6 C
İstanbul
Çarşamba, Ocak 13, 2021
Ana Sayfa Öğretmenlik Alan Bilgisi Kişiler Arası İletişim Güvengenlik ve Empati

Kişiler Arası İletişim Güvengenlik ve Empati

Güvengenlik, kişinin kendisini belli bir tarzda ifade etme biçimini açıklayan bir kavram olarak, içerdiği mesajların kapsamına ve düzeylerine göre çeşitli şekillerde sınırlandırılmaktadır.
Reddetmeye dayalı güvengenlik bireyin kişisel haklarını ihlal eden makul olmayan istekleri uygun reddetme tepkileriyle geri çevirmeyi içermektedir.
Övmeye dayalı güvengenlik ise samimi ve sıcak bir tarzda övgüde bulunabilme ve diğerlerine yönelik olumlu duyguları ifade edebilmeyi sağlayan önemli kişilerarası becerileri içermektedir.
İstekte bulunmaya dayalı güvengenlik türü, kişinin gereksinimlerini karşılamasını ve amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla diğerlerinden istekte bulundukları zaman ortaya çıkmaktadır. İstekte bulunmaya dayalı güvengenlik türü kişisel amaçlara ulaşmayı sağlayacak şekilde kişinin çevresini manipüle etmesine izin veren önemli bir sosyal beceridir
Düşük düzeyde değerlendirilen güvengen davranış biçimleri:
1) Temel güvengenlik: Bu güvengen davranış biçimi, gereksinimlerin, isteklerin, düşüncelerin ve duyguların açık bir biçimde ifade edilmesine işaret etmektedir. Örneğin, “bu saati dün bu dükkandan almıştım, fakat alarmının düzgün çalışmadığını fark ettim. Bu saati değiştirmenizi istiyorum.”
2) Tepkisel güvengenlik: Diğer kişinin gereksinimlerini ya da duygularını kontrol etmeye yönelik bir güvengen ifade biçimidir. Örneğin, “bu konuda sana nasıl yardımcı olabileceğimi düşünüyorsun?”

3) Empatik güvengenlik: Kendi gereksinim ve isteklerinizi, fakat aynı zamanda diğer kişinin bakış açısı ya da görüşünün açıkça farkında olduğunuzu ifade ettiğiniz davranış biçimidir. Örneğin, “bu çalışma temposunun seni yorduğunu görebiliyorum, fakat bu çalışmayı hafta sonuna kadar yetiştirmemiz gerekiyor.”

Yüksek düzeyde değerlendirilen güvengen davranış biçimleri:

1.Sonucu vurgulayan güvengenlik: Karşınızdaki kişilere, eğer davranışlarını değiştirmezlerse onlara ne olacağını ifade ettiğiniz en güçlü güvengen davranış biçimidir. Bu davranış biçimi bir tehdit olarak ifade edilmemeli, belli sonuçlar ortaya çıkmadan önce bireye davranışlarını değiştirmesi için bir şans olarak sunulmalıdır. Kolaylıkla bir tehdit olarak yorumlanabileceği için kullanımı en zor güvengen davranış biçimi olarak değerlendirilebilir. Örneğin, “çalışmamızda üstlendiğiniz sorumlulukları zamanında yerine getirmemeniz durumunda projedeki görevinizi sonlandırıp yerinize yeni araştırmacılar almam gerekecek.”

2.Tutarsızlığa dayanan güvengenlik: Öncesinde üzerinde anlaştığınız konular-da sonradan ortaya çıkan tutarsızlıkları vurgulayan bir güvengen davranış biçimidir. Bu davranış genellikle belli bir durumda ne istediğinizi yeniden ifade etmeniz anlamına gelir. Örneğin, “programa alınacak yeni dersler konusu ile ilgili olarak bu hafta içinde beni arayacağınız konusunda anlaşmıştık fakat sizden herhangi bir haber almadım. En geç bu hafta sonuna kadar beni aramanızı bekliyorum.”

3.Olumsuz duygulara yönelik güvengenlik: Karşınızdaki kişinin davranışının sizin üzerinizdeki etkisine işaret ettiğiniz güvengen davranış biçimidir. Bu davranış genellikle dört bileşeni içermektedir.

 Bunlar:

-Karşınızdaki kişinin nasıl davrandığının objektif ve açık olarak açıklanması

-Karşınızdaki kişinin davranışının sizi ne şekilde etkilediğinin ifade edilmesi

-Nasıl hissettiğinizin açıklanması

-Ne istediğinizin ya da neyi tercih ettiğinizin açıklanması

YÖNTEMLER

ABC

-Arkadaşım beni ziyarete gelmek istediğini söyledi

-Yarın sınavım var ama bu nedenle bile olsa arkadaşımı reddetmemeliyim

-Sınava hazırlanamamaktan kaynaklı kaygı

BEN DİLİ
-Sen beni çileden çıkarıyorsun.
-Sen kendimi aptal gibi hissetmeme neden oluyorsun
-Sen beni bunaltıyorsun.
-Kendimi yetersiz hissettiriyorsun
-Haber vermeden geç geldiğin zamanlar çileden çıkıyorum.
-Arkadaşlarımızın arasında beni eleştirdiğinde kendimi aptal gibi hissediyorum.
-İşinle ilgili sıkıntıları tekrar tekrar anlattığın zamanlarda kendimi bunalmış hissediyorum.
-Benim anlamadığım teknik kavramlarla konuşmaya başladığın zamanlar kendimi yetersiz hissediyorum.”

BOZUK PLAK
Çocuk: Annecim, şimdi televizyon izleyebilir miyim?
Anne: Hayır, ev ödevlerini bitirmeden olmaz.
Çocuk: Ama şimdi çizgi film var.
Anne: Çizgi film izlemeyi sevdiğini biliyorum ama ev ödevlerini bitirmeden olmaz.
Çocuk: Hiçbir zaman istediğim şeyleri yapmama izin vermiyorsun!
Anne: Televizyon izlemek istediğini biliyorum ama ev ödevlerini bitirmeden olmaz.

EMPATİ VE AŞAMALARI
Onlar basamağı, Örneğin, alışveriş limitini aşarak parasını israf ettiğini düşünen ve bundan yakınan bir müşteriye ” ayağını yorgana göre uzat ” dendiğinde, onlar basamağına uygun empatik tepki vermiş olunur.
Ben basamağı, Örneğin, dinlediği sorun karşısında “üzüldüm, aynı dert bende de var” der ve müşteriyi sorunuyla yüzüstü bırakır.
Sen basamağı, empatik tepki veren kişi, kendisine sorununu ileten kişinin rolüne girer, olaylara o kişinin bakış açısıyla bakar. Bir başka açıklamayla, kendisine iletilen sorun karşısında, toplumun ya da kendisinin düşüncelerini dile getiremez, doğrudan doğruya karşısındaki kişinin duyguları ve düşünceleri üzerinde odaklaşarak, onun ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamaya çalışır.

Bu üç temel empati basamağını kapsayacak şekilde on tane alt basamaktan söz edebiliriz:
1) Senin problemin karşısında başkaları ne düşürür, ne hisseder: Bu basamakta empati kurmaya çalışan kişi birtakım genellemeler yapar, felsefi görüşlere, atasözlerine başvurabilir sorunu anlatan kişiyi toplumun değer yargıları açısından eleştirir.
2) Eleştiri: Dinleyen çalışan, sorununu anlatan kişiyi kendi görüşleri açısından eleştirir, yargılar.
3) Akıl verme: Kişilere akıl verir, onlara ne yapması gerektiğini söyler.
4) Teşhis: Kendisine anlatılan soruna ya da sorunu anlatan kişiye teşhis koyar; örneğin “sen bunu kendine fazla dert ediyorsun” der.
5)Bende de var: Kendisine anlatılan sorunun benzerinin kendisinde de bulunduğunu söyler.
6) Benim duygularım: Dinlediği sorun karşısında kendi duygularını sözle ya da davranışla ifade eder; örneğin “üzüldüm” ya da “sevindim” der.
7) Destekleme: Kişinin sözlerini tekrarlamadan onu anladığını, onu desteklediğini belirtir.
8) Soruna eğilme: Kendisine anlatılan soruna eğilir, sorunu iradeler, konuya ilişkin sorular sorar.
9) Tekrarlama: Kendisine anlatılan sorunu, gerektiğinde sorunu anlatan kişinin kullandığı bazı kelimelere de yer vererek özetler. Böylece dinlediği mesajı kaynağına yansıtmış olur.
10) Derin duyguları anlama: Bu basamakta empati kuran kimse kendi gerçekliğini kaybetmeden onun açıkça ifade ettiği ya da etmediği tüm duygularını fark eder ve bu durumu ona ifade eder.

!!!Yukarıdaki basamaklardan; 1. basamak onlar basamağına, 2., 3., 4., 5., 6. basamaklar ben basamağına, 7., 8., 9., 10. basamaklar ise, sen basamağına ilişkin durumlara karşılık gelir

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!