5.5 C
İstanbul
Salı, Mart 2, 2021
Ana Sayfa Öğretmenlik Alan Bilgisi Okul Öncesi Çözümlü Test – 2

Okul Öncesi Çözümlü Test – 2

1) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
B) Çocukları ilkokula hazırlamak
C) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak
D) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
E) Okul öncesi eğitim süreçleriyle rehberlik hizmetlerini bütünleştirmek

2) Aşağıda yer alan okul öncesi temel ilkelerinden hangisi çocukların daha çok sosyal yönünü geliştirmek amaçlıdır?
A) Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.
B) Çocuğun bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve yetişkinin güven verici yakınlığı sağlanmalıdır.
C) Eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilmelidir.
D) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.
E) Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır.

3) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programının temel özellikleri arasında gösterilemez?

A) Çocuk merkezlidir
B) Esnektir
C) Sarmaldır
D) Eklektiktir
E) Ana amaç temalar/konulardır

4) Okul öncesi eğitim programında 36-72 aylık çocukların bilişsel gelişim özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi 48-60 aylık çocuklara ait özelliklerdendir?

A) 4-10 parçalı yapbozu tamamlar.
B) Modele bakarak iki nesneden oluşan örüntüyü devam ettirir.
C) Somut nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
D) Üç nesneden oluşan örüntü yapar.
E) Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir.

5) Okul öncesi eğitim programı göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi 36-48 aylık çocukların bilişsel özellikleri arasında yer almaz?

A) Cinsiyetini söyler
B) Renkleri tanır ve eşleştirir.
C) Üç küple körü yapar.
D) Gösterilen resimlerden öykü oluşturur.
E) Kendisine söylenen vücut bölümleri gösterir.

6) Okul öncesi eğitim programına göre çocukların dil gelişim özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi 60-72 ay arasındaki çocukların bu dönemden daha önce kazanmış olmaları beklenen bir özelliktir?

A) Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
B) Sesler arasındaki benzerlikleri söyler.
C) Verilen sese benzer sesler çıkarır.
D) Sıralı ve birleşik cümleler kurar.
E) Dinlediği bir öyküyü anlatır.

7) Okul öncesi eğitimi programına göre çocukların dil gelişim özellikleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi 36-48 ay arasındaki çocukların kazanmış olmaları beklenen gelişim özelliklerinden biri değildir?

A) Art arda verilen iki veya üç yönergeyi yerine getirir.
B) İki olayı oluş sırasına göre anlatır.
C) Duygularını sözel olarak ifade eder.
D) Konuşmalarında çoğul eklerini kullanır.
E) Deneyimleriyle ilgili konuşur.

8) Okul öncesi eğitim programına göre 36-72 aylık çocukların motor gelişim özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi 60-72 ay arasındaki çocukların kazanmış olmaları beklenen bir özelliktir?

A) Kayma hareketi yaparak ilerler.
B) Küçük topu yerden yuvarlar.
C) Atılan topu eliyle tutar.
D) Tek ayak üzerinde 9-10 saniye durur.
E) Denge tahtasında ayak değiştirerek yürür.

9) 60-72 aylık çocukların motor gelişim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki özelliklerden hangisini daha önceki dönemlerde kazanmış olmaları beklenir?

A) Kalemi doğru tutar.
B) Örneğe bakarak 1-5 arası rakamları yazar.
C) Engelin üzerinden koşarak atlar.
D) Topu yerde 5-6 kere sektirir.
E) Bisikletle köşeleri döner.

10) 36-48 ay arasındaki çocukların öz bakım becerileri göz önüne alındığında aşağıdaki becerilerden hangisini 48-60 ay arası dönemde kazanmış olmaları beklenir?

A) Ayakkabılarının bağcıklarını yardımla bağlar.
B) Giysilerini ön ve arkasını ayırt ederek giyer.
C) Saçını yardımla tarar.
D) Kendine ait eşyaları toplar.
E) Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız çıkarır.

11) Bir okul öncesi öğretmeni çocuklara çeşitli nesneleri göstererek fark ettikleri özellikleri söylemelerini istemiştir.
Buna göre öğretmen aşağıdaki becerilerden hangisinin gelişimine katkı vermeye çalışmıştır?

A) Betimleme
B) Örüntüleme
C) Eşitleme
D) Sınıflama
E) Kıyaslama

12) Bir okul öncesi öğretmeni çocuklardan, gösterdiği nesneleri uzunluk, ağırlık ve renklerine göre dizmelerini istemiştir.
Buna göre öğretmen aşağıdaki becerilerden hangisinin gelişimine katkı vermeye çalışmıştır?

A) Betimleme
B) Sıralama
C) Sembol kullanma
D) Geometriyi anlama
E) Eşitleme

13) Bir okul öncesi öğretmeni çocuklardan, nesneleri arttırma, eksiltme yaparak, kümelerin içine nesne ekleyerek ya da çıkartarak yeni kümeler oluşturmalarını istemiştir.
Buna göre öğretmen aşağıdaki becerilerden hangisinin gelişimine katkı vermeye çalışmıştır?

A) Sınıflama
B) Betimleme
C) Eşitleme
D) Sıralama
E) Birleştirme ve ayırma çalışmaları

14) Sibel ailesinin ortanca çocuğudur. Kendi yaşam tarzı ailesiyle örtüşmediği için evden ayrılıp kendi yaşamını kurmaya karar vermiştir. Ancak yaşamın ona getirdiği bazı zorluklar bu düşüncenin akılcı olmadığını düşündürtmüştür. Bundan dolayı Sibel bir müddet daha ailesiyle yaşamaya karar vermiştir.
Sibel’in yaşamış olduğu bu durum aşağıdaki aile kuramlarından hangisinin görüşlerine paraleldir?

A) Sosyal değişim kuramı
B) Sistem kuramı
C) Yapısal İşlevselci kuram
D) Çatışma Kuramı
E) Feminist kuram

15) Yapılan programın uygulamasında ailenin rolü, önemi ve aile tutumları, aile çocuk ilişkileri ve olumsuz disiplin şekilleri, çocukla iletişim, etkin dinleme ve ben dili, olumlu disiplin yöntemleri, gelişim özellikleri ve alanları ve ders çalışma gibi konuların kapsadığı sekiz veli toplantısı gerçekleştirilmektedir.
Yukarıda açıklaması verilen aile rehberliği programı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erken Destek Araştırma Projesi
B) Anne Çocuk Eğitim Programı
C) Ana-Baba Okulu
D) Benim Ailem Anne ve Çocuk Eğitim Programı
E) Okul Öncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı(Ovçep)

16) Ayşe’nin annesi ile babası boşanmıştır. Ayşe’nin annesi başka bir insanla evlenince eşiyle kızı arasında sorun yaşanmaması için kızının babasının alabileceği bir eğitim programı araştırmaya başlamıştır.
Buna göre Ayşe’nin babasına önerilebilecek en uygun eğitim programı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ana Baba Okulu
B) Benim Ailem Anne ve Çocuk Eğitim Programı
C) Okul Öncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı
D) Baba Destek Eğitim Programı (BADEP)
E) Yaz Anaokulları ve Anne Destek Programı

17) Aşağıdaki öğrenme stillerinden hangisi özellikle soru-cevap yöntemini kullanmayı gerektiren bir öğrenme stilidir?

A) Somut yaşantı
B) Aktif yaşantı
C) Soyut kavramsallaştırma
D) Yansıtıcı gözlem
E) İşitsel

18) Öğrenme sürecinde yalnızca gözlem yapmakla yetinmeyen aynı zamanda gözlemlediklerini yorumlayan ve kendince ifade eden bir öğrenci aşağıdaki öğrenme stillerinden hangisine sahiptir?

A) Yerleştiren
B) Değiştiren
C) Ayrıştıran
D) Özümleyen
E) Aktif yaşantı

19)

–Yaz okulu projesiyle başlamıştır.

-Azınlıklar önemsenmiştir.

-Okul öncesi dönem çocuklarının ve ailelerinin hem bakımı ve hem de eğitimleri hedeflenmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen okul öncesi eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Montessori yaklaşımı
B) Reggio Emilia yaklaşımı
C) Proje yaklaşımı
D) Head Start yaklaşımı
E) High Scope yaklaşımı

20) Montessori yaklaşımının önerdiği eğitim materyalleri çeşitli başlıklar altında ele alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Montessori materyallerinden yaratıcılıkla ilgili materyaller arasında değerlendirilir?

A) Fermuar
B) Düğme
C) Ayakkabı
D) Para birimleri
E) Resim kağıtları

21) Hipotetik düşünme biçimi altı şapkalı düşünme tekniğine göre aşağıdaki şapka türlerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Beyaz şapka
B) Yeşil şapka
C) Sarı şapka
D) Kırmızı şapka
E) Mavi şapka

22) Hoşgörü ve demokratik tutum geliştirmeyi amaçlayan bir öğretmenin aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini kullanması en uygundur?

A) Örnek olay yöntemi
B) Deney yöntemi
C) Beyin fırtınası
D) Gösterip yaptırma
E) Tartışma

23) Bir öğretmen toplu taşıma araçlarında yaşanan izdiham sorunuyla ilgili bir videoyu sınıf ortamında öğrencilerine izletmiş ve bu sorunu öğrencileriyle birlikte inceleyip analiz etmiştir.
Buna göre öğretmenin kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma-inceleme
B) Proje temelli öğretim
C) Buluş yoluyla öğretim
D) Tartışma
E) Örnek olay

24) Çocukların gelişim gereksinimlerini karşılayacak etkinlikleri planlayan bir öğretmenin çocuklarla birlikte olması, onların sorularını cevaplamayı sağlayarak dinlemeye imkan tanır.
Oyuna dayalı program yaklaşımının aşamaları göz önüne alındığında yukarıda verilen açıklama hangi aşamaya aittir?

A) Çocukların gözlenmesi
B) Uzun ve kısa süreli hedefler
C) Uygulama
D) Değerlendirme/Yeni hedefler oluşturma
E) Sonuçlar ve neler elde edildi

 

 

 

 

 

 

 

25) Bir okul öncesi öğretmeni drama etkinliğinin ardından, tavşanların ve kuşların genel özelliklerini kavramış olan bir çocuğa “Tavşan kuş gibi uçabilseydi neler yapardı?” sorusunu yöneltmiştir.
Buna göre öğretmenin kullandığı soru türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olgusal soru
B) Tehdit edici olmayan soru
C) Yaratıcı soru
D) Özel soru
E) Duygusal soru

26) Hatice, öğrenim hayatını sürdürürken çevresel yardımları çok önemsemeyen, kendi bireysel planlamasına sadık kalan, kendi hedeflerini kendisi koyan ve kişisel hedeflerine uymaya özen gösteren bir kimse olarak tanınmaktadır.
Bu durum büyük beşli kuramına göre aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile açıklanır?

A) Dengesizlik
B) Dışa dönüklük
C) Deneyime açıklık
D) Uyumluluk
E) Öz disiplinlilik

27) Çocukların ölüm olayını en erken aşağıdaki yaşlardan hangisinde anlamaya başlamaları beklenir?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

28)

I-Yetişkinlerin yapmamaları gereken bir davranışı yapmış olmaları

II-Yetişkinlerin yapmaları gereken bir davranışı yapmamış olmaları

Yukarıda verilen açıklamalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) İhmal – İstismar
B) İstismar – İhmal
C) İstismar – Sorumsuzluk
D) İhmal – Sorumsuzluk
E) İstismar – Taciz

29) Yedi yaşındaki Ahmet, tuvalet kontrolünü kazanmış olmasına rağmen okul ortamlarında bazen altına kaçırmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Birincil enürezis
B) İkincil enürezis
C) Enkoprezis
D) Tourette sendromu
E) Asperger sendromu

30) Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı yapıtı için söylenemez?

A) Görsel ve dilsel uyarıcılarıyla çocukların yaşamla bağını kurar
B) İlgi alanlarını girerek çocukları eğlendirirler.
C) Çocuklara doğru öğütler vererek onları yanlışlardan uzaklaştırır.
D) Yaşamı hayal kurarak, sorarak tanımalarına olanak sağlar
E) Dilsel, görsel kurguları çocuklara çeşitli yaşantılar edindirir.

31) Aşağıdakilerden hangisi, çocuğun kitapla tanışması evresinde uyulması gereken bir yaklaşımdır?

A) Genellikle yalın çizgili sevimli resimlerle oluşturulmuş kitaplarla buluşturulmalıdır.
B) Bu evrede sayışmaca, tekerleme söyleme alıştırmaları yapılmalıdır.
C) Ünlü ve ünsüzleri doğru seslendirme deneyimleri edindirilmeli
D) Kısa, yalın, bellekte kalıcı dilsel kurgularla yapılandırılmış masal, öykü vb. kitaplar okunmalıdır.
E) Türkçenin anlatım gücünü yansıtan kitaplar okunmalıdır.

32) Okul öncesi öğretmeni Nesrin hanım, öğrencilerine oyun hamuruyla etkinlikler yaptırmış, öğrencilerinin oyun hamuru üzerinde çalışmalarını ve ona şekiller vermelerini sağlayarak ince kas gelişimlerini desteklemeye çalışmıştır.
Buna göre, çocukların oyun hamuruna şekil vermeye çalışmaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Spontane
B) Manipülasyon
C) Birinci elden deneyim
D) Yaratıcı düşünme
E) Oyun epizotu

33) Aşağıdakilerden hangisi, oyunun işlevleri arasında gösterilemez?

A) Bilgi toplama ve öğrenme
B) Kendini dışa vurma
C) Kendini iyi hissetme
D) Yaratıcı düşünme
E) Dönüşümsel düşünme

34) Aşağıdaki düşünme biçimlerinden hangisi yaratıcılık süreci ile daha yakından ilgilidir?

A) Yakınsak düşünme
B) Iraksak düşünme
C) Yansıtıcı düşünme
D) Sezgisel düşünme
E) Analitik düşünme

35) Bir okul öncesi öğretmeni öğrencilerine “Hangi hayvan mahkuma benzer?” sorusunu yöneltmiştir. Buna göre öğretmenin kullanmaya çalıştığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Morfolojik sentez
B) Özellik listeleme
C) Sinektik
D) Doğrudan anoloji
E) Kişisel anoloji

36) Demokrasi kavramını öğretmeye çalışan bir öğretmen hükümeti gaza, meclisi ise frene benzeterek dersi anlatmıştır. Buna göre, öğretmenin kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Morfolojik sentez
B) Özellik listeleme
C) Metafor
D) Doğrudan anoloji
E) Kişisel anoloji

37) Doğum öncesi dönem zigot, embriyon ve fetüs evresi olarak üçe ayrılır.
Buna göre zigot dönemi aşağıdakilerin hangisi ile sona erer?

A) Döllenme
B) Yumurta ve spremin tek hücre olması
C) Hücre bölünmesi
D) Zigotun rahime yerleşmesi
E) Blastosistin rahime aşılanması

38) Saç, tırnaklar, deri, duyu organları ve sinir sistemi ile ilgili olan embriyon hücre yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ektoderm
B) Mezoderm
C) Endoderm
D) Zigot
E) Dölüt

39) Kan uyuşmazlığı ile ilgili doğru sıralama anne, baba ve çocuk kan grupları açısından aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anne artı baba eksi çocuk artı
B) Anne artı baba artı çocuk artı
C) Anne eksi baba eksi çocuk eksi
D) Anne artı baba artı çocuk eksi
E) Anne eksi baba artı çocuk artı

40) Ege, okul öncesi öğretmeni tarafından hakkını savunamayan, kendini ifade edemeyen ve etkinliklere katılım göstermekten geri duran bir çocuk olarak tanımlanmaktadır.
Ege’nin bu özellikleri psikososyal gelişime göre hangi dönemle ilgili yaşantılardan kaynaklanmaktadır?

A) Temel güven
B) Özerklik
C) Girişimcilik
D) Başarı
E) Kimlik

41) Utku, ne zaman bıyıklı bir öğretmen görse kreş görevlisine benzeterek korkmaktadır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Garcia etkisi
B) Üst düzey koşullanma
C) Ön koşullanma
D) Genelleme
E) Birleşik koşullanma

42) Bir okul öncesi öğretmeni çekingen çocukları kendilerini her ifade ettiklerinde ödüllendirerek atılgan hale getirmeye çalışmıştır.
Buna göre öğretmenin kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Zincirleme
B) Isındırma
C) Alıştırma
D) Biçimlendirme
E) Küçük adımlar

43) Bazı yapıtaşı öğeleri veya yıkım sonucu oluşan öğeler tekrar birleşerek vücudun yapısında bulunan protein, yağ, karbonhidrat ve nükleik asitleri sentezler.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Katabolizma
B) Anabolizma
C) Alliyum
D) Fenoller
E) Lignanlar

44)

-Kişiyi anne karnından başlayarak tüm yaşamı boyunca olumsuz olarak etkileyen hastalıklar bütünü ve önlenebilir zeka geriliğinin en önde gelen nedenlerinden biridir.

-En olumsuz ve yıkıcı etkilerinin gözlendiği risk grupları; doğurganlık çağındaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklardır.

– Bebek ve çocuklarda; büyüme ve gelişme geriliği, zeka düzeyinin akranlarına göre en az 13,5 puan daha düşük olması, öğrenme yeteneğinde azalma, gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma ve her yaşta guatr görülebilmesinin nedeni arasındadır.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki durumlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Demir eksikliği
B) İyot yetersizliği
C) NeonatalResüsitasyon Programı
D) Fenilketonüri
E) Hemoglobinopati

45) Aşağıdakilerden hangisi D vitamini yetersizliğinin sonuçlarından biridir?

A) Tüberküloz
B) Sıtma
C) Raşitizm
D) Hemoglobinopati
E) Neonatalresüsitasyon

46)  Öğretmenine karşı olumlu bir görüşe sahip olan bir öğrenci aslında daha önceleri olumsuz baktığı ders hakkında bu öğretmen anlatmaya başladıktan sonra olumlu düşünme başlamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Bilişsel tutarlılık
B) Bilişsel denge
C) Bilişsel uygunluk
D) Bilişsel çelişki
E) İkna edici iletişim

47) Canlıların ayırt edici özellikleri göz önüne alındığı zaman aşağıdakilerden hangisi hasar gören bir doku parçasındaki hücrelerin yerine yeni hücrelerin oluşması olarak tanımlanır?

A) Büyüme
B) Üreme
C) Kasılabilme
D) İletebilme
E) Uyarılabilme

48) Çocuk, okul öncesi dönemde duygularını olumlu bir şekilde ifade edecek yollarla tanışmalıdır.
Bu durum aşağıda verilen okul öncesi eğitim ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Çocuk gelişiminde özel alıcı dönemler vardır
B) Çocuğun etkin katılımı ve ilgisi önemlidir
C) Eğitim, çocuğun kendini denetlemesine imkan vermelidir
D) Sağlıklı bireylerin yetişmesinde duygu ve tutumlar önemlidir.
E) Çocuk eğitiminde kalıtım çevre etkileşim halindedir

49) Temsili düşünebilme yeteneğine sembolik düşünme adı verilir. Sembolleri anlama ve kullanabilme becerisidir.
Aşağıdaki öğrenme merkezlerinden hangisi sembolik düşünmenin gelişimini en çok destekler?

A) Blok merkezi
B) Müzik merkezi
C) Fen merkezi
D) Kitap merkezi
E) Dramatik oyun merkezi

50) Aşağıdaki amaçlardan hangisi okul öncesi eğitimin amaçları içinde yer alan eğitici amaçlar kapsamında değerlendirilir?

A) Çalışan kadınların çocuklarına bakmak
B) Çocuğun duyu organlarını eğitmek ve çevreye olan duyarlılığını arttırmak
C) Çocukların Türkçeyi doğru ve konuşmalarını sağlamak
D) Çocukları ilkokula hazırlamak
E) Her çocuğa eğitim sağlamak


TESTİN ÇÖZÜMLERİ:

1) Okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;
– Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
– Çocukları ilkokula hazırlamak
– Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak
– Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
– Okul öncesi eğitim süreçleriyle rehberlik hizmetlerini bütünleştirmek
E seçeneğinde yer alan madde okul öncesi eğitimin temel ilkeleri arasında yer almaktadır.
Cevap E

2) Seçeneklerde verilenlerin hepsi okul öncesi eğitimin temel ilkelerindendir. Fakat okul öncesinde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmeli ilkesi çocukların daha çok sosyal yaşantısı ile ilgilidir.
Cevap C

3) Okul öncesi eğitim programında Temalar/konular amaç değil araçtır. Kazanım ve göstergelerin kazandırılmasında konu veya tema merkezli eğitim söz konusu değildir ancak eğitim süreci planlanırken çeşitli konulardan yararlanılabilir. Burada asıl amaç, ele alınan konunun öğretimi değil o konu yardımı ile kazanım ve göstergelerin gerçekleştirilmesidir. Kazanımlar, göstergeler ve kavramlar farklı etkinliklerde yeniden ele alınabilir.
Cevap E

4) 4-10 parçalı yapbozu tamamlama 48-60 aylık çocukların özellikleridir. Modele bakarak iki nesneden oluşan örüntüyü devam ettirme 36-48 aylık çocukların bilişsel özelliklerindendir. Somut nesneleri kullanarak grafik oluşturma, üç nesneden oluşan örüntü yapma, yarım ve bütün olan nesneleri gösterme 60-72 aylık çocukların bilişsel özelikleri arasında yer alır.
Cevap A

5) Gösterilen resimlerden öykü oluşturma 48-60 ay çocukların bilişsel özelliklerinden biridir. 36-48 aylık çocukların bilişsel gelişim özellikleri;
– Zıt kavramları ayırt eder.
– 1’den 10’a kadar sayar.
– Bire bir eşleştirme yapar.
– Üç küple köprü yapar.
– 1’den 10’a kadar olan nesneler içinde istenilen sayıdaki nesneyi gösterir.
– 4 parçalı yapbozu tamamlar.
– Renkleri tanır ve eşleştirir.
– Kendisine söylenen vücut bölümleri gösterir.
– Cinsiyetini söyler.
– Modele bakarak iki nesneden oluşan örüntüyü devam ettirir.
Cevap D

6) Sesin kaynağını söyleme özelliği çocuğun 48-60 ay arasında kazandığı bie dil gelişim özelliğidir. Sesler arasındaki benzerlikleri söyleme, verilen sese benzer sesler çıkarma, sıralı ve birleşik cümleler kurma, dinlediği bir öyküyü anlatma 60-72 ay çocukların dil gelişim özellikleri arasındadır.
Cevap A

7) Deneyimleriyle ilgili konuşma durumu 48-60 aylık çocukların dil gelişimi özellikleri arasında yer alır. Art arda verilen iki veya üç yönergeyi yerine getirme, iki olayı oluş sırasında göre anlatma, duygularını sözel olarak ifade etme, konuşmalarında çoğul eklerini kullanma becerileri 36-48 aylık çocukların dil gelişimi özellikleri arasında yer alır.
Cevap E

8) Çocuklar 60-72 aylık dönemlerinde tek ayak üzerinde 9-10 saniye durabilme yetilerine sahip olurlar. 48-60 aylık dönemde tek ayak üzerinde 7-8 saniye dururlar. Ayrıca kayma hareketi yaparak ilerleyebilirler, küçük topu yerden yuvarlayabilirler, atılan topu eliyle tutup, denge tahtasında ayak değiştirerek yürüyebilirler.
Cevap D

9) Bisikletle köşeleri dönme becerisini çocuklar 48-60 ay arası çocuklar yapabilecek gelişim özelliğine sahiptirler. Kalemi doğru tutma, örneğe bakarak 1-5 arası rakamları yazma, engelin üzerinde koşarak atlama, topu yerde 5-6 kere sektirme becerileri 60-72 ay dönemindeki çocukların gelişim becerileri arasında yer alır.
Cevap E

10) Ayakkabılarının bağcıklarını yardımla bağlama işi 48-60 aylık çocukların gelişim özelliklerine aittir. 36-48 aylık çocuklar ise;
-Kendi kendine yemek yer.
-Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız çıkarır.
-Yardımla giyinir.
-Giysilerinin ön ve arkasını ayırt ederek giyer.
-Ellerini ve yüzünü yardımla yıkar, kurular.
-Dişlerini yardımla fırçalar.
-Saçını yardımla tarar.
-Tuvalet gereksinimini yardımla karşılar.
-Kendine ait eşyaları toplar.
Cevap A

11) İlköğretime hazırlık matematik becerilerini geliştirmeye dönük çalışmalar betimleme, örüntüleme, kıyaslama, eşitleme, birleştirme, sınıflama, sıralama, sembol kullanma ve geometriyi anlamadır. Verilen örnekte öğretmen görülen nesnenin özelliklerini tanımlanmasını isteyerek betimleme becerilerinin gelişimine katkı sağlamaya çalışmıştır.
Cevap A

12)  İlköğretime hazırlık matematik becerilerini geliştirmeye dönük çalışmalar betimleme, örüntüleme, kıyaslama, eşitleme, birleştirme, sınıflama, sıralama, sembol kullanma ve geometriyi anlamadır. Sıralama, varlıkları bir özelliğe sahip oluş düzeyine göre dizmedir. Verilen örnekte öğretmen nesneleri belli özelliklerine göre sıralamalarını istemiştir.
Cevap B

13) İlköğretime hazırlık matematik becerilerini geliştirmeye dönük çalışmalar betimleme, örüntüleme, kıyaslama, eşitleme, birleştirme ve ayırma, sınıflama, sıralama, sembol kullanma ve geometriyi anlamadır. Birleştirme ve ayırma çalışmaları nesnelerle artırma yapma, eksiltme yapma, kümlerin içine nesne ekleyerek ya da çıkartarak yeni kümeler oluşturmadır. Verilen örnekte öğretmen nesnelerin belli özelliklerine göre birleştirme ve ayırma çalışmaları yapmalarını istemiştir.
Cevap E

14) Sosyal değişim kuramına göre aile gibi makro sosyal olguların anlaşılabilmesi için öncelikle bireyin eylemlerinin anlaşılabilmesi gerekir. Bireyler kendi ilgi ve çıkarları doğrultusunda güdülenir ve davranır. Sibel kendi çıkarını göz önünde bulanarak o bağlamda eylem göstermiştir.
Cevap A

15) Açıklaması verilen aile rehberliği uygulaması Okul Öncesi Veli-Çocuk Eğitim Programının uygulama açıklamasıdır.
Cevap E

16) Soruda verilen örnek durumda babanın alabileceği en uygun programı Badep programıdır. Bu program Anne Çocuk Eğitim Vakfı tarafından geliştirilen Baba Destek Eğitim Programının başlıca hedef grubu alt sosyo-ekonomik ortamlardan gelen ve 2-10 yaş arası çocuğu olan babalardır. Amaçlarından biri babanın demokratik yöntemler hakkında bilgi edinip bunları evde, eşi ve çocuklarıyla yaşama geçirmesi ve böylece daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum yapısının desteklenmesi ve çocuk istismarının önlenmesidir.
Cevap D

17) Soyut kavramsallaştırma stiline sahip öğrenciler olayların ve düşüncelerin mantıksal analizini yapmaya önem verirler. Öğrenmeleri mantıksal kavramlara dayanır. Mantık duygulardan daha önemlidir. Bundan ötürü soru-cevap yöntemiyle öğrenmeye yatkındırlar.
Cevap C

18) Özümleyen öğrenme stiline sahip öğrenciler soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözlem özellikleri taşırlar. Yalnızca gözlem yapmakla yetinmeyerek aynı zamanda gözlemlediklerini kendince mantıksal analizlerle yorumlayıp anlamaya çalışırlar.
Cevap D

19) Head Start yaklaşımı ABD’de 20.yüzyılın en önemli eğitim hareketidir. Bu yaklaşım bir yaz okulu projesiyle başlamıştır ve azınlıklar çok önemsenmiştir. Bu yaklaşımın amacı okul öncesi dönem çocuklarının ve ailelerinin eğitilmesi ve bakım ihtiyaçlarının giderilmesidir.
Cevap D

20) Montessori yaklaşımının önerdiği eğitim materyalleri çeşitli başlıklar altında ele alınmıştır. Fermuar, düğme ve ayakkabı gibi materyaller motor beceriler kazandırmayla ilgili iken para birimleri farklı kültürleri tanıma ile ilgili materyallerdir. Boya, kil, resim kağıtları gibi materyaller ise yaratıcılık becerileriyle ilgili materyallerdir.
Cevap E

21) Altı şapkalı düşünme yaklaşımına göre beyaz şapka tarafsız, nesnel düşünmeyi, yeşil şapka yaratıcı düşünmeyi, sarı şapka iyimser düşünmeyi, kırmızı şapka duygusal düşünmeyi, mavi şapka ise olasılıklı düşünmeyi temel alır. Olasılıklı düşünme biçimi olarak tanımlanan hipotetik düşünme bu yönüyle mavi şapkaya uygundur.
Cevap E

22) Tartışma yöntemi sınıf içi etkileşimi sağlamada, sosyal becerileri geliştirmede hoşgörü, demokratik tutum ve uzlaştırma becerilerini geliştirmede etkili bir yöntemdir.
Cevap E

23) Örnek olay yöntemi günlük yaşamda karşılaşılan ya da karşılaşılabilecek olan bir problem durumunun sınıf ortamına getirilerek tartışılıp analiz edilmesine dayalı olan bir öğretim yöntemidir. Verilen örnekte öğretmen güncel bir problemi sınıf ortamına getirerek tartışılıp analiz edilmesini sağlamıştır.
Cevap E

24) Soruda verilen öncül oyuna dayalı program yaklaşımının aşamaları göz önüne alındığı zaman uygulama aşamasının bir maddesi olduğu görülmektedir. Ayrıca uygulama aşamasında çocukların öğrenmelerini artırmak için araç-gereç ve bilgi toplanabilir. Kendiliğinden bir şeyler oluştuğunda, bunun devamı için çocuklar desteklenmelidir.
Cevap C

25) Yaratıcı sorular, çocukların yaratıcı yeteneklerini ortaya çıkarmak ve öğrenmek için çalışmaya ilgilerini artırmaya yarar. Özellikle okul öncesi dönem çocukları ile çalışılırken yaratıcı soru, çocukların önceden bildikleri bazı gerçeklere dayalı olduğundan yaratıcı yanıtlar edilmesi daha olanaklı olur. Soruda belirtilen durum çocukların yaratıcılıklarını geliştirici yöndedir.
Cevap C

26) Büyük beşli yaklaşımı kişiliği beş alt faktörle açıklar. Bu beş faktör dengesizlik, dışa dönüklük, deneyime açıklık, uyumluluk ve öz disiplinliliktir. Bu faktörlerden öz disiplinlilik hedeflerini kendi koyma, istikrarlı olma, içten denetimli olma gibi kişilik özelliklerini kapsar.
Cevap E

27) Bilişsel gelişim özellikleri dikkate alındığında çocuklar ölüm olayını beş yaşından itibaren daha somut olarak anlamaya başlarlar. Ancak bu yaşta bile tam anlaşılabilir bir durum değildir.
Cevap B

28) İstismar yapılmaması gereken bir davranışın yapılması, ihmal ise yapılması gereken bir davranış ve sorumluluğun yapılmaması olarak tanımlanır.
Cevap B

29) Tuvalet kontrolünü sağladıktan sonra, çocukların duygusal kökenli olarak idrarlarını altına kaçırmalarına ikincil enürezis adı verilir. Sürekli ve her gün altına kaçırma ise birincil enürezistir. Enkoprezis dışkı kaçırma olayına verilen isimdir.
Cevap B

30) Çocukların ilgi ve gereksinmelerine uygun, sanatçılar tarafından hazırlanmışyapıtların çocukların dilsel ve bilişsel gelişimlerine sağlayacağı katkılar şöyle belirlenebilir:
Karar verme, akıl yürütme, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi zihinsel etkinlikler; bilişsel beceriler olarak değerlendirilebilir. Bilişsel gelişim için yaşamın ilk yıllarından başlayarak çocuklara gözlemleme, karşılaştırma, sınıflandırma, uygulama ve eleştiri yapma becerilerini geliştirebilecekleri ortamların yaratılması gerekir. Çocuğun bilişsel gelişmesi; onun kendini, çevresini ve dünyayı anlamasını sağlayan zihinsel becerilerin bir süreç içinde değişip yetkinleşmesidir.
Cevap C

31) İlk evre: çocuğun ilgi ve gereksinimine uygun kitaplarla buluşturulması, çocuğun kitapla tanıştırılması
Gereksinimlerine uygun olarak onların duygu ve düşünce dünyalarını sanatsal nitelikli görsel ve dilsel kurgularla zenginleştiren kitaplar, çocuk edebiyat› ürünleri olarak değerlendirilir. Başlangıçta çocukla kitap arasında ilk iletişimi sağlayan oyuncak ya da özel kesimli kitaplar; gittikçe çocuklara çevrelerindeki nesnelerin görsel kimliklerini tanıtma, onları adlandırma sorumluluğu üstlenir. Genellikle, yalın çizgili-sevimli resimlerle oluşturulmuş kitaplarla buluşturulmalıdır. Bu resimler, renk ve çizginin anlatım gücüyle çocuğun ilgisini çekebilecek özellikler tanıtılmalı ya da oluşturulan özgün kurgularla çocuğun algısını resimlere yöneltebilmelidir. Bunun için çocuğun bildiği, gördüğü, kullandığı eşya ve nesneler gerçekliğine bağlı kalınarak; ancak renk ve çizginin ilgi uyandıran anlatım etkisinden de yararlanılarak yansıtılmalıdır.
Cevap A

32) Oyunla ilgili kavramlardan biri olan oyun epizotu, diğerlerinden farklı olmayan ancak kendi başına ayrı bir bütün olan olaylar dizisidir. Yani bir oyun içinde, kendi içinde bütünlüğü olan ama aynı zamanda ana oyuna bağlı olan bölümdür. Spontane doğaçlama anlamına gelen bir kavram, manipülasyon ise herhangi bir yolla nesne üzerinde değişiklikler yapmadır. Verilen örnekte çocukların oyun hamuruna şekil vermeleri manipülasyon kavramına örnek oluşturur.
Cevap B

33)Çocuk oyunlarının işlevleri:

-Somut dünyayı keşfetme
-Bilgi toplama ve öğrenme
-Kendini dışa vurma
-Duygularını ve bedenini kontrol etme
-Sosyal varlık olma
-Kendini iyi hissetme
-Dikkat ve sabır becerileri kazanma
-Yaratıcı düşünme olarak açıklanmaktadır.
Dönüşümsel düşünme ise zihinsel gelişimle ilgili bir kavram olup geriye, geçmişe doğru giderek zihinsel bağlantılar kurabilmektir. Örneğin; üç katının üç fazlası 15 olan sayının kendisinin 4 olduğunu,15’ten geriye doğru işlem yaparak bulmaktır.
Cevap E

34) Yakınsak düşünme çeşitli durumların ortak yönlerine odaklanmaya dayalı bir düşünme biçimidir. Iraksak düşünme ise var olan durumlardan yeni ve özgün sonuçlara ulaşma biçiminde ortaya çıkan bir düşünme türüdür. Bu yönüyle yaratıcılıkla daha yakından ilişkilidir. Analitik düşünme bir bütünü kendini oluşturan parçalarla birlikte düşünebilmedir. Sezgisel düşünme hislere dayalı olarak gerçekleştirilen düşünmedir. Yansıtıcı düşünme ise kişiselleştirerek öznel yorumlar katarak düşünebilmedir.
Cevap B

35) Morfolojik sentez tekniği farklı nesne, düşünce ve imgelerin öğelerini birleştirmeye dayanan bir düşünme tekniğidir. Özellik listeleme tekniği bir düşüncenin ya da problemin öğelerinde değişiklikler yaparak yeni sonuçlar elde etmedir. Sinektik ilgisiz öğelerin bir araya getirilmesine dayanır. Doğrudan anoloji genel benzetmelere dayalıdır. Kişisel analoji ise kendini bir şeyin yerine koyarak düşünebilmedir. Verilen örnekte öğretmen genel bir benzetme yaptırmaya çalışmıştır.
Cevap D

36) Soyut kavramları somut durumlara benzeterek düşünme yetisine metafor denir.
Cevap C

37)Zigot devresi döllenme ile başlar ve iki hafta sürer. Döllenmiş yumurta olan zigot bölünerek( blastosist) rahim çeperine yerleşir ve en son olarak da blastotistin rahim çeperine aşılanması ile zigot evresi sona erer.
Cevap E

38) Embriyon döneminde gelişmeye başlayan ve organları barındıran hücre yapılarından ektoderm; saç, duyu organları, deri, tırnaklar ve sinir sistemini barındıran hücre yapısıdır. Büyük kaslar , doku, kemikler, dolaşım sistemi ve boşaltım sistemi ile ilgili olan hücre yapısı mezodermdir. Akciğer, karaciğer, sindirim sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili olan hücre yapısı ise endodermdir.
Cevap A

39) Kan uyuşmazlığı; Annenin kan grubunun Rh(-) olduğu ve babanın kan grubunun Rh(+) olduğu durumlarda eğer bebeğin kan grubu Rh(+) olmuş ise anne ile bebeğin arasındaki kan bağı nedeniyle bebekten anneye geçen alyuvarlar belli bir oranı geçtiğinde annenin kanında bu duruma karşı antikor oluşur. Oluşan bu antikor göbek kordonu yoluyla bebeğe geçer ve bebeğin kanındaki alyuvarları parçalar. Bu da bebekte hızlı bir alyuvar yıkımına ve dolayısıyla anne karnındaki bebekte aşırı bir kansızlık ile buna bağlı olarak kalp yetmezliğine ve vücutta su birikmesine yol açar. Doğum sonrasında ise bütün bunların üstüne sarılık eklenir. Hem annede hem de bebekte meydana gelebilecek bu rahatsızlıklar tedavi edilmediği taktirde öldürücü olabilir ya da kalıcı sakatlığa neden olabilir.
Cevap E

40) Hakkını savunma, kendini ifade etme, soru sorma, öne çıkma gibi özellikler psikososyal gelişim açısından girişimcilik duygusu olarak tanımlanmaktadır. Psikososyal gelişime göre 3-6 yaş arası girişimciliğe karşı suçluluk dönemi olarak adlandırılır.
Cevap C

41) Klasik koşullanma yoluyla öğrenme kuramı duygu ve tutumların öğrenmelerini açıklamaya çalışan bir kuramdır. Bu kurama göre organizma şartlandığı bir uyarıcıya gösterdiği duygusal bir tepkiyi o uyarıcıya benzer olan başka bir uyarıcıya da gösterebilir. Bu durum genelleme olarak adlandırılmaktadır. Bir uyarıcıya gösterilen tepkiyi zihinde o uyarıcıyı çağrıştıran uyarıcıya göstermek ise garcia etkisi olarak adlandırılır. Verilen örnekte Utku bıyıklı öğretmeni kreş görevlisine benzettiği için korkmaktadır.
Cevap D

42) Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme kuramı davranış ve alışkanlıkların öğrenilmesini açıklamaya çalışan bir kuramdır. Bu kuramın tekniklerinden olan biçimlendirmeye göre organizmaya davranışını her geliştirdiğinde ödüller vererek istenen davranış noktasına getirilir. Bir davranışın aşama aşama, adım adım öğretilmesi ise zincirlemedir.
Cevap D

43) Yapı taşlarına kadar sindirilen besin öğelerinin sindirim kanalından emilerek vücut dokularına taşınmak üzere kana geçmesine emilim denir. Emilen besin öğeleri, bir yandan yanarak enerji oluşturur; diğer yandan da yeni vücut dokularını, savunma hücrelerini, enzim ve hormonları oluşturur; eskiyen, yıpranan hücreleri onarır veya yeniler. Organizmada vücutta meydana gelen bu kimyasal tepkimelere(reaksiyonlara)”metabolizma” adı verilir.
İki tür metabolizma vardır:
-Katabolizma(yıkım): Besin öğesi parçalanarak serbest enerjinin açığa çıkmasıdır.
-Anabolizma(yapım): Bazı yapıtaşı öğeler veya yıkım sonucu oluşan öğeler tekrar birleşerek vücudun yapısında bulunan protein, yağ, karbonhidrat ve nükleik asitleri sentezler.
Cevap B

44) İyot eksikliği kişiyi anne karnından başlayarak tüm yaşamı boyunca olumsuz olarak etkileyen hastalıklar bütünü ve önlenebilir zeka geriliğinin en önde gelen nedenlerinden biridir. İyot yetersizliğinin en olumsuz ve yıkıcı etkilerinin gözlendiği risk grupları; doğurganlık çağındaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklardır. Bebek ve çocuklarda; büyüme ve gelişme geriliği, zeka düzeyinin akranlarına göre en az 13,5 puan daha düşük olması, öğrenme yeteneği ve okul başarında azalma, gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma ve her yaşta guatr, iyot yetersizliğinin oluşturduğu önemli sağlık problemlerinden sadece birkaçıdır. Bu amaçla tüm dünyada iyot yetersizliğinin önlenmesi için ülkemizin de içinde bulunduğu birçok devlet tarafından özel programlar başlatılmıştır.
Cevap B

45) Raşitizm, çoğunlukla D vitamini eksikliğine bağlı olan, genellikle 6-18 aylık çocuklarda görülen kemik hastalığıdır. Kemik oluşumunun tam olmaması nedeniyle tedavisi geciktirilmiş, ihmal edilmiş hastalarda uzun kemiklerde şekil bozukluğu olur. Bu önemli halk sağlığı sorununun çözümü için Sağlık Bakanlığı ülke düzeyinde; toplumun d vitamini yetersizliği konusunda bilinçlendirilmesi, 1 milyon bebeğe günlük 400 U D vitamininin 1 yıl süre ile verilmesi amacıyla “ Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması” projesini başlatmıştır.
Cevap C

46) Bilişsel uygunluk kuramına göre bir kişi ya da nesneye karşı iki farklı tutum olduğunda bu kişi ve nesne ilişkilendiğinde birey tutumunu değiştirir.
Cevap C

47) Canlıların ayırt edici özellikleri; metabolizma, büyüme, farklılaşma, uyarılabilme, iletebilme, kasılabilme, üremedir.
Üreme: Hasar gören bir doku parçasındaki hücrelerin yerine yeni hücrelerin oluşmasıdır. Onarım da üreme ile gerçekleşmektedir.
Cevap B

48) Okul öncesi eğitimde sanat, spor, drama ve çeşitli oyunlar, çocuğun olaylar karşısındaki tutumunu ve duygularını anlatabilmesinin en güzel yolları olarak kullanılabilir. Bu durum sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sunacaktır.
Cevap D

49) Dramatik öğrenme merkezinde çocuk farklı roller alacak, günlük yaşamdan olayları ve kişileri doğaçlama olarak canlandıracaktır. Bundan ötürü sözlü ve sözsüz iletişim sembollerini sıklıkla kullanma imkanı bulacak bu da sembolik düşünme gelişimine katkı sunacaktır.
Cevap E

50) A ve E seçenekleri toplumsal yönü önde olan amaçlardır, C ve D seçenekleri gelişimsel yönü önde olan amaçlar arasında yer alır.
Cevap B

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!