4.5 C
İstanbul
Perşembe, Ocak 14, 2021
Ana Sayfa Eğitim Bilimleri Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test - 1

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test – 1

1) Kalabalık bir öğrenci sayısı ve çok uzun içerikle karşı karşıya olduğu için anlatım yöntemini kullanan bir öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisine uygun davranmıştır?

A) Bütünlük
B) Açıklık
C) Yaşama yakınlık
D) Güncellik
E) Ekonomiklik

2) Matematik problemlerini tahtaya yazarken Türkçe dilbilgisi kurallarına dikkat edilmesine önem veren bir matematik öğretmeni aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisine uygun davranmaya çalışmaktadır?

A) Bütünlük
B) Açıklık
C) Yaşama yakınlık
D) Güncellik
E) Ekonomiklik

3) Bir uzman hem süreç hem de sonuç ölçebilirim biçiminde konuşurken aşağıdaki düşünme biçimlerinden hangisini kullanmıştır?

A) Diyalektik
B) Analitik
C) Eklektik
D) Empatik
E) Iraksak

4) Bir uzman “bilişsel ve davranışçı ekollerin ikisinin de tam doğru olmadığını öğrenmenin zihinde başlayan ancak pekiştirme ile devam eden bir süreç olduğunu” ifade etmiştir.
Buna göre kullandığı düşünme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diyalektik
B) Analitik
C) Eklektik
D) Empatik
E) Iraksak

5) “Öğretmen bir mum gibidir tükendikçe etrafına ışık verir” biçiminde konuşan bir kimse aşağıdaki düşünme biçimlerinden hangisini kullanmıştır?

A) Analitik
B) Metafor
C) Yakınsak
D) Empatik
E) Anoloji

6) “Bütün adaylar kaygılıdır yeğenim de sınava hazırlanıyor o halde o da kaygılıdır” biçiminde konuşan bir kimse aşağıdaki düşünme biçimlerinden hangisini  kullanmıştır?

A) Tümdengelim
B) Metafor
C) Tümevarım
D) Empatik
E) Anoloji

7) Analitik geometri konusunu öğrenmek için yirmi saate ihtiyacı olan bir öğrenciye beş saat imkan verilirse okulda öğrenme modeline göre öğrenme düzeyi aşağıdakilerden hangisi olur?

A) %80
B) %70
C) % 25
D) %50
E) % 30

8) Analitik geometri konusunu öğrenmek için bir öğrencinin yirmi saate ihtiyacı olması okulda öğrenme modeline göre aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Sebat
B) Süre
C) Öğretimin kalitesi
D) Yetenek
E) Anlama yeteneği

9) Bir öğretmen sınıfı seviye gruplarına bölerek iyi öğrenilemeyen bir konuyu daha iyi öğrenmeleri için her grubun başına bir lider vermiş ve lider gözetiminde çalışmalarını sağlamıştır.

A) Akran öğretimi
B) Tutor destekli öğretim
C) Keller planı
D) Etkili öğretim
E) Okulda öğrenme

10) Etkili öğretim modeline göre öğretimin öğrenci için anlamlı olması ve çok yönlü tüm öğrenci tiplerine hitap edebilmesi gerekir.
Buna göre öğretimin anlamlı olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Öğretimin düzeyi
B) Öğretimin niteliği
C) Teşvik
D) Zaman
E) Sebat

11) Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme modeline göre değiştirilebilir öğrenci niteliklerindendir?

A) Zeka
B) Kişilik
C) Yetenek
D) Aile yapısı
E) İlgi

12) Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme modeline göre bilişsel giriş davranışları arasında gösterilemez?

A) Dil
B) Ön öğrenmeler
C) Akademik özgüven
D) Öğrenme stili
E) Problem çözme becerisi

13) Bir öğretmen öğreteceği konuyla ilgili farkındalık yaratmak için dersin giriş kısmında bir anı anlatmıştır.
Bu durum ta öğrenme modeline göre aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Etkin katılım
B) Dönüt
C) Görsel ipucu
D) Sözel ipucu
E) Yaşantısal ipucu

14) Bir öğretmen sorduğu soruya yanıt veren öğrencisine “cevabın yanlış” karşılığını vermiştir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Teyit edici dönüt
B) Düzeltici dönüt
C) Açıklayıcı dönüt
D) Teşhis edici dönüt
E) Eklemleyici dönüt

15) Bir öğretmen sorduğu soruya yanıt veren öğrencisine “cevabın yanlış çünkü doğru cevap Ankara” karşılığını vermiştir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Teyit edici dönüt
B) Düzeltici dönüt
C) Açıklayıcı dönüt
D) Teşhis edici dönüt
E) Eklemleyici dönüt

16) Bir öğretmen sorduğu soruya yanıt veren öğrencisine “cevabın yanlış çünkü doğru cevap Ankara çünkü ilk meclis orada kuruldu” karşılığını vermiştir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Teyit edici dönüt
B) Düzeltici dönüt
C) Açıklayıcı dönüt
D) Teşhis edici dönüt
E) Eklemleyici dönüt

 

 

 

 

 

 

17) Bir öğretmen sorduğu soruya yanıt veren öğrencisine “cevabın yanlış çünkü doğru cevap Ankara çünkü ilk meclis orada kuruldu ;Cumhuriyet Dönemi tarihini çalışman gerektiğini düşünüyorum” karşılığını vermiştir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Teyit edici dönüt
B) Düzeltici dönüt
C) Açıklayıcı dönüt
D) Teşhis edici dönüt
E) Eklemleyici dönüt

18) Bir öğretmen sorduğu soruya yanıt veren öğrencisine “cevabın doğru ayrıca pekiştireci kişi doğrudan almasa bu da dolaylı pekiştirme olurdu” karşılığını vermiştir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Teyit edici dönüt
B) Düzeltici dönüt
C) Açıklayıcı dönüt
D) Teşhis edici dönüt
E) Eklemleyici dönüt

19) Tam öğrenme modeli uygulayan bir öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Hedef davranışları belirlemeli
B) Ön koşul öğrenmeleri belirlemeli
C) Konuyu ünitelere ayırmalı
D) Ön bilgi eksikliklerini saptamalı
E) Standartları belirlemeli

20 ve 21. Soruları aşağıda verilen metne göre yanıtlayınız.

Adalet bakanlığı ulusal yargı programı adlı bir paket programı personelinin öğrenmesi için onlara bir eğitim yazılımı vermiştir.Bu yazılımda program alt aşamalara bölünmüş ve her modül sonunda öğrenme düzeyini ölçen bir test yapılarak yanlış verilen yanıtlarda dönüp tekrar okuması gereken yerler belirtilmiştir. Bir bölümü öğrenmeden diğer modüle geçiş engellenmiştir.Bir yıl içerisinde tüm personelin modülleri tamamlaması ve sonunda hizmet içi eğitim belgesi alması planlanmıştır.

20)  Buna göre uygulanan model aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam öğrenme
B) Etkili öğretim
C) Öğretim durumları
D) Programlı öğretim
E) Keller planı

21) Yukarıda bahsedilen durumda her verilen yanlış cevapta sistemin yönlendirme yapması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Bireysel hız
B) Anında dönüt
C) Başarı
D) Küçük adımlar
E) Etkin katılım

22) Bir öğretmen öğretim sürecinin başında önce hedefleri saptamış ardından giriş davranışlarını belirlemiş ortam seçimi materyal seçimi yapıp öğretimi gerçekleştirdikten sonra ise değerlendirme yapmıştır.
Buna göre öğretmen aşağıdaki öğretim modellerinden hangisini kullanmıştır?

A) Tam öğrenme
B) Temel öğretim modeli
C) Öğretim durumları
D) Programlı öğretim
E) Keller planı

23) Yapılandırmacı yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi birincil öğretim kaynağı değildir?

A) Ham veriler
B) Üç boyutlu materyaller
C) Maket
D) Kitap
E) Model

24) Bir öğretmen öğrencilerinin yeni konuyu öğrenmeye başlamadan önceki bilgilerini harekete geçirecek etkinlikler planlamalarına yardımcı olmuştur.
Bu durum yapılandırmacı anlayışa ait 5 E modeline göre aşağıdaki aşamalardan hangisidir?

A) Keşfetme
B) Girme
C) Açıklama
D) Derinleştirme
E) Değerlendirme

25) Bir öğretmen öğrencilerinin yeni bilgiyi kazanmaları amacıyla araştırma, gözlem, deney gibi etkinlikler planlamalarına yardımcı olmuştur.
Bu durum yapılandırmacı anlayışa ait 5 E modeline göre aşağıdaki aşamalardan hangisidir?

A) Keşfetme
B) Girme
C) Açıklama
D) Derinleştirme
E) Değerlendirme

26) Bir öğretmen öğrencilerinin yeni bilgiyi özümleme ve anlamalarına yardımcı olacak etkinlikler planlamalarına yardımcı olmuştur.
Bu durum yapılandırmacı anlayışa ait 5 E modeline göre aşağıdaki aşamalardan hangisidir?

A) Keşfetme
B) Girme
C) Açıklama
D) Derinleştirme
E) Değerlendirme

27) Bir öğretmen öğrencilerinin yeni bilgiyi kullanmalarına uygulamalarına  yardımcı olacak etkinlikler planlamalarına yardımcı olmuştur.
Bu durum yapılandırmacı anlayışa ait 5 E modeline göre aşağıdaki aşamalardan hangisidir?

A) Keşfetme
B) Girme
C) Açıklama
D) Derinleştirme
E) Değerlendirme

28) Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı anlayışa uygun bir ölçme aracı değildir?

A) Portfolyo
B) Performans değerlendirme
C) Öz değerlendirme
D) Akran değerlendirme
E) Yazılı yoklama

29) Bir öğretmen sınıfı hetorojen gruplara bölmüş her öğrencinin kümeler konusunu grubunda çalışmasını sağlamış her öğrenciye bireysel testler vererek değerlendirmeyi bireysel yapmış ancak grup üyelerinin puanlarını toplayarak grup puanına göre grup ödülü vermiştir.
Bu durum işbirlikli öğrenme modellerinden hangisine örnektir?

A) Öğrenci takımları
B) Ekip destekli bireysel öğretim
C) Takım oyun turnuva
D) Ayrılıp birleşme
E) Birlikte öğrenme

30) Bir öğretmen sınıfını hetorojen gruplara bölmüş ve doğal sayılar konusunu her öğrencinin kendi grubu içinde bireysel çalışmasını ve sonunda dönüp kendi çalışmasını grup üyeleri ile kontrol etmelerini sağlamıştır.
Bu durum işbirlikli öğrenme modellerinden hangisine örnektir?

A) Öğrenci takımları
B) Ekip destekli bireysel öğretim
C) Takım oyun turnuva
D) Ayrılıp birleşme
E) Birlikte öğrenme

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-A 3-C 4-A 5-B 6-A 7-C 8-D 9-C 10-B 11-E 12-C 13-D 14-A 15-B 16-C 17-D 18-E 19-C 20-D 21-B 22-B 23-D 24-B 25-A 26-C 27-D 28-E 29-A 30-B

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!