5.1 C
İstanbul
Cumartesi, Ocak 16, 2021
Ana Sayfa Denemeler Eğitim Bilimleri Deneme - 1

Eğitim Bilimleri Deneme – 1

1) Elif Hanım, çocukluk döneminde okula gidemediğinden ötürü okuma yazmayı ve matematiksel işlemleri bilmemektedir. Yetişkinlik döneminde açık öğretim sisteminden yararlanarak eğitim almaya başlamış ve okuma yazma, matematiksel işlemleri öğrenmiştir. Evinde kendi başına çalışırken problemler konusunu anlamakta zorlandığını gören Elif Hanım bir öğretmenden yardım istemiş ve öğretmen Elif Hanım’ın dört işlemleri tam öğrenmediği için problemler konusunu anlamadığını görüp ders vermeye öncelikle bu konudan başlamıştır.
Öğretmenin dikkate aldığı öğretim ilkesi ve Elif Hanım’ın problemleri öğrenememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Öğrenciye görelik-Olgunlaşma
B) Öğrenciye görelik-Kritik dönem
C) Düzeye uygunluk-Kritik dönem
D) Düzeye uygunluk-Hazır bulunuşluk
E) Açıklık-Kritik dönem

2) Fırat, içine kapanık ve çekingen özelliklere sahip bir öğrenci olarak öne çıkmaktadır. Sınıf öğretmeni ona onu sosyal etkinliklerde öne çıkaran görev ve sorumluluklar vermeye başlamış ve bir zaman sonra Fırat’ın daha girişken ve kendine güvenen bir öğrenci olmaya başladığı aynı zamanda dil ve konuşma becerilerinin de geliştiği görülmüştür.
Öğrenciye yapılan rehberlik yardımı ve Fırat’ın gelişimi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Eğitsel rehberlik-bireysel farklılıklar
B) Eğitsel rehberlik-bütünlük
C) Geliştirici rehberlik-bireysel farklılıklar
D) Kişisel rehberlik-bütünlük
E) Ayarlayıcı rehberlik-yordanabilirlik

3) Ekrem, çocukluk döneminde tiyatro sanatçısı olmak ile ilgili hayaller kurmuş ancak yaşam koşullarının da etkisi ile eğitim fakültesi okumuş ve öğretmen olmuştur. Ancak göreve atandığı ilk yıl bir miktar çalışıp gerekli ekonomik birikimi elde edebilirse iyi bir tiyatro eğitimi alabileceğini, bu eğitimi alırsa amatör çalışmalar yapabileceğini ve kısa süre içinde çocukluk hayali olan tiyatro sanatçısı olmayı başarabileceğini düşünmüştür.
Ekrem’in çocuklukta tiyatro sanatçısı olmayı düşünmesinin karşılık geldiği mesleki gelişim dönemi ve Ekrem’in yetişkinlikteki düşünme biçimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Keşfetme-Analitik düşünme
B) Keşfetme-Hipotetik düşünme
C) Uyanış-Analitik düşünme
D) Uyanış-Hipotetik düşünme
E) Hazırlık-Göreli düşünme

4) 5 yaşındaki Çağan, İstanbul genelinde okulların seçim çalışmaları amacıyla tatil edildiği bir gün annesine “ama anne bugün kar yağmadı ki” demiştir.
Çağan’ın bu ifadesi neden olan durum ve düşünme biçimi Pıaget’nin bilişsel gelişim kuramı çerçevesinde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A) Özümleme-Tersine çevirme
B) Özümleme-Odaklanma
C) Odaklanma-Özelden özele akıl yürütme
D) Odaklanma-Korunum
E) Canlandırmacılık-Yapaycılık

5.ve 6. Soruları metne göre yanıtlayınız.
Deniz yeni satın alınan tabletin tuşlarının işlevini merak etmiş bu amaçla tableti keşfetmeye çalışmıştır. Bir süre çabaladıktan sonra ablasından yardım isteyen ve ona sorular soran Deniz kısa sürede tableti kullanmayı öğrenmiştir. Oyun oynadığı bir sırada yanında kimse olmadığı halde “bu seviyeyi geçersem sanırım ilerleyen seviyelerde daha çok ödül kazanırım” şeklinde sesli düşünmüştür.

5) Deniz’in davranışları Vygotsky’nin aşağıdaki bilişsel gelişim kavramlarından hangisi ile açıklanır?

A) Monolog-İçsel konuşma
B) Yapılandırma-İçsel konuşma
C) Yapı iskelesi-İçsel konuşma
D) Yapı iskelesi-Monolog
E) Yakınsak gelişim alanı-İçsel konuşma

6) Deniz’in bu davranışları Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Güven
B) Yeterlik
C) Özerklik
D) Girişimcilik
E) Üretkenlik

7) Cansu annesinin hastalanmasından dolayı teslim etmesi gereken ödevi hazırlayamamıştır ve bundan dolayı öğretmeninin kendisine kızmayacağına inanmaktadır.
Cansu’nun bu düşüncesi Pıaget’in ve Kohlberg’in ahlaki gelişim düzeylerinden sırasıyla hangisine uygundur?

A) Dışa bağlı dönem-İtaat ceza
B) Dışa bağlı dönem-Sosyal sözleşme
C) Özerk dönem-Sosyal sözleşme
D) Özerk dönem-Kanun düzen
E) Dışa bağlı dönem-Kanun düzen

8) Hırsızlık eğilimi olan bir kimsenin hırsızlığı kötüleyen sözler söylemesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek gösterilebilir?

A) Yansıtma
B) Yön değiştirme
C) Mantığa bürüme
D) Çarpıtma
E) Karşıt tepki gösterme

9) 16 yaşındaki Gaye notları yüksek bir öğrencidir. Arkadaşları ile yaptığı konuşmalarda başarılı olmasını, iyi bir okulda okuması, iyi öğretmenleri olması gibi nedenlerle açıklamaktadır. Bir sohbet sırasında yakalandığı hastalığının sebebini hijyenik olmayan toplu taşıma araçlarıyla açıklamaya çalıştığı görülmüştür.
Buna göre Gaye aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisini göstermektedir?

A) Mükemmeliyetçilik
B) Öznel benlik
C) Benmerkezcilik
D) İç denetimlilik
E) Dış denetimlilik

10) Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi özellikleri açısından yanlıştır?

A) Cinsiyet rolleri öğrenilmeye başlanır
B) Mahremiyeti öğrenir
C) Kişisel bağımsızlık gelişir
D) Kimlik gelişir
E) Ahlak gelişimi oluşmaya başlar

11) Sekiz aylık iki bebekten birine yürüme alıştırmaları yapılmış diğerine ise yürüme alıştırmaları yapılmamıştır. Yürüme alıştırmaları yapılmayan bebek ile yapılan bebekler birbirine yakın zamanlarda yürüyebilme yeteneği kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi açıklar?

A) Öğrenmede bireysel farklılıklar vardır
B) Gelişimde kritik dönemler vardır
C) Gelişim aşamalıdır
D) Yeteneklerin ortaya çıkmasında olgunlaşma daha etkindir
E) Öğrenme olgunlaşma üzerinde etkindir.

12) Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme tanımlarına uygun bir öğrenilmiş davranıştır?

A) Gizem’in sabah karşılaştığı insanlara günaydın demesi
B) Meltem’in parmak kaldırarak derse katılması
C) Yılmaz’ın anlamadığı bir konu olduğunda soru sorması
D) Ayhan’ın saz çalması
E) Uğur’un uyarıcı ve tepki genellemesinin farkını anlaması

13) Lise matematik öğretmeni ile Ortaokul Matematik öğretmeninin adlarını sürekli karıştıran Neslihan kaydolduğu bir kursta Matematik öğretmeni olan Handan hanımdan ders almaya başlamıştır. Bir ders sırasında soru soracağı anda öğretmenine ortaokul öğretmeninin adı ile hitap etmiştir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Yanlış yerleştirme
B) Olumsuz transfer
C) İleriye ket vurma
D) Geriye ket vurma
E) Sızan kova hipotezi

14) Coğrafya öğretmeni Büşra Hanım uzun zamandır kullanmadığı bir formülü hatırlamadığını fark etmiştir.
Bu durum amaçlı davranışçılık yaklaşımına göre aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Unutma
B) Sönme
C)Bastırma
D) Bozulma
E) Örtük sönme

15) Pikniğe gittikleri günlerde babasının sürekli mavi eşofmanlarını giydiğini gören Mira, babasının spor yapmak için eşofmanlarını giydiğini görünce sevinerek koşmuştur.
Mira’nın düşünme biçimi ve mavi eşofmanların piknik açısından işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.

A) Özelden özele akıl yürütme-Klasik koşullanma
B) Özümleme-Ayırtetme
C) Özümleme-olumlu habercilik
D) Odaklanma-olumsuz habercilik
E) Genelleme-Ayırtetme

16) Otogar gördüğünde Üniversite yıllarında ailesinden ayrıldığı günleri hatırlayarak hüzünlenen bir kişinin bu durumu aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisi ile en iyi açıklanır?

A) İçgörüsel
B) Örtük
C) Sosyal
D) Seçme-bağlanma
E) Çağrışımsal

17) Kendisine yeni alınan oyuncağı hiç hoşlanmadığı bir yetişkinin elinde gören Ceren bu oyuncakla oynamak istememiştir.
Bu durum klasik koşullanma ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi ile açıklanır?

A) Garcia etkisi
B) Genelleme
C) Birleşik koşullanma
D) Ön koşullanma
E) Üst düzey koşullanma

18) Bir öğretmen öğrencilerine gazete okuma alışkanlığı kazanırsanız size yüksek not vereceğim demiş ve öğrencileri her gazete okuduklarında bu alışkanlığı kazanana kadar onlara not vermiştir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangilerine örnek oluşturur?

A) Premack ilkesi-Oranlı pekiştirme
B) Premack ilkesi-sürekli pekiştirme
C) Koşullu anlaşma-Oranlı pekiştirme
D) Koşullu anlaşma-Sürekli pekiştirme
E) Zıt tepki-Aralıklı pekiştirme

19) Kötünün iyisi deyimi psikanalitik yaklaşım ve davranışçı yaklaşım açısından aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Yaklaşma Yaklaşma-Engelleme
B) Yaklaşma Yaklaşma-Gölgeleme
C) Kaçınma Kaçınma –Engelleme
D) Kaçınma Kaçınma-Gölgeleme
E) Yaklaşma Kaçma-İtici uyarıcı verme

20) Deniz babasından görerek öğrendiği nezaket kurallarını yeri geldiğinde kullanmakta ve bu biçimde insanlarla daha iyi iletişim kurmaktadır.
Bu durum sosyal öğrenme ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Öngörü kapasitesi
B) Sembolleştirme kapasitesi
C) Karşılıklı belirleyicilik
D) Öz yeterlik kapasitesi
E) Davranışa dönüştürme

21) Üç ay boyunca uygulamalı direksiyon eğitimi alan Tuğba arabayı nasıl kullanacağını ve trafik işaretlerinin anlamını öğrenmiştir.
Buna göre öğrenmenin kalıcılığı açısından düşünüldüğünde Tuğba’nın en çok kullandığı iki bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ön bellek-kısa süreli bellek
B) İşlevsel bellek-Semantik bellek
C) İşlemsel bellek-Semantik bellek
D) Kısa süreli bellek-Anısal bellek
E) Semantik bellek-Ön bellek

22) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir unutmadır.

A) Sakladığı kitabın yerini unutma
B) Bir arkadaşının adını unutma
C) İyi bildiği bir formülü unutma
D) Evinin adresini unutma
E) Konuşurken biri araya girince ne söylediğini unutma

23) Sayısal yeteneği sınırlı olan bir öğrenciye ailesi yüksek başarı baskısı yaptığı için öğrencide içe kapanma tırnak yeme gibi davranışlar görülmeye başlanmıştır.
Buna göre sınıf rehber öğretmeninin ve okul rehber öğretmeninin vermesi gereken rehberlik yardımları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veli ile ilişkiler-Psikolojik danışma
B) Müşavirlik-Psikolojik danışma
C) Sevk-Psikolojik danışma
D) Sevk-Müşavirlik
E) İyileştirici rehberlik-Tamamlayıcı rehberlik

24) Sınav kaygısı yaşayan bir öğrenciye verilecek rehberlik yardımı program ve işlev açısından aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Müfredat-Psikolojik danışma
B) Bireysel planlama-Krize müdahale
C) Müdahale hizmetleri-İyileştirici rehberlik
D) Müdahale hizmetleri-Tamamlayıcı rehberlik
E) Sevk-Müdahale hizmetleri

25) Aşağıdakilerden hangisi empati cümlesidir?

A) Merve ders çalışmaktan pek hoşlanmaz
B) Bana böyle davranman beni üzüyor
C) Çalışırsan yapabileceğinden eminim
D) Üstesinden gelemeyeceğini düşündüğün için üzgünsün
E) Acaba suç sende olabilir mi?

26) Dikkat problemleri yaşayan bir öğrencinin öğretmenine okul rehber öğretmeninin vermesi gereken öneri ve yapacağı yardım işlevine göre aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Bireysel eğitim planı yapmak-Oryantasyon
B) Sık sık uyarmasını önermek-Müşavirlik
C) Kapıya yakın oturtmasını önermek-Ayarlayıcı
D) Kısa vadeli hedefler belirlemesini önermek-Tamamlayıcı
E) Kısa vadeli planlar önermek-Müşavirlik

27) Bireylerin meslekler hakkında somut bilgilere sahip olduğu gelişim aşaması ve verilmesi gereken öncelikli rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyanış-Bilgi sunma
B) Karar verme-Bireyi tanıma
C) Karar verme-Bilgi sunma
D) Keşfetme-Bilgi sunma
E) Hazırlık-yöneltme

28) Aşağıdakilerden hangisi müşavirlik ve bireyi tanıma hizmetleri açısından öne çıkan rehberlik ilkeleridir?

A) Gönüllülük-Gizlilik
B) Özerklik-Açıklık
C) Süreklilik-Özerklik
D) İşbirliği-Gizlilik
E) Profesyonellik-Mesleği kötüye kullanma

29) Normal gelişim özelliklerine sahip bir öğrencinin sosyal beceriler edinmesi için belli zamanlarda özel eğitim sınıflarında eğitim etkinliklerine katılması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Yarı zamanlı kaynaştırma
B) Tam zamanlı kaynaştırma
C) Özel eğitim
D) Ters kaynaştırma
E) Sosyal kaynaştırma

30) Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin kendi ile ilgili algıları ve başkalarını kendi ile ilgili ne düşündüğü ile algılarını belirlemeye dönük bir tanıma tekniğidir?

A) Kimdir bu
B) Sosyometri
C) Rol dağıtım
D) Kime göre ben neyim
E) Vaka konferansı

31) Bir okul rehber öğretmeni meslek seçimine yardımcı olmak üzere öğrencilerin kişisel niteliklerini belirleyecek ölçme araçları uygulamış ve mesleklerin özelliklerini de tanıtarak eşleştirip uygun mesleği seçmelerine yardımcı olmuştur.
Rehber öğretmenin kişisel nitelikleri belirleyerek verdiği yardım ve dikkate aldığı mesleki rehberlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yöneltme-İhtiyaçlar yaklaşımı
B) Yöneltme-Özellik faktör yaklaşımı
C) Bilgi sunma-Gelişimsel yaklaşım
D) Bireyi tanıma-Özellik faktör yaklaşımı
E) Bireyi tanıma-tipoloji yaklaşımı

32) Kaynaştırma ve özel eğitim ile ilgili sevk ve tanılama hizmetlerini vermekle görevli olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) RAM-Sınıf rehber öğretmeni
B) Sınıf rehber öğretmeni RAM
C) Okul rehber öğretmeni-RAM
D)Müdür-RAM
E) Okul rehber öğretmeni-Rehberlik yürütme kurulu

33) Matematik öğretmenini çok sevdiği için ilgi envanterine kendini matematiğe ilgili çıkaracak biçimde yanıtlar veren bir öğrenci aşağıdaki hatalardan hangisine neden olmuştur?

A) Sosyal kabul
B) Tanıma hatası
C) Yanıltma hatası
D) Mantık hatası
E) Yanlılık hatası

34) Gamze öğretmen derse başlamadan önce içerik analizini yapabilmek amacıyla öğrencilerin ön bilgilerini belirleyecek bir test düzenlemiş ve konu sonlarında eksik öğrenmeleri belirlemek için sorular sorarak dersin devamında bu eksik öğrenmeleri dikkate alacak planlamalar yapmıştır.
Gamze öğretmenin bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Tanılayıcı-Değer biçici
B) Biçimlendirici-Değer biçici
C) İzleme-Tanılama
D) Tanılayıcı-Biçimlendirici
E) Bağıl değerlendirme-Tanılayıcı

35) Aşağıdakilerden hangisi aralıklı ölçek düzeyinde bir ölçme değildir?

A) Güdülenme düzeyi
B) Hazırbulunuşluk düzeyi
C) Problem çözme becerisi
D) Derste kalış süresi
E) Dikkat düzeyi

36) Aşağıdaki işlemlerden hangisinde doğal sıfır ve yapay birim bir arada bulunur?

A) 10 derece sıcaklığındadır
B) 40 öğrenci var
C) Başarı puanım 80
D) 100 tl değerindedir
E) 4 kalem var

37) Bir tarih öğretmeni dönem sonunda uyguladığı sınavı puanlamıştır. Aynı yanıt anahtarı ile başka bir öğretmenin sınavı puanlamasını sağlayan öğretmen daha sonrasında bu sınavın sonuçları ile bir önceki sınavın sonuçlarını karşılaştırmıştır.
Buna göre öğretmenin kendi sınavı ile ilgili belirlemeye çalıştığı özellikler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Tutarlılık-Kararlılık
B) Objektiflik-Güvenirlik
C) Tutarlılık-Yordama
D) Tutarlılık-Uygunluk
E) Objektiflik-Uygunluk

38) Öğrencilerinin işbirliği becerilerini ve öğrenme sitillerini belirlemek isteyen bir öğretmen aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanması uygun olur?

A) Portfolyo
B) Yazılı yoklama
C) Öz değerlendirme
D) Performans değerlendirme
E) Çoktan seçmeli test

39) Ömer Öğretmen hazırladığı bir testi ünitenin belirtke tablosu ile karşılaştırmıştır.
Buna göre öğretmenin belirlemeye çalıştığı özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Objektiflik
B) Yordama
C) Uygunluk
D) Yapı geçerliği
E) Kapsam geçerliği

40) Bir öğretmenin öğretmenlik performansını ayrıntılı olarak ve her bir beceriye ayrı puanlayarak belirmek isteyen uzman aynı zamanda öğretmenlik bilgisini de ayrıntılı biçimde ölçmek istemektedir.
Buna göre sırasıyla uzmanın kullanması gereken ölçme araçları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütüncül rubrik-Derecelendirme ölçeği
B) Analitik rubrik-Kontrol listesi
C) Analitik rubrik-Çoktan seçmeli test
D) Bütüncül rubrik-Yazılı yoklama
E) Kontrol listesi-Yapılandırılmış grid

41) 11. sınıf tarih dersinin aşağıdaki kazanımlarından hangisinin test yoluyla ölçülmesi uygun değildir?

A) Yükselme dönemi padişahlarını söyler
B) Kuruluş dönemine ait önemli olayları sıralar
C) Kuruluş dönemi ile yükselme dönemini karşılaştırır
D) Atatürkçü düşünme sistemine ilgi duyar
E) Atatürkçü düşünme sistemini açıklar

42) Aritmetik ortalaması 50 standart sapması 5 olan normal dağılıma sahip bir Edebiyat testinin genişlik ve tepe değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30-40
B) 35-45
C) 45-50
D) 30-50
E) 40-50

43) Ortalama güçlüğü 0,20 olan bir test için aşağıdakilerden hangisi söylene bilir?

A) Sola çarpık dağılım göstermiştir
B) Yöntemler etkili olmuştur
C) Sağa yığınlıdır
D) Pozitif yığınlıdır
E) İhmal edilen program uygulanmış olabilir

44) 40 maddelik bir testin 28. Maddesini üst gruptaki 25 öğrenciden 20 si alt gruptaki 25 öğrenciden 15 i doğru yanıtlamıştır.
Buna göre madde ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Kolay-Negatif ayırıcı
B) Zor-Negatif ayırıcı
C) Kolay-Düşük ayırıcı
D) Zor-Düşük ayırıcı
E) Kolay-Yüksek ayırıcı

45)

ÖLÇÜTLER

HER ZAMAN

BAZEN

HİÇ

Duygularını belli eder
Beden dilini kullanır
Örnek kullanır

Bir aday öğretmene yukarıdaki form verilerek kendi performansını puanlaması istenmiştir.
Yaklaşım ve araç açısından yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Bireysel değerlendirme-Derecelendirme Ölçeği
B) Akran değerlendirme-Rubrik
C)Performans değerlendirme-Özellik kayıt çizelgesi
D) Öz değerlendirme-Derecelendirme ölçeği
E) Grup değerlendirme-Kontrol listesi

46) 50 Öğrencinin bulunduğu sınıfta bir test uygulanmıştır. Bu sınıftan üç öğrencinin testten aldıkları ham puanlar ve z puanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

__________________________________________

Ham Puan                     Z Puanı

__________________________________________

Deniz                65                                1

Fırat                 53                                -2

Derya               49                                -3

__________________________________________

Bu Testten 59 ham puan alan bir öğrencinin T puanı kaçtır?

A) 60
B) 55
C) 50
D) 45
E) 35

47) ve 48) Soruları tabloya göre yanıtlayınız.

10 öğrenci;  5 çoktan seçmeli maddeden oluşan bir teste girmiştir. Öğrencilerin doğru cevapları 1, diğer cevaplar ise 0 olarak puanlanmıştır. Öğrencilerin her bir maddeden aldıkları puanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Maddeler

___________________________________________________

Öğrenciler         1          2          3          4          5

___________________________________________________

Cem                 1          1          1          1          1          5

Ulaş                  1          0          1          1          1          4

Fırat                 1          0          0          1          1          3

Ercan                1          0          1          1          0          3

Onur                 1          0          1          1          0          3

Çağan               1          0          0          1          1          3

Hüsniye            0          0          1          1          0          2

Elif                   0          0          1          0          1          2

Gökçe               1          0          0          0          0          1

İbrahim             0          0          0          0          1          1

____________________________________________________

47) Puan dağılımının ortanca ve açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3-4
B) 2-3
C) 4-5
D) 3-5
E) 2-5

48) Madde güçlüğü en yüksek olan madde hangisidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

49) Pozitivizm-Esasici eğitim-Davranışçı öğrenme kuramı-Süreç merkezli tasarım-Doğrusal programlama
Yukarıdaki sıralamayı bozan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Pozitivizm
B) Esasici eğitim
C) Davranışçı öğrenme kuramı
D) Süreç merkezli tasarım
E) Doğrusal programlama

50) 5. Kültür, doğanın yarattıklarına karşılık insanoğlunun ortaya koyduğu maddi, manevi her şeydir……. Teoriye göre eğitim, kültürü koruyarak aktarır. ……teoriye göre ise eğitim kültürü geliştirme süreci olarak ela alınır.
Buna göre yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken en uygun kavramlar sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yeniden kurmacı-İlerlemeci
B) İlerlemeci-yeniden kurmacı
C) Esasici-Yeniden kurmacı
D) İlerlemeci-esasici
E) Esasici-İlerlemeci

51) Zehra öğretmen öğrencilerine evrensel değerleri aktarmayı, onların kişilik ve ahlak gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen bir anlayışa sahiptir.
Buna göre Zehra öğretmenin inandığı eğitim yaklaşımı ve öğretmen tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realist-Daimicilik
B) Realist-Esasicilik
C) İdealist-Daimicilik
D) Pragmatik-İlerlemecilik
E) Varoluşçu-Yeniden kurmacılık

52) Aşağıdakilerden hangisi Bloom’un hedeflerin aşamalı sınıflandırılmasına daha göre daha üst düzeyde bir hedeftir?

A) Kökeni güneş olmayan enerji kaynaklarını sıralama
B) Aile yaşamında aldığı rolü açıklama
C) Bir turistle Fransızca konuşma
D) Güneş ve ay tutulması karşılaştırma
E) Reklamlarda verilen mesajları yargılama

53. – 54.  ve 55. Soruları metne göre yanıtlayınız.

Esra öğretmen dersin başında öğrencilere iletişim konulu bir reklam filmi izlettirmiştir. Sonra öğrencilerine iletişimi bilmenin insan yaşamında neden önemli olduğu anlatmış ve de dersin hedefine dönük açıklamalarda bulunmuştur. Sonra bir önceki dersin konusuyla ilgili sorular sorarak öğrencileri tartıştırarak derse başlamış ve dersin sonunda hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair sorular yöneltmiştir.

53) Esra öğretmenin dersin başında reklam filmi izlettirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Dönüt
B) Pekiştireç
C) Görsel ipucu
D) Yaşantısal ipucu
E) Sözel ipucu

54) Esra öğretmenin dersin başında reklam filmi izlettirmesi aşağıdakilerden hangisine en çok hizmet eder?

A) Güdüleme
B) İşleniş
C) Dikkat çekme
D) Gözden geçirme
E) Değerlendirme

55) Öğretmenin ders sonunda sorular sorması aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) Gözden geçirme-Değer biçme
B) Değerlendirme-Değer biçme
C) Gözden geçirme-Biçimlendirme
D)Değerlendirme-Biçimlendirme
E) İşleniş-Biçimlendirme

56) Hamra öğretmen Vatandaşlık Bilgisi dersini işlerken demokrasiyi otomobile, hükümeti gaza, meclisi ise frene benzeterek anlatmıştır.
Buna göre Hamra Öğretmenin yaptığı uygulama aşağıdaki eşleştirmelerden hangisine en uygundur?

A) Somuttan soyuta-Anoloji
B) Açıklık-Anoloji
C) Açıklık-Metafor
D) Somuttan soyuta-Anoloji
E) Düzeye uygunluk-Eklektik

57) Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretim uygulayan bir öğretmenden beklenmez?

A) Konular aşamalı şekilde ilerler
B) Öğretim genelden özele ilerler
C) Çok sayıda örnek kullanır
D) Dersi öğrencinin katkısı olmadan planlar
E) Öğrencilerin hazırladığı kavram haritalarını açıklatarak derse başlar

58) Kurmaylık eğitimi alan bir grup subayın cephede karşılaştıkları durumlarda etkin olabilmeleri ve hata olasılıklarını en az indirgemek isteyen bir akademisyenin aşağıdaki öğretim etkinliklerinden hangisini kullanması uygun olur?

A) Deney
B) Mikro öğretim
C) Drama
D) Benzetim
E) Gözlem

59) Analitik geometri konusunu öğrenmek için yirmi saate ihtiyacı olan bir öğrenciye beş saat imkan verilirse okulda öğrenme modeline göre öğrenme düzeyi aşağıdakilerden hangisi olur?

A) %80
B) %70
C) % 25
D) %50
E) % 30

60) Bir öğretmen sınıfı seviye gruplarına bölerek iyi öğrenilemeyen bir konuyu daha iyi öğrenmeleri için her grubun başına bir lider vermiş ve lider gözetiminde çalışmalarını sağlamıştır.

A) Akran öğretimi
B) Tutor destekli öğretim
C) Keller planı
D) Etkili öğretim
E) Okulda öğrenme

61) Erel öğretmen sorduğu soruya yanıt veren öğrencisine “cevabın yanlış çünkü doğru cevap Ankara” karşılığını vermiştir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Teyit edici dönüt
B) Düzeltici dönüt
C) Açıklayıcı dönüt
D) Teşhis edici dönüt
E) Eklemleyici dönüt

62) Tam öğrenme modeli uygulayan bir öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Hedef davranışları belirlemeli
B) Ön koşul öğrenmeleri belirlemeli
C) Konuyu ünitelere ayırmalı
D) Ön bilgi eksikliklerini saptamalı
E) Standartları belirlemeli

63) Adalet bakanlığı ulusal yargı programı adlı bir paket programı personelinin öğrenmesi için onlara bir eğitim yazılımı vermiştir. Bu yazılımda öğrenilmesi gereken beceriler alt aşamalara bölünmüş ve her modül sonunda öğrenme düzeyini ölçen bir test yapılarak yanlış verilen yanıtlarda dönüp tekrar okunması gereken yerler belirtilmiştir. Bir bölümü öğrenmeden diğer modüle geçiş engellenmiştir. Bir yıl içerisinde tüm personelin modülleri tamamlaması ve sonunda hizmet içi eğitim belgesi alması planlanmıştır.
Buna göre uygulanan model aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam öğrenme
B) Etkili öğretim
C) Öğretim durumları
D) Programlı öğretim
E) Keller planı

64) Senem öğretmen öğretim sürecinin başında önce hedefleri saptamış ardından giriş davranışlarını belirlemiş ortam seçimi materyal seçimi yapıp öğretimi gerçekleştirdikten sonra ise değerlendirme yapmıştır.
Buna göre öğretmen aşağıdaki öğretim modellerinden hangisini kullanmıştır?

A) Tam öğrenme
B) Temel öğretim modeli
C) Öğretim durumları
D) Programlı öğretim
E) Keller planı

65) Şeyda öğretmen öğrencilerinin yeni bilgiyi kullanmalarına uygulamalarına yardımcı olacak etkinlikler planlamalarına yardımcı olmuştur.
Bu durum yapılandırmacı anlayışa ait 5 E modeline göre aşağıdaki aşamalardan hangisidir?

A) Keşfetme
B) Girme
C) Açıklama
D) Derinleştirme
E) Değerlendirme

66) Ceren öğretmen öğretmek istediği konuyu sınıfa anlattıktan sonra konuyu iyi anlayamayan öğrencilerin seviyesi iyi olan öğrencilerle bireysel çalışmasını sağlamıştır.
Bu durum aşağıdaki öğretim etkinliklerinden hangisine örnektir?

A) İşbirlikli öğrenme
B) Akran öğretimi
C) Keller planı
D)Etkili öğretim
E) Tutor destekli öğretim

67) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünme becerilerine en çok katkı sağlar?

A) Araştırma inceleme
B) Problem çözme
C) Proje temelli öğretim
D) Basamaklı öğretim
E) Tam öğrenme

68) Serdar öğretmen öğrenilecek konularla ilgili etkinlikleri kolaydan zora öğrencileri ile birlikte belirlemiş ve öncelikle bilgi ve kavrama basamağında konunun genel bilgilerini edinmelerini daha sonra uygulama basamağında öğrendiklerini uygulamalarını en sonunda ise öğrendiklerini değerlendirmelerini sağlamıştır.
Buna göre öğretmenin uyguladığı model aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma inceleme
B) Aktif öğrenme
C) Proje temelli öğretim
D) Basamaklı öğretim
E) Tam öğrenme

69) Bir uzman “dinamik ve gerçek öğrenme ortamları yaratarak öğrencilerin gerçek koşullar altında her bilgiyi sorgulamalarını sağlamalı ve onların düşünme becerilerini geliştirip öğrenmeyi öğreterek hiçbir bilgiden tamamen emin olmadan ulaşmalarını sağlamalıyız” biçiminde konuşmuştur.
Buna göre uzmanın savunduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma inceleme
B) Aktif öğrenme
C) Proje temelli öğretim
D) Basamaklı öğretim
E) Kuantum öğrenme

70) Bir Türkçe öğretmeni dersin başında sıfatlar ile ilgili örnekler sunmuş örnek metinlerden öğrencilere sıfatların işlevini sezdirmiş, sıfat olmayan örnekleri karşılaştırmalarını sağlamış ve en sonunda sıfatı tanımlayarak farklı örnekler vermiştir.
Buna göre öğretmenin kullandığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buluş
B) Sunuş
C) Araştırma inceleme
D) Aktif öğrenme
E) Kuantum öğrenme

71) Sınav kaygısı ile ilgili araştırmalar yapan bir uzman bu konu ile ilgili öğretmenlere sunum yapmıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Söylev
B) Konferans
C) Brifing
D) Seminer
E) Sempozyum

72) Çeşitli uzmanlar önceden planlanmış okuma yazma öğretimi ile ilgili bir toplantıda okuma yazma öğretimini çeşitli yönlerden ele alan bildiriler sunmuşlardır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Söylev
B) Konferans
C) Brifing
D) Seminer
E) Sempozyum

73) Melek öğretmen Avrupa birliğine katılmalı mıyız sorusunu sınıfta tartışmaya açmış ancak öğrenciler bu tartışmaya katılıyorum katılmıyorum kararsızım biçiminde yanıtlar vermiştir. Öğretmen her öğrencinin fikirlerini sebepleri ile açıklamalarına ve fikir değiştirmelerine izin vermiştir.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Görüş geliştirme
B) Konferans
C) Brifing
D) Seminer
E) Sempozyum

74) 5 kişilik bir grup Avrupa birliği ile ilgili önceden araştırmalar yaparak konuyu kalabalık bir grup önünde tartışmış izleyiciler de tartışmaya katılmıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Görüş geliştirme
B) Konferans
C) Panel
D) Seminer
E) Sempozyum

75) 5 kişilik bir grup söz alarak dinleyiciler önünde Avrupa birliği ile ilgili görüşlerini açıklamışlardır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Görüş geliştirme
B) Konferans
C) Panel
D) Açıkoturum
E) Sempozyum

76) Avrupa birliği ile ilgili farklı fikirlere sahip kişiler bir sonuca ulaşmak için dinleyiciler karşısında tartışmıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Görüş geliştirme
B) Konferans
C) Panel
D) Forum
E) Sempozyum

77) Handan öğretmen konuyu işledikten sonra sınıfı soru soran ve yanıtlayan olarak ikiye ayırmış ve konunun pekiştirilmesini sağlamıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Görüş geliştirme
B) Zıt panel
C) Panel
D) Forum
E) Sempozyum

78) Bir grup öğretmen Alan sınavı ile ilgili olarak birbiri ile tartışmış ve konuda uzman bir grup tartışma sonunda belirsizliğe düşülen konuları açıklamıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Kollegyum
B) Zıt panel
C) Panel
D) Forum
E) Sempozyum

79) Öğretmenlerin yaptıkları zümre toplantıları aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Kollegyum
B) Delphi
C) Çalıştay
D) Forum
E) Sempozyum

80) Bir grup uzmandan birbirinden haberleri olmadan yazılı görüş alınmıştır.
Bu durum aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir?

A) Delphi
B) Sokratik tartışma
C) Konferans
D) Güdümlü tartışma
E) Forum

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-D 3-D 4-C 5-E 6-D 7-C 8-E 9-E 10-D 11-D 12-E 13-C 14-E    15-C 16-E 17-E 18-D 19-D 20-E 21-C 22-E 23-D 24-C 25-D 26-D 27-D 28-D 29-D 30-D 31-D 32-C 33-C 34-D 35-D 36-D 37-E 38-D 39-E 40-C 41-D 42-D 43-E 44-C 45-D 46-D 47-A 48-B 49-D 50-E 51-C 52-E 53-C 54-C 55-D 56-C 57-E 58-D 59-C 60-C 61-B 62-C  63-D 64-B 65-D 66-E 67-C 68-D 69-E 70-A 71-B 72-E 73-A 74-C 75-D 76-D 77-B 78-A  79-C 80-A

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar

PDR Konu Tarama Testi – 4

1) Psikolojik danışma sürecinde danışana karşı eleştirel olmama, söylenilenin ne olduğuna bakmadan bütüncül koruma ve destek verme olarak tanımlanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile...

1- Program Geliştirme – Kavramsal Yapı

A- TEMEL KAVRAMLAR Program; yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır. Plan; Bir iş, düşünce sırasını, düzenini gösteren,...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 16

1) 100 kişilik bir sınıfta, geçmek için en az 70 alınması gereken Matematik sınavından Barış, 85 alarak sınıftaki en yüksek puanı elde etmiştir. Yukarıdaki açıklamada...

Ölçme ve Değerlendirme Konu Kavrama Testi – 15

1,2 ve 3. Soruları verilen tabloya göre yanıtlayınız. Özellikler Hiç Bazen Orta İyi Çok iyi Kitap okumayı sever + Çalışkandır + Sorumluluklarını bilir + Arkadaşları ile iyi geçinir + 1) Yukarıda verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontrol-gözlem listesi B) Özellik...
error: Content is protected !!