kitaplar okunmalıdır.
E) Türkçenin anlatım gücünü yansıtan kitaplar okunmalıdır.

32) Okul öncesi öğretmeni Nesrin hanım, öğrencilerine oyun hamuruyla etkinlikler yaptırmış, öğrencilerinin oyun hamuru üzerinde çalışarak ona şekiller vererek ince kas gelişimlerini desteklemeye çalışmıştır.
Buna göre, çocukların oyun hamuruna şekil vermeye çalışmaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Spontane
B) Manipülasyon
C) Birinci elden deneyim
D) Yaratıcı düşünme
E) Oyun epizotu

33) Okul öncesi öğretmeni Çiğdem, öğrencilerine iletişim kurma ve sorun çözme becerileri kazandırmak için oyun etkinliklerine sıkça yer vermektedir.
Bu durum, aşağıdaki gerekçelerden hangisine örnektir?

A) Mutluluk dayanağı
B) Davranışçı dayanak
C) Tedavi edici dayanak
D) Bilişsel dayanak
E) Ekonomik dayanak

34) Aşağıdaki düşünme biçimlerinden hangisi yaratıcılık süreci ile daha yakından ilgilidir?

A) Yakınsak düşünme
B) Iraksak düşünme
C) Yansıtıcı düşünme
D) Sezgisel düşünme
E) Analitik düşünme

35) Bir okul öncesi öğretmeni öğrencilerine “Hangi hayvan mahkuma benzer?” sorusunu yöneltmiştir. Buna göre öğretmenin kullanmaya çalıştığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Morfolojik sentez
B) Özellik listeleme
C) Sinektik
D) Doğrudan anoloji
E) Kişisel anoloji

36) Bir öğretmen öğrencilerinden farklı nesne ve düşüncelerin öğelerini birleştirerek yeni bir ürün tasarlamalarını istemiştir. Buna göre, öğretmenin kullanmaya çalıştığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Morfolojik sentez
B) Özellik listeleme
C) Sinektik
D) Doğrudan anoloji
E) Kişisel anoloji

37) Kan uyuşmazlığı ile ilgili doğru sıralama anne, baba ve çocuk kan grupları açısından aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anne artı baba eksi çocuk artı
B) Anne artı baba artı çocuk artı
C) Anne eksi baba eksi çocuk eksi
D) Anne artı baba artı çocuk eksi
E) Anne eksi baba artı çocuk artı

38) Ortalama 38. Hafta civarı bebek doğuma hazır hale gelir ve doğum işlemi belli aşamalardan oluşur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğumun son evresidir?

A) Plasentanın doğum kanalına girmesi
B) Fetüsün doğum kanalına girmesi
C) Doğum kanalının genişlemesi
D) Fetüsün rahimi terk etmesi
E) Göbek kordonu ve plasentanın dışarı çıkması

39) Yeni doğan bebeklerde bazı temel yaşamsal refleksler bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı yaşam boyu devam ederken bir kısmı ise gelişim seyri ile birlikte ortadan kalkan ilkel reflekslerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kökseme refleksidir?

A) Ayak parmaklarının yelpaze gibi açılması
B) Ayak parmakları ile yakalamaya çalışma
C) Elinin avuç içine dokunulduğunda yakalamaya çalışma
D) Şaşırtıcı durumda kol ve bacakları ile gerinerek tutunma
E) Uyarıcının geldiği yöne dönme

40) Ege, okul öncesi öğretmeni tarafından hakkını savunamayan, kendini ifade edemeyen ve etkinliklere katılım göstermekten geri duran bir çocuk olarak tanımlanmaktadır.
Ege’nin bu özellikleri psikososyal gelişime göre hangi dönemle ilgili yaşantılardan kaynaklanmaktadır?

A) Temel güven
B) Özerklik
C) Girişimcilik
D) Başarı
E) Kimlik

41) Aşağıdakilerden hangisi dil gelişiminde itiraz, rica ve yönlendirme eylemlerini kullanma aşamasıdır?

A) Babıldama
B) Gıgıldama
C) Ekolali
D) Vokal oyunlar
E) Jargon

42) Utku ne zaman bıyıklı bir öğretmen görse kreş görevlisine benzeterek korkmaktadır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Garcia etkisi
B) Üst düzey koşullanma
C) Ön koşullanma
D) Genelleme
E) Birleşik koşullanma

43) Aşağıdakilerden hangisi, protein alımı yetersizliği sonucunda görülebilecek sorunlar arasında gösterilemez?

A) Büyüme duraksar ve sonrasında vücut ağırlığında azalma başlar.
B) Vücut direnci azalır ve hastalıklara yakalanma riski artar.
C) Beyin gelişimi ilk üç yaşta %90 tamamlanır, bu nedenle bu dönemde protein eksikliği zihinsel gelişimi olumsuz etkiler.
D) Sindirim organlarının salgıları ve ince bağırsak emilim yüzeyleri bozulur.
E) Yetişkin bireylerde osteoporoza neden olabilir.

44) -Kişiyi anne karnından başlayarak tüm yaşamı boyunca olumsuz olarak etkileyen hastalıklar bütünü ve önlenebilir zeka geriliğinin en önde gelen nedenlerinden biridir.
-En olumsuz ve yıkıcı etkilerinin gözlendiği risk grupları; doğurganlık çağındaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklardır.
– Bebek ve çocuklarda; büyüme ve gelişme geriliği, zeka düzeyinin akranlarına göre en az 13,5 puan daha düşük olması, öğrenme yeteneğinde azalma, gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma ve her yaşta guatr görülebilmesinin nedeni arasındadır.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Demir eksikliği
B) İyot yetersizliği
C) NeonatalResüsitasyon Programı
D) Fenilketonüri
E) Hemoglobinopati

45) Aşağıdakilerden hangisi D vitamini yetersizliğinin sonuçlarından biridir?

A) Tüberküloz
B) Sıtma
C) Raşitizm
D) Hemoglobinopati
E) Neonatalresüsitasyon

46) Öğretmenine karşı olumlu bir görüşe sahip olan bir öğrenci aslında daha önceleri olumsuz baktığı ders hakkında bu öğretmen anlatmaya başladıktan sonra olumlu düşünme başlamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Bilişsel tutarlılık
B) Bilişsel denge
C) Bilişsel uygunluk
D) Bilişsel çelişki
E) İkna edici iletişim

47) Aşağıdakilerden yer alan organellerden hangisinde genetik bilgiyi taşıyan genler ve genlerin oluşturduğu DNA bulunur?

A) Endoplazmik retikulum
B) Sitoplazma
C) Ribozom
D) Çekirdek
E) Mitokondri

48) Temsili düşünebilme yeteneğine sembolik düşünme adı verilir. Sembolleri anlama ve kullanabilme becerisidir.
Aşağıdaki öğrenme merkezlerinden hangisi sembolik düşünmenin gelişimini en çok destekler?

A) Blok merkezi
B) Müzik merkezi
C) Fen merkezi
D) Kitap merkezi
E) Dramatik oyun merkezi

49) Aşağıdakilerden hangisi gece uyku problemi yaşayan çocukların özellikleri arasında gösterilemez?

A) Çabuk yorulurlar
B) Genelde öfkeli ve hırçındırlar
C) Anne ve babalarının yatmasını beklerler
D) Uykuları kısa sürelidir
E) Beklenmedik bir anda uyurlar

50) Okul öncesi dönem çocukları için hazırlanan programların her çocuğun gereksinimine uydurulabilecek biçimde esnek olarak hazırlanmış olması gerekir.
Yukarıda belirtilen durum okul öncesi eğitim ilkelerinden hangisi ile açıklanır?

A) Çocuğun gelişiminde özel alıcı dönemler vardır
B) Eğitimde çocuğun etkin katilimi ve ilgisi önemlidir
C) Okul öncesi dönem yaşamın temelidir
D) Eğitim çocuğun gereksinimlerine duyarlı olmalıdır
E) Eğitim çocuğun bütünlüğünü gözetmelidir.

ÇÖZÜMLER

1) Cevap A
Çocukların yaşadıkları ortamlarda yer alan farklı boyut, şekil ve renkteki figürleri ve bunlar arasındaki ilişkileri fark etmesine ve farklı figürler kullanarak yapı-inşa aracılığıyla yaratıcılıklarını kullanmasına olanak tanıyan bir merkezdir. Bu merkez için geniş bir alana ihtiyaç vardır ve çocuklar hareketli olup çok ses çıkarabilecekleri için sessiz olunması gereken merkezlerden uzak olmalıdır.

2) Cevap E
Öncülde verilen malzemelerin en uygun bulunabileceği merkez fen merkezidir. Çocuklar dünyaya karşı içten gelen bir merak duyar ve çevrelerinde olup biteni öğrenmek isterler. Bu öğrenme merkezi çocukların merak duygusu ve öğrenme arzusunu uyarmayı ve çocukların yaşadıkları dünya hakkında yeni şeyler öğrenmelerini desteklemeyi amaçlar. Çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirebilecekleri bu merkez, aydınlık olmalı, rahat çalışılabilecek şekilde düzenlenmeli ve görece sessiz merkezlere yakın olmalıdır.

3) Cevap E
Okul öncesi eğitimde amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil onların ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır. Çocukların öncelikle, okuma yazmanın gerekliliğini ve gerçek yaşam ile ilişkisini anlamaları önemlidir. Böylece çocukların, okuma yazmaya ve okula karşı olumlu bir algı geliştirmeleri desteklenecektir. Okuma yazma için farkındalık yaratmak ve heveslendirmek yapılacak çalışmaların amacına ulaşılabilmesi açısından son derece önemlidir.

4) Cevap A
Değerlendirmeye başlarken ilk olarak etkinlikte ne yapıldığı açıklanır. Böylece etkinliğin süreç olarak gözden geçirilmesi sağlanır.
Örnek sorular:
-Biraz önce oynadığımız oyunda kimler vardı?
-Oyunda senin rolün neydi?
-Biraz önce yaptığımız deneyde önce ne oldu, sonra ne oldu?
-Bugün nereye gittik? vb.

5) Cevap B
İşlemsel bilgi, çocukların genel olarak okul öncesi eğitim kurumunda öğrendikleri ve semboller kullanmayı gerektiren problemleri çözebilmek için gerekli kurallar ve işlem basamaklarından oluşan yapılandırılmış(formal) bilgidir. İşlemsel bilgi matematiksel işlemlerin nasıl boyutuyla ilgilidir.

6) Cevap B
Karşılaştırma, iki nesnenin boyut, renk, şekil gibi özelliklere göre aynı ya da farklı olup olmadığını belirleme işlemidir. Sıralama kavramı için temel oluşturur. Karşılaştırma yapmak çocuklara, nesnelerin mekandaki konumunu tanımlamak(aşağı-yukarı), boyut tanımlamak(büyük-küçük), miktar tanımlamak(yakın-uzak), zaman tanımlamak(önce-sonra, ilk-son) gibi beceriler kazandırır. İlk karşılaştırma etkinliklerinde çocukların o anda zaten bildikleri kavramlar ve tanıdıkları nesneleri kullanmak, karşılaştırma eyleminde ortak ya da farklı özellikleri aramaları gerektiğini anlamaları için yararlı olacaktır.

7) Cevap D
Gelman ve Gallistel, sayma eyleminin, matematiksel olarak anlamlı olabilmesi için çocukların zihinlerinde uyguluyor olmaları gereken ilkeler ortaya koymuşlardır:
-Sabit sıra(düzenli sayma): Sayı sözcüklerinin her zaman aynı sırada olması, sayı kelimelerinin tutarlı ve tekrarlanabilir bir düzende olması
-Birebir ilişki: Bir grup nesnenin sayılması her bir nesnenin bir ve yalnızca bir sayı sözcüğüyle eşleştirilerek sayılması
-Kardinal değer: Bir gruptaki nesnelerin sayılmasında en son sayılan nesne için söylenen sayının gruptaki nesne sayısını göstermesi(en son sayılan nesnenin bir özelliği değildir.)
-Soyutlama: Saymanın bütün varlık topluluklarına uygulanabilmesi
-Sıra- bağımsızlık(dizilişin önemsizliği: Saymada nesnelerin sırasının önemsiz olması(dizilişin değişmesi sonucu etkilemez)

8) Cevap E
Sınıflandırma, sıralama, birebir eşleme, karşılaştırma ve sayma okul öncesinde kazandırılması planlanan temel becerilerdir. Matematiğe olumlu tutum kazandırma, matematiği anlamak ve matematiksel sorgulamayı kazanmak genel hedeflerdir.

9) Cevap A
Nazlatma, tekerleme, ninni, sayışmalar, öykünme şarkılar, aktarma şarkılar, türk okul şarkıları, çalgı müziği gibi türler geleneksel müzik eğitimi yolları olarak sayılmaktadır. Bunların içerisinde yapısı itibari ile ninniler aynı zamanda çocuklarda ruhsal doyumu sağlayıcı etkisi ile öne çıkmaktadır.

10) Cevap A
Çocuk resimlerinde objenin detaylarını ve niteliğini korumak şematizm olarak adlandırılır. Objelerin ve resmin dış karakterini zenginleştirmek ise idealizm olarak adlandırılır.

11) Cevap A
İlköğretime hazırlık matematik becerilerini geliştirmeye dönük çalışmalar betimleme, örüntüleme, kıyaslama, eşitleme, birleştirme, sınıflama, sıralama, sembol kullanma ve geometriyi anlamadır. Verilen örnekte öğretmen görülen nesnenin özelliklerini tanımlanmasını isteyerek betimleme becerilerinin gelişimine katkı sağlamaya çalışmıştır.

12) Cevap B
İlköğretime hazırlık matematik becerilerini geliştirmeye dönük çalışmalar betimleme, örüntüleme, kıyaslama, eşitleme, birleştirme, sınıflama, sıralama, sembol kullanma ve geometriyi anlamadır. Sıralama, varlıkları bir özelliğe sahip oluş düzeyine göre dizmedir. Verilen örnekte öğretmen nesneleri belli özelliklerine göre sıralamalarını istemiştir.

13) Cevap E
İlköğretime hazırlık matematik becerilerini geliştirmeye dönük çalışmalar betimleme, örüntüleme, kıyaslama, eşitleme, birleştirme ve ayırma, sınıflama, sıralama, sembol kullanma ve geometriyi anlamadır. Birleştirme ve ayırma çalışmaları nesnelerle artırma yapma, eksiltme yapma, kümlerin içine nesne ekleyerek ya da çıkartarak yeni kümeler oluşturmadır. Verilen örnekte öğretmen nesnelerin belli özelliklerine göre birleştirme ve ayırma çalışmaları yapmalarını istemiştir.

14) Cevap D
Çocuklar bu proje kapsamında okula karşı olumsuz değil daha olumlu tutuma sahip oldukları görülmüştür. Erken destek araştırma projesinin çocukların annelerin çocuk yetiştirme davranışları üzerinde etkili sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.

15) Cevap E
A,B,C,D seçeneklerinde verilenler iletişim engelleridir. Durumu kontrol etmek yerine sorunu çözmeye yönelik olma durumu iletişimin niteliğini arttıran unsurlardandır.

16) Cevap A
Okul Öncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı; çocukların zihinsel gelişimini, sözel ve sayısal becerilerini destekleyen; çocukların okula hazır başlamalarını sağlayan ve çocuğun içinde yaşadığı iki ana ortam olan okul ve evin iş birliğinde olması yoluyla okul aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan bir eğitim programıdır.

17) Cevap C
Soyut kavramsallaştırma stiline sahip öğrenciler olayların ve düşüncelerin mantıksal analizini yapmaya önem verirler. Öğrenmeleri mantıksal kavramlara dayanır. Mantık duygulardan daha önemlidir. Bundan ötürü soru-cevap yöntemiyle öğrenmeye yatkındırlar.

18) Cevap D
Özümleyen öğrenme stiline sahip öğrenciler soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözlem özellikleri taşırlar. Yalnızca gözlem yapmakla yetinmeyerek aynı zamanda gözlemlediklerini kendince mantıksal analizlerle yorumlayıp anlamaya çalışırlar.

19) Cevap D
Head Start yaklaşımı ABD’de 20.yüzyılın en önemli eğitim hareketidir. Bu yaklaşım bir yaz okulu projesiyle başlamıştır ve azınlıklar çok önemsenmiştir. Bu yaklaşımın amacı okul öncesi dönem çocuklarının ve ailelerinin eğitilmesi ve bakım ihtiyaçlarının giderilmesidir.

20) Cevap E
Montessori yaklaşımının önerdiği eğitim materyalleri çeşitli başlıklar altında ele alınmıştır. Fermuar, düğme ve ayakkabı gibi materyaller motor beceriler kazandırmayla ilgili iken para birimleri farklı kültürleri tanıma ile ilgili materyallerdir. Boya, kil, resim kağıtları gibi materyaller ise yaratıcılık becerileriyle ilgili materyallerdir

21) Cevap E
Altı şapkalı düşünme yaklaşımına göre beyaz şapka tarafsız, nesnel düşünmeyi, yeşil şapka yaratıcı düşünmeyi, sarı şapka iyimser düşünmeyi, kırmızı şapka duygusal düşünmeyi, mavi şapka ise olasılıklı düşünmeyi temel alır. Olasılıklı düşünme biçimi olarak tanımlanan hipotetik düşünme bu yönüyle mavi şapkaya uygundur

22) Cevap E
Tartışma yöntemi sınıf içi etkileşimi sağlamada, sosyal becerileri geliştirmede hoşgörü, demokratik tutum ve uzlaştırma becerilerini geliştirmede etkili bir yöntemdir.

23) Cevap E
Örnek olay yöntemi günlük yaşamda karşılaşılan ya da karşılaşılabilecek olan bir problem durumunun sınıf ortamına getirilerek tartışılıp analiz edilmesine dayalı olan bir öğretim yöntemidir. Verilen örnekte öğretmen güncel bir problemi sınıf ortamına getirerek tartışılıp analiz edilmesini sağlamıştır.

24) Cevap C
Soruda verilen öncül oyuna dayalı program yaklaşımının aşamaları göz önüne alındığı zaman uygulama aşamasının bir maddesi olduğu görülmektedir. Ayrıca uygulama aşamasında çocukların öğrenmelerini artırmak için araç-gereç ve bilgi toplanabilir. Kendiliğinden bir şeyler oluştuğunda, bunun devamı için çocuklar desteklenmelidir.

25) Cevap C
Yaratıcı sorular, çocukların yaratıcı yeteneklerini ortaya çıkarmak ve öğrenmek için çalışmaya ilgilerini artırmaya yarar. Özellikle okul öncesi dönem çocukları ile çalışılırken yaratıcı soru, çocukların önceden bildikleri bazı gerçeklere dayalı olduğundan yaratıcı yanıtlar edilmesi daha olanaklı olur. Soruda belirtilen durum çocukların yaratıcılıklarını geliştirici yöndedir.

26) Cevap E
Büyük beşli yaklaşımı kişiliği beş alt faktörle açıklar. Bu beş faktör dengesizlik, dışa dönüklük, deneyime açıklık, uyumluluk ve öz disiplinliliktir. Bu faktörlerden öz disiplinlilik hedeflerini kendi koyma, istikrarlı olma, içten denetimli olma gibi kişilik özelliklerini kapsar.

27) Cevap B
İstismar yapılmaması gereken bir davranışın yapılması, ihmal ise yapılması gereken bir davranış ve sorumluluğun yapılmaması olarak tanımlanır.
28) Cevap E
Fiziksel, cinsel, duygusal istismara uğrayan çocuklarda sistematik kesik morluklar, cinsellik konusunda aşırı bilgi, kaza nedenlerine inanılmayacak türde açıklamalar yapma, kırık ya da iç kanama gibi belirtiler görülebilir. E seçeneğinde verilen sürekli açlık ve susuzluk ailenin bakımı ihmal etmesinden dolayı ortaya çıkabilecek bir durumdur.

29) Cevap B
Çözüm: Tuvalet kontrolünü sağladıktan sonra, çocukların duygusal kökenli olarak idrarlarını altına kaçırmalarına ikincil enürezis adı verilir. Sürekli ve her gün altına kaçırma ise birincil enürezistir. Enkoprezis dışkı kaçırma olayına verilen isimdir

30) Cevap C
Çocukların ilgi ve gereksinmelerine uygun, sanatçılar tarafından hazırlanmış yapıtların çocukların dilsel ve bilişsel gelişimlerine sağlayacağı katkılar şöyle belirlenebilir:
Karar verme, akıl yürütme, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi zihinsel etkinlikler; bilişsel beceriler olarak değerlendirilebilir. Bilişsel gelişim için yaşamın ilk yıllarından başlayarak çocuklara gözlemleme, karşılaştırma, sınıflandırma, uygulama ve eleştiri yapma becerilerini geliştirebilecekleri ortamların yaratılması gerekir. Çocuğun bilişsel gelişmesi; onun kendini, çevresini ve dünyayı anlamasını sağlayan zihinsel becerilerin bir süreç içinde değişip yetkinleşmesidir.

31) Cevap A
İlk evre: çocuğun ilgi ve gereksinimine uygun kitaplarla buluşturulması, çocuğun kitapla tanıştırılması
Gereksinimlerine uygun olarak onların duygu ve düşünce dünyalarını sanatsal nitelikli görsel ve dilsel kurgularla zenginleştiren kitaplar, çocuk edebiyat› ürünleri olarak değerlendirilir. Başlangıçta çocukla kitap arasında ilk iletişimi sağlayan oyuncak ya da özel kesimli kitaplar; gittikçe çocuklara çevrelerindeki nesnelerin görsel kimliklerini tanıtma, onları adlandırma sorumluluğu üstlenir. Genellikle, yalın çizgili-sevimli resimlerle oluşturulmuş kitaplarla buluşturulmalıdır. Bu resimler, renk ve çizginin anlatım gücüyle çocuğun ilgisini çekebilecek özellikler tanıtılmalı ya da oluşturulan özgün kurgularla çocuğun algısını resimlere yöneltebilmelidir. Bunun için çocuğun bildiği, gördüğü, kullandığı eşya ve nesneler gerçekliğine bağlı kalınarak; ancak renk ve çizginin ilgi uyandıran anlatım etkisinden de yararlanılarak yansıtılmalıdır.

32) Cevap B
Oyunla ilgili kavramlardan biri olan oyun epizotu, diğerlerinden farklı olmayan ancak kendi başına ayrı bir bütün olan olaylar dizisidir. Yani bir oyun içinde, kendi içinde bütünlüğü olan ama aynı zamanda ana oyuna bağlı olan bölümdür. Spontane doğaçlama anlamına gelen bir kavram, manipülasyon ise herhangi bir yolla nesne üzerinde değişiklikler yapmadır. Verilen örnekte çocukların oyun hamuruna şekil vermeleri manipülasyon kavramına örnek oluşturur.

33) Cevap D
Okul öncesi eğitimde oyuna yer verme gerekçelerinden biri olan mutluluk dayanağı çocuğu mutlu etmek için oyunu kullanmaktır. Tedavi edici dayanak oyunu bir terapi yolu olarak kullanmaktır. Davranışçı dayanak ödül olarak kullanmaktır. Bilişsel dayanak sorun çözme ve sosyal becerileri öğretmek için kullanmaktır. Ekonomik dayanak ise kısa zamanda çok sayıda kazanım elde etmek için kullanmaktır.

34) Cevap B
Yakınsak düşünme çeşitli durumların ortak yönlerine odaklanmaya dayalı bir düşünme biçimidir. Iraksak düşünme ise var olan durumlardan yeni ve özgün sonuçlara ulaşma biçiminde ortaya çıkan bir düşünme türüdür. Bu yönüyle yaratıcılıkla daha yakından ilişkilidir. Analitik düşünme bir bütünü kendini oluşturan parçalarla birlikte düşünebilmedir. Sezgisel düşünme hislere dayalı olarak gerçekleştirilen düşünmedir. Yansıtıcı düşünme ise kişiselleştirerek öznel yorumlar katarak düşünebilmedir.

35) Cevap D
Morfolojik sentez tekniği farklı nesne, düşünce ve imgelerin öğelerini birleştirmeye dayanan bir düşünme tekniğidir. Özellik listeleme tekniği bir düşüncenin ya da problemin öğelerinde değişiklikler yaparak yeni sonuçlar elde etmedir. Sinektik ilgisiz öğelerin bir araya getirilmesine dayanır. Doğrudan anoloji genel benzetmelere dayalıdır. Kişisel analoji ise kendini bir şeyin yerine koyarak düşünebilmedir. Verilen örnekte öğretmen genel bir benzetme yaptırmaya çalışmıştır.

36) Cevap A
Morfolojik sentez tekniği farklı nesne, düşünce ve imgelerin öğelerini birleştirmeye dayanan bir düşünme tekniğidir. Özellik listeleme tekniği bir düşüncenin ya da problemin öğelerinde değişiklikler yaparak yeni sonuçlar elde etmedir. Sinektik ilgisiz öğelerin bir araya getirilmesine dayanır. Doğrudan anoloji genel benzetmelere dayalıdır. Kişisel analoji ise kendini bir şeyin yerine koyarak düşünebilmedir.

37) Cevap E
Kan uyuşmazlığı; Annenin kan grubunun Rh(-) olduğu ve babanın kan grubunun Rh(+) olduğu durumlarda eğer bebeğin kan grubu Rh(+) olmuş ise anne ile bebeğin arasındaki kan bağı nedeniyle bebekten anneye geçen alyuvarlar belli bir oranı geçtiğinde annenin kanında bu duruma karşı antikor oluşur. Oluşan bu antikor göbek kordonu yoluyla bebeğe geçer ve bebeğin kanındaki alyuvarları parçalar. Bu da bebekte hızlı bir alyuvar yıkımına ve dolayısıyla anne karnındaki bebekte aşırı bir kansızlık ile buna bağlı olarak kalp yetmezliğine ve vücutta su birikmesine yol açar. Doğum sonrasında ise bütün bunların üstüne sarılık eklenir. Hem annede hem de bebekte meydana gelebilecek bu rahatsızlıklar tedavi edilmediği taktirde öldürücü olabilir ya da kalıcı sakatlığa neden olabilir.

38) Cevap E
Ortalama 38. Hafta civarı bebek doğuma hazır hale gelir. Doğumdan birkaç gün önce plasenta doğum kanalına girer ve fetüs doğuma hazır hale gelir. İlk evrede rahim kasları kasılır ve doğum kanalının çapı genişler. İkinci evrede ise fetüs rahimi terk eder. Son evrede ise göbek kordonu ve plasenta dışarı atılarak doğum tamamlanır.

39) Cevap E
Kökseme refleksi, bebeğin yanağına dokunulduğunda uyarıcının geldiği yöne doğru dönmesi biçiminde oluşan bir reflekstir.

40) Cevap C
Hakkını savunma, kendini ifade etme, soru sorma, öne çıkma gibi özellikler psikososyal gelişim açısından girişimcilik duygusu olarak tanımlanmaktadır. Psikososyal gelişime göre 3-6 yaş arası girişimciliğe karşı suçluluk dönemi olarak adlandırılır.

41) Cevap E
Dil gelişiminde 9-12 ay arası jargon evresidir. Bu evrede bebekler itiraz, rica ve yönlendirme eylemlerini kullanırlar.

42) Cevap D
Klasik koşullanma yoluyla öğrenme kuramı duygu ve tutumların öğrenmelerini açıklamaya çalışan bir kuramdır. Bu kurama göre organizma şartlandığı bir uyarıcıya gösterdiği duygusal bir tepkiyi o uyarıcıya benzer olan başka bir uyarıcıya da gösterebilir. Bu durum genelleme olarak adlandırılmaktadır. Bir uyarıcıya gösterilen tepkiyi zihinde o uyarıcıyı çağrıştıran uyarıcıya göstermek ise garcia etkisi olarak adlandırılır. Verilen örnekte Utku bıyıklı öğretmeni kreş görevlisine benzettiği için korkmaktadır.

43) Cevap E
E seçeneği protein yetersiz alındığında değil aşırı protein alımında görülebilecek durumlardan biridir. Gereksinmenin iki katından çok protein alınırsa idrarla kalsiyum atımı artar. Çocuklarda büyüme duraksar. Yetişkin bireylerde osteoporoza neden olabilir. Karaciğer ve böbreklerin üre yapma ve atma yükü de artar.

44) Cevap B
İyot eksikliği kişiyi anne karnından başlayarak tüm yaşamı boyunca olumsuz olarak etkileyen hastalıklar bütünü ve önlenebilir zeka geriliğinin en önde gelen nedenlerinden biridir. İyot yetersizliğinin en olumsuz ve yıkıcı etkilerinin gözlendiği risk grupları; doğurganlık çağındaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklardır. Bebek ve çocuklarda; büyüme ve gelişme geriliği, zeka düzeyinin akranlarına göre en az 13,5 puan daha düşük olması, öğrenme yeteneği ve okul başarında azalma, gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma ve her yaşta guatr, iyot yetersizliğinin oluşturduğu önemli sağlık problemlerinden sadece birkaçıdır. Bu amaçla tüm dünyada iyot yetersizliğinin önlenmesi için ülkemizin de içinde bulunduğu birçok devlet tarafından özel programlar başlatılmıştır.

45) Cevap C
Raşitizm, çoğunlukla D vitamini eksikliğine bağlı olan, genellikle 6-18 aylık çocuklarda görülen kemik hastalığıdır. Kemik oluşumunun tam olmaması nedeniyle tedavisi geciktirilmiş, ihmal edilmiş hastalarda uzun kemiklerde şekil bozukluğu olur. Bu önemli halk sağlığı sorununun çözümü için Sağlık Bakanlığı ülke düzeyinde; toplumun d vitamini yetersizliği konusunda bilinçlendirilmesi, 1 milyon bebeğe günlük 400 U D vitamininin 1 yıl süre ile verilmesi amacıyla “ Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması” projesini başlatmıştır.

46) Cevap C
Bilişsel uygunluk kuramına göre bir kişi ya da nesneye karşı iki farklı tutum olduğunda bu kişi ve nesne ilişkilendiğinde birey tutumunu değiştirir.

47) Cevap D
Çekirdek, hücre içi tüm yaşamsal olayları yöneten merkezdir. Çift katlı zar ile çevrili olan çekirdeğin içi, çekirdek sıvısıyla(karyoplazma) ile doludur ve çekirdekçiği de içinde bulundurur. Çekirdek içinde, genetik bilgiyi taşıyan genler ve genlerin oluşturduğu DNA bulunur. Hücre çoğalması sorasında çekirdek zarının kaybolması ve DNA yoğunlaşmasıyla kromozomlar oluşur. Zarla çevrili olmayan çekirdekçik RNA yapım merkezi olarak görev yapar.

48) Cevap E
Dramatik öğrenme merkezinde çocuk farklı roller alacak, günlük yaşamdan olayları ve kişileri doğaçlama olarak canlandıracaktır. Bundan ötürü sözlü ve sözsüz iletişim sembollerini sıklıkla kullanma imkanı bulacak bu da sembolik düşünme gelişimine katkı sunacaktır.

49) Cevap A
Yapılan araştırma ve uzman görüşlerine göre gece uyku problemi yaşayan çocukların yorulduklarının farkına varamadıkları ve yorulsalar da dinlenme gereksinimi duymadıkları saptanmıştır.

50) Cevap D
Öncülde belirtilen açıklamada esneklik durumundan bahsetmiştir. Hazırlanan programların esnek olması çocuk ihtiyaçlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Düzenlenen programlar çocuk ihtiyaçlarına duyarlı ve esnek biçimde hazırlanmalıdır.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!