3.1 C
İstanbul
Cumartesi, Ocak 16, 2021
Ana Sayfa Eğitim Bilimleri Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test - 2

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test – 2

1)“Öğretim uygulamaları biçimlendirilirken öğrencinin içinde yaşadığı zamandan hareket edilmelidir” görüşü aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Öğrenciye görelik
B) Yakından uzağa
C) Bilinenden bilinmeyene
D) Ayanilik
E) Somuttan soyuta

2-3 ve 4. Soruları aşağıdaki şekle göre yanıtlayınız.

2) Buna göre soldan en baştaki biçim aşağıdaki öğretim etkinliklerinden hangisine uygundur?

A) Anlatım
B) Soru yanıt
C) Grup tartışması
D) Gösteri
E) Simülasyon

3) Buna göre ortadaki biçim aşağıdaki öğretim etkinliklerinden hangisine uygundur?

A) Anlatım
B) Soru yanıt
C) Grup tartışması
D) Gösteri
E) Simülasyon

4) Buna göre sağdaki biçim aşağıdaki öğretim etkinliklerinden hangisine uygundur?

A) Anlatım
B) Soru yanıt
C) Grup tartışması
D) Gösteri
E) Simülasyon

5)

I- Eğitim sistemine yön veren temel felsefe
II- Yöntemlerin uygulanma biçimi
III- Hedef ve davranışlara ulaşmak için izlenecek olan yol
IV- Hedef ve davranışlara ulaşmak için oluşturulan genel yaklaşım

Yukarıda tanımları verilen kavramların sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

                         I                      II                           III                          IV
A)                Yöntem               Taktik                     Strateji                    Teknik
B)                Kuram                Teknik                     Strateji                   Yöntem
C)                Kuram                Teknik                    Yöntem                    Strateji
D)                Strateji               Kuram                    Taktik                      Teknik
E)                 Strateji              Kuram                    Yöntem                    Strateji

Kavram adı: Ova
Kavramın  tanımı :Bulundukları yerde çevrelerine göre çukurda…..
Örnekleri: Çukurova, Bafra Ovası
Örnek olmayanlar: Haymana Platosu
Kritik özellikleri: 1-Akarsuların derine gömülmemiş olması

6) Coğrafya öğretmeni Damla ova ve plato kavramını öğretmek için yukarıdaki etkinliği düzenlemiştir. Damla öğretmenin kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisine  örnek olabilir?

A) Kavram haritası
B) Kavram ağı
C) Kavram analizi
D) Kavramsal kategori
E) Kavramsal basamaklar dizini

Yağmur Kar dolu kırağı
Bir yağış çeşididir
Troposferin üst kısımlarında oluşan yağış çeşitlerindendir.
Su damlaları halindedir.

7) Bir coğrafya öğretmeninin kullandığı teknik yukarıda örneklenmiştir.Buna göre öğretmenin kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kavram haritası
B) Kavram analizi
C) Kavramsal kategori
D) Anlam çözümleme tablosu
E) Zihin haritası

8) Bir Coğrafya öğretmeni öğrencilerinin burun-körfez ,çiy-kırağı , ova-plato  gibi sahip oldukları hatalı ön bilgileri doğru bilgilerle değiştirmek istemektedir.
Buna göre coğrafya öğretmeninin bu amaçla aşağıdakilerden hangisini kullanması en uygun olur?

A) Kavram kategorileri
B) Poster
C) Kavram karikatürleri
D) Kavramsal değişim metinleri
E) Kavramsal basamaklar dizini

9) Bir öğretmen öğretim döneminin başında haftalık eğitsel yarışmalar planlamış ve sınıfını hetorojen gruplara bölerek gruplara yarışma ile ilgili malzemeler dağıtmıştır.Gruplar her hafta yapılan yarışmalara hazırlanmışlar ve her hafta yapılan yarışmaya gruplar bir öğrenci göndermiştir.
Bu durum işbirlikli öğrenme modellerinden hangisine örnektir?

A) Öğrenci takımları
B) Ekip destekli bireysel öğretim
C) Takım oyun turnuva
D) Ayrılıp birleşme
E) Birlikte öğrenme

10) Bir öğretmen sınıfı hetorojen gruplara ayırmış her gruba bir proje vererek her öğrencinin grubundaki projeye yeteneği ölçüsünde katkı vermesini sağlamaya çalışmıştır. Ortaya çıkan projelere göre grup hangi notu aldıysa gruptaki her öğrencinin notunu aynı almasını sağlamıştır.
Bu durum işbirlikli öğrenme modellerinden hangisine örnektir?

A) Öğrenci takımları
B) Ekip destekli bireysel öğretim
C) Takım oyun turnuva
D) Ayrılıp birleşme
E) Birlikte öğrenme

11) Bir öğretmen sınıfını gruplara ayırmış konuları gruptaki üye sayısı kadar parçalara ayırmış ve önce her öğrencinin kendi grubunda kendi konusuna hazırlanmasını sonra ise diğer gruplardan kendi ile aynı yeri çalışan öğrenci ile çalışmalarını karşılaştırıp dönüp kendi grubunda kendi hazırlandığı bölümü arkadaşlarına öğretmesini sağlamıştır.Ve çalışma sonunda her öğrenciye bireysel test vermiştir.
Bu durum işbirlikli öğrenme modellerinden hangisine örnektir?

A) Öğrenci takımları
B) Ekip destekli bireysel öğretim
C) Takım oyun turnuva
D) Ayrılıp birleşme
E) Birlikte öğrenme

12) Bir öğretmen sınıfı dörder kişilik gruplara ayırmış ve dörder kişilik grupları da kendi içinde ikişerli alt gruplara ayırmıştır. Bu ikili gruplar konuyu çalıştıktan sonra dönüp birbirlerinin yanıtlarını denetlemişlerdir.
Bu durum işbirlikli öğrenme modellerinden hangisine örnektir?

A) Öğrenci takımları
B) Ekip destekli bireysel öğretim
C) İkili denetim
D) Ayrılıp birleşme
E) Karşılıklı sorgulama

13) Bir öğretmen önce öğretmen istediği konuyu sınıfa sunmuş ve ardından sınıfı ikili üçlü gruplara ayırmış ve gruplarını birbirlerine soru sormalarını sağlamıştır.Bu arada öğretmen öğrencilere örnek sorulara vererek onların gereksiz ve konu dışı soru sormalarını engellemiştir.

A) Öğrenci takımları
B) Ekip destekli bireysel öğretim
C) Karşılıklı sorgulama
D) Ayrılıp birleşme
E) Karşılıklı sorgulama

14) Bir öğretmen öğretmek istediği konuyu sınıfa anlattıktan sonra konuyu iyi anlayamayan öğrencilerin seviyesi iyi olan öğrencilerle bireysel çalışmasını sağlamıştır.
Bu durum aşağıdaki öğretim etkinliklerinden hangisine örnektir?

A) İşbirlikli öğrenme
B) Akran öğretimi
C) Keller planı
D)Etkili öğretim
E) Tutor destekli öğretim

15) Bir öğretmen öğrencilerin öğrenecekleri konuyu belirlemelerine kazanımlar seçmelerine yöntem ve materyal geliştirmelerine ve sürecin sonunda kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olmuştur.
Buna göre öğretmenin uygulaması hangi öğretim modeline örnektir?

A) Yapılandırmacılık
B) Aktif öğrenme
C) İşbirlikli öğrenme
D) Tam öğrenme
E) Öğretim durumları

16) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünme becerilerine en çok katkı sağlar?

A) Araştırma inceleme
B) Problem çözme
C) Proje temelli öğretim
D) Basamaklı öğretim
E) Tam öğrenme

17) Bir öğretmen Bloom taksonomisine göre öğrenilecek konularla ilgili etkinlikleri kolaydan zora öğrencileri ile birlikte belirlemiş ve öncelikle bilgi ve kavrama basamağında konunun genel bilgilerini edinmelerini daha sonra uygulama basamağında öğrendiklerini uygulamalarını en sonunda ise öğrendiklerini değerlendirmelerini sağlamıştır.
Buna göre öğretmenin uyguladığı model aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma inceleme
B) Aktif öğrenme
C) Proje temelli öğretim
D) Basamaklı öğretim
E) Tam öğrenme

18) Bir uzman “dinamik ve gerçek öğrenme ortamları yaratarak öğrencilerin gerçek koşullar altında her bilgiyi sorgulamalarını sağlamalı ve onların düşünme becerilerini geliştirip öğrenmeyi öğreterek hiçbir bilgiden tamamen emin olmadan ulaşmalarını sağlamalıyız” biçiminde konuşmuştur.
Buna göre uzmanın savunduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma inceleme
B) Aktif öğrenme
C) Proje temelli öğretim
D) Basamaklı öğretim
E) Kuantum öğrenme

19) Bir Türkçe öğretmeni dersin başında sıfatlar ile ilgili örnekler sunmuş örnek metinlerden öğrencilere sıfatların işlevini sezdirmiş, sıfat olmayan örnekleri karşılaştırmalarını sağlamış ve en sonunda sıfatı tanımlayarak farklı örnekler vermiştir.
Buna göre öğretmenin kullandığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buluş
B) Sunuş
C) Araştırma inceleme
D) Aktif öğrenme
E) Kuantum öğrenme

20) Ergün hoca kpss ile ilgili öğrencilerin çok etkileyen bir konuşma yapmıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Söylev
B) Demeç
C) Brifing
D) Seminer
E) Sempozyum

21) Avrupa birliğine katılım süreci ile ilgili iki farklı görüşe sahip grup jüri önünde tartışmış ve fikrini en iyi savunan grup tartışmayı kazanmıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Söylev
B) Konferans
C) Münazara
D) Seminer
E) Sempozyum

22)  Çeşitli uzmanlar önceden planlanmış okuma yazma öğretimi ile ilgili bir toplantıda okuma yazma öğretimini çeşitli yönlerden ele alan bildiriler sunmuşlardır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Söylev
B) Konferans
C) Brifing
D) Seminer
E) Sempozyum

23) Bir öğretmen Avrupa birliğine katılmalı mıyız sorusunu sınıfta tartışmaya açmış ancak öğrenciler bu tartışmaya katılıyorum katılmıyorum kararsızım biçiminde yanıtlar vermiştir.Öğretmen her öğrencinin fikirlerini sebepleri ile açıklamalarına ve fikir değiştirmelerine izin vermiştir.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Görüş geliştirme
B) Konferans
C) Brifing
D) Seminer
E) Sempozyum

24) 5 kişilik bir grup Avrupa birliği ile ilgili önceden araştırmalar yaparak konuyu kalabalık bir grup önünde tartışmış izleyiciler de tartışmaya katılmıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Görüş geliştirme
B) Konferans
C) Panel
D) Seminer
E) Sempozyum

25) 5 kişilik bir grup söz alarak dinleyiciler önünde Avrupa birliği ile ilgili görüşlerini açıklamışlardır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Görüş geliştirme
B) Konferans
C) Panel
D) Açıkoturum
E) Sempozyum

26) Avrupa birliği ile ilgili farklı fikirlere sahip kişiler bir sonuca ulaşmak için dinleyiciler karşısında tartışmıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Görüş geliştirme
B) Konferans
C) Panel
D) Forum
E) Sempozyum

27) Bir öğretmen konuyu işledikten sonra sınıfı soru soran ve yanıtlayan olarak ikiye ayırmış ve konunun pekiştirilmesini sağlamıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Görüş geliştirme
B) Zıt panel
C) Panel
D) Forum
E) Sempozyum

28) Bir grup öğretmen Alan sınavı ile ilgili olarak birbiri ile tartışmış ve konuda uzman bir grup tartışma sonunda belirsizliğe düşülen konuları açıklamıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Kollegyum
B) Zıt panel
C) Panel
D) Forum
E) Sempozyum

29) Bir grup dışişleri uzmanı Suriye politikasını tartışıp sonucu raporlaştırmıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Kollegyum
B) Kollogyum
C) Panel
D) Forum
E) Sempozyum

30) Öğretmenlerin yaptıkları zümre toplantıları aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Kollegyum
B) Kollogyum
C) Çalıştay
D) Forum
E) Sempozyum

31) Bir grup uzmandan birbirinden haberleri olmadan yazılı görüş alınmıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Delphi
B) Sokratik tartışma
C) Sokrat semineri
D) Güdümlü tartışma
E)Forum

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-A 3-B 4-C 5-C 6-C 7-D 8-D 9-F 10-E 11-D 12-C 13-E 14-E 15-B 16-C 17-D 18-E 19-A 20-A 21-C 22-E 23-A 24-C 25-D 26-D 27-B 28-A 29-B 30-C 31- A

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!